Tagit Motivaatio

Tagi: motivaatio

video

Erityislahjakkaiden huomioiminen koulussa

Erityislahjakkaat oppilaat jäävät usein vähemmälle huomiolle, kun mietitään, millaiset oppijat tarvitsevat tukea koulussa. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeää, että jokainen oppilas saisivat tasoonsa nähden sellaista...
video

Motivaation itsemääräytymisteoria

Itsemääräytymisteorian avulla voidaan tarkastella, miten ihminen voi säädellä motivaatiotaan osana psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Teoria kertoo, kuinka tähän pystytään sisäisen ja ulkoisen motivaation avulla.

Motivaation merkitys musiikin opiskelulle

Motivaatiolla tarkoitetaan halua ja kiinnostusta tehdä tai oppia uusi asia. Musiikissa tämä usein tarkoittaa soittamisen tai laulamisen oppimista. Kuin myös instrumenttien soittamisessa, myös teorian...
MAINOS