Suomalainen opettajankoulutus rappeutuu

0

Opettajankoulutuksessa tehdyt leikkaukset aiheuttavat sen, että tulevien opettajien ammattitaito perustuu yhä enemmän omaan aktiivisuuteen. Tämä voi tulevaisuudessa asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan.

Suomalainen opettajankoulutus on laajasti tunnustettu ja sitä on pidetty maailman parhaana. Opetus on kuitenkin vuosien saatossa muuttunut todella erilaiseksi, kuin se oli aikaisemmin ja uhkana on koulutuksen tason romahtaminen. Lähiopetustunteja on vähennetty rajusti ja opettajat tuskin tunnistavat oppilaitaan kasvoilta. Opettajankoulutuksessa painotetaan oppilaantuntemusta opettajan tärkeänä työkaluna. Miten opettajaopiskelijoiden opettajat voivat tukea omia opiskelijoitaan, kun he eivät muutaman lähitunnin aikana ehdi oppia edes opiskelijoiden nimiä?

Leikkauksia on tehty monellakin alalla, mutta huolestuttavimpana pidän itse taito- ja taideaineiden lähituntien vähentämistä. Käytännössä tilanne on se, että opettajat yrittävät muutaman lähitunnin aikana kertoa opiskelijoille esimerkkejä siitä, miten tunteja voi pitää, mutta taitojen opettelu jää lähes täysin opiskelijoiden oman aktiivisuuden varaan. Kuinka moni opiskelijoista sitten kykenee hankkimaan opettajan työssä tarvittavat taidot omatoimisesti?

Perusopetuksen opetussuunnitelma painottaa monipuolisia opetustapoja ja oppilaiden itseohjautuvuuden tukemista. Oppikirjalähtöisestä opetuksesta olisi hyvä pyrkiä eroon ja käyttää opetuksessa luovia ratkaisuja ja toiminnallisuutta. Myös vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallista oppimista painotetaan opetussuunnitelmassa. Nämä painotukset jo itsessään voivat lisätä opettajien työtä, onhan paljon helpompi suunnitella opettajajohtoinen oppitunti, kuin sellainen tunti, jossa mennään oppilaiden oma toiminta edellä. Olisi siis erittäin tärkeää, että opettajilla olisi työhönsä tarvittavat tiedot ja taidot hyvin hallinnassa, eikä niitä tarvitsisi opetella työn kautta. Moni hyvä idea voi jäädä kokeilematta, jos opettaja on epävarma omista taidoistaan.

Onko siis vaarana, että heikentyneen opettajankoulutuksen vuoksi osalla tulevista opettajista on täysin puutteelliset taidot monipuoliseen opettamiseen? Miten voimme taata lapsille tasapuolisen opetuksen, jos opettajankoulutus ei kykene järjestämään riittävää opetusta, vaan taitojen opiskeleminen jää jokaisen opiskelijan oman aktiivisuuden varaan?

Inka Nissilä
Luokanopettajaopiskelija
Teksti on syntynyt kieli- ja viestintäkoulutuksen suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

 

JAA