Tasa-arvo matematiikan opiskeluun

3

Yliopiston ja lukion matematiikan opiskelu eroavat nykyään paljonkin toisistaan opetussuunnitelman vaihtumisen takia. Tämä luo epätasa-arvoa eri-ikäisten opiskelijoiden välille ja asialle onkin tehtävä jotakin.

Elokuussa 2016 Suomen koulutusjärjestelmä koki suuren muutoksen, kun uusi opetussuunnitelma pistettiin täytäntöön. Lukion kokeet sähköistyivät portaittain niin, että viimeisenä sähköistyi matematiikka keväällä 2019. Matematiikassa muutos näkyi tehtävätyyppien muuttumisena.

Tämä muutos asetti yliopisto-opiskelijoiden välille tasoeroja. Tasoerot näkyvät voimakkaimmin matemaattisten aineiden opiskelussa. Matemaattisten aineiden opiskelu sähköisellä tavalla eroaa huomattavasti verrattaessa paperiseen opiskelutyyliin. Tietokoneella laskut suoritetaan eri tavalla ja tapoja ratkaista tehtäviä ei opeteta yhtä perusteellisesti, tietokoneen laskiessa ja suorittaessa tietynlaisia vaiheita opiskelijan puolesta, mikä on ongelmallista, sillä yliopistossa aineita opiskellaan paperilla, “vanhalla tavalla”.

Esimerkiksi henkilö X suoritti lukion täysin paperisesti. Vastaavasti henkilö Y suoritti lukion täysin sähköisesti. Henkilö Z sen sijaan aloitti lukion paperisella opiskelutavalla, mutta välivuoden vuoksi hän suoritti siirtymävaiheen jälkeisen ajan sähköisellä tavalla. Kun X, Y ja Z aloittivat yliopiston yhtä aikaa, olivat heidän lähtökohtansa matemaattisten aineiden opiskelua ajatellen erilaiset.

Opetussuunnitelmassa tapahtuneen muutoksen vuoksi yliopisto-opiskelu on haastavampaa niille opiskelijoille, jotka ovat joko olleet siirtymävaiheessa tai suorittaneet lukion täysin sähköisenä. Sähköinen opiskelutapa ei valmistanut lukiolaista yliopiston oppimistapoihin ja tämä aiheuttaa sekä tasoeron että isomman työmäärän opiskelijoille Y ja Z, kun verrataan opiskelijaan X.

On mahdotonta muuttaa yliopisto sähköiseen järjestelmään lyhyessä ajassa, sillä taho on niin laaja ja moninainen. Lukion uutta opetussuunnitelmaa tehdessä ei huomioitu tarpeeksi hyvin yliopisto-opiskelua. Koska sähköinen opiskelutapa aiheutti eriarvoisuuden, tulisi lukion matemaattinen opiskelu muuttaa takaisin paperiseen muotoon. Näiden muutosten jälkeen opiskelu yliopistossa on tasa-arvoista kaikille opiskelijoille.

 

30.9.2019 Oulu

Ensimmäisen vuoden prosessitekniikan opiskelijat

Roosa Luimula, Sonja Päkkilä, Aapo Takkinen, Sini Kuula

JAA

3 KOMMENTTIA

  1. Olen itse tällä hetkellä abiturientti, sekä pitkän matematiikan opiskelija. Ainakin meidän koulussa matemaattisissa aineissa kaikki tehtävän välivaiheet opetetaan hyvin, eikä laskin käytännössä koskaan tee jotain välivaihetta tehtävässä valmiiksi siten, ettei tehtävän tekijän tarvitsisi itse ymmärtää laskimeen kirjoittamaansa.

    Mitä tulee siihen, että lukio ei valmista opiskelijoita yliopiston oppimistapoihin, ei mielestäni tulisikaan valmistaa. Eihän kaikki opiskelijat ole yliopistoon menossa.

  2. Olen samaa mieltä kirjoituksen kanssa, että matematiikan opiskelu on epätasa-arvoista eri ikäisten välillä. Itse koen, että sähköistyneet matematiikan tehtävät ovat vaikeampia kuin paperiset, koska niitä on mielestäni vaikeampi hahmottaa.

  3. Olen samoilla linjoilla, että asialle on tehtävä jotain. Itsekin opiskelen pitkää matematiikkaa lukiossa kolmatta vuotta ja aine on ollut ala-asteesta asti vahvuuteni. Tietotekniikka ja ylipäätänsä teknologia on silti tuottanut aina suuria vaikeuksia. Matematiikan opiskelun siirryttyä sähköiseen muotoon, vaikeudet ovat ilmestyneet. Kokeissa suurimmat pistemenetykset tulevat tehtävissä, joissa on pitänyt käyttää jotain matemaattista kaavaa, joka löytyy esimerkiksi laski ohjelman heprealta tuntuvista käskyistä. Tällaisia käydään liian vähän oppitunneilla, mutta kokeissa sitten oletetaan kaikkien osaavan nämä ilman harjoittelua.