Suuret luokkakoot uhkana hyvinvoinnille

1

Vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana luokkakoon vaikutuksia on alettu tutkia Suomessa. Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, mutta varsinkin luokanopettajat ovat havainneet suurella luokkakoolla olevan negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin.

Kello soi ja kolmekymmentä innokasta oppilasta ryntää rymistellen luokkaan. Vastavalmistunut opettaja virittää mikrofonin valmiiksi tuntia varten ja pyrkii ohjaamaan oppilaat paikoilleen. Suuressa luokkatilassa puheensorina täyttää tilan ja työrauhan saaminen vaatii opettajalta ponnistuksia.

Nykypäivän kouluissa tällainen tilanne on arkipäivää monille opettajille. Vaikka Suomessa keskimääräinen luokkakoko on alle OECD-maiden keskiarvon, perusasteella luokassa opiskelee keskimäärin 19-20 oppilasta. Keskiarvosta huolimatta maastamme löytyy jopa yli 30 oppilaan luokkia.  Oppilasmäärä luokassa on kasvanut tasaisesti, kun luokkakokojen pienentämiseen suunnatut rahoitukset on lopetettu.

 

Opettajan hyvinvointi vaakalaudalla suuressa luokassa

Riittämättömyyden tunne, työmäärän kuormittavuus ja kurinpidon tarpeen lisääntyminen ovat merkittäviä riskejä opettajan hyvinvoinnille. Suuressa luokassa melutaso nousee helposti korkealle ja vaikeuttaa opettajan ja oppilaiden keskittymistä. Opettajan aika yksittäistä oppilasta kohden vähenee, jolloin oppilastuntemus heikkenee ja opettajan on vaikea tarjota yksilöllistä opetusta jokaiselle.

On itsestään selvää, että oppilasmäärän kasvaessa opettajan työmäärä lisääntyy valtavasti. Erilaisten oppilaiden joukko laajenee, jolloin myös erilaisia tuen tarpeita ilmenee enemmän. Jokainen oppilas tuo mukanaan myös joukon vanhempia tai huoltajia, joiden kanssa opettajan on ehdittävä kommunikoimaan säännöllisesti ja oppilaan parasta edistäen.

 

Ratkaisun avaimet

Tulevaisuudessa me tulevat opettajat tulemme painimaan samojen ongelmien kanssa kuin jo kentällä opettajat. On tärkeää pyrkiä löytämään ratkaisuja, joiden avulla edistetään opettajien hyvinvointia, vaikka luokkakoot kasvaisivat.

Näitä mahdollisia ratkaisuja ovat esimerkiksi yhteisopettajuus, jota onkin jo kokeiltu eri puolilla Suomea. Myös asennemuutos opettajien ja opettajaopiskelijoiden keskuudessa positiivisempaan suuntaan olisi toivottavaa. Suuret luokkakoot voidaan nähdä myös mahdollisuutena itsensä haastamiseen ja opetuksen kehittämiseen. Opettajan työssä korostuukin yhteistyötaitojen tärkeys ja keskustelulle avoin ilmapiiri.

Toivomme tulevaisuudessa kiinnitettävän enemmän huomiota suurten luokkakokojen vaikutuksiin. Opettajakoulutuksessa tuleekin ottaa huomioon luokkakokojen kasvu ja tulevien opettajien valmiudet opettaa suurta luokkaa.

 

Ella-Mari Saarela, Sofia Tuovinen ja Vilma Matinmikko

Luokanopettaja- ja erityispedagogiikan opiskelijat

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Suuren luokkakoon lisäksi ongelmana on turhan työn voimakas lisääntyminen koulussa. Toivottavasti uusilla opettajilla ei vääristy käsitys opettajan työstä. Ylivoimaisesti tärkeintä on vuorovaikutus oppilaan ja opetusryhmän kanssa. Siihen on panostettava vaikka muun loistoiminnan kustannuksella.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.