Tagit Kiusaaminen

Tagi: kiusaaminen

Koulukiusaaminen yksilön elämässä

Koulukiusaamisen määritelmiä Miten sinä määrittelet kiusaamisen? Kiusaaminen on laaja käsite, ja sitä on hankala määritellä vain yhdellä tavalla. Erilaisia määritelmiä sille kuitenkin on. Yksi määritelmä...

Voitaisiinko kiusaaminen ottaa vihdoinkin vakavasti?

Valitettavan moni lapsi ja nuori joutuu kohtaamaan koulussa kiusaamista. Yksille se on silmälaseista haukkumista, toisille pelkoa siitä, kuka lyö seuraavaksi ja kolmansille luodaan tunne...

Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa

Lapsena kiusatuksi tulleella on todettu olevan suurempi riski sairastua psyykkisesti myöhemmässä elämässä. Kiusaamisella on pitkäkestoiset ja vakavat seuraukset.  Varhaiskasvatuksessa tapahtuvalla kiusaamisella on todettu olevan...

Ope, ossaakko nää puuttua kiusaamisseen?

Koulukiusaamiseen puuttuminen on tärkeä osa opettajan työtä. Mutta minkälaisia keinoja opettajalla on nykypäivänä käytössään? 1. Ennaltaehkäise Luo luokalle selkeät säännöt, joiden tekemiseen myös oppilaat pääsevät osallistumaan....
video

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatusiässä

Keskitymme videossamme varhaisiän kiusaamisen ehkäisyyn ja haluamme herätellä teille ajatuksia siitä, miten kiusaamista tapahtuu, miten sitä voidaan ehkäistä ja miten sinä varhaiskasvattajana voit vaikuttaa...

Huomaatko, kun lapset kiusaavat? -Sinun pitäisi

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi kannustavassa sekä turvallisessa kasvuympäristössä. Me varhaiskasvattajat olemme avainasemassa tukemassa lasten välisiä suhteita...

Ryhmäkokojen kasvu – uhka yhteiskunnalle

Hei, päättäjät! Onko kouluhyvinvointi todella se, mistä tulisi säästää? Leikkauksien myötä ryhmäkoot kasvavat peruskouluissa. Leikkaukset eivät saisi kohdistua oppilaisiin ja sitä myötä yhteiskunnan tulevaisuuteen. Suuret...
MAINOS