Likaiset kädet koskettavat meitä kaikkia

Varhaiskasvatuksen  työkentällä puhututtaa vuodesta toiseen lasten käsihygieniasta huolehtiminen. Monelle meistä lienee tuttu tilanne, että lapset tulevat päiväkotiin nuhaisina ja yskien tai vaikkapa suoraan mutaisista...

Inkluusio ristitulessa

Kaksi opettajaa kokoontuvat suunnittelemaan seuraavan viikon opetustuokioitaan peruskoulussa. Erityisopettaja ja luokanopettaja pohtivat, miten saisivat tuntirakenteet kiinnostavaksi niin perusopetuksen neljäsluokkalaisille kuin erityisoppilaille, jotka ovat kehitystasoltaan...

Kuvakortit lasten kasvatuksen avuksi

Me Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat olemme huomanneet käytännössä kuvakorttien toimivuuden ja hyödyllisyyden työelämässä, niin erityislasten kuin muidenkin kanssa. Se helpottaa ja sujuvoittaa kommunikaatiota niin...

Resurssit laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen on saatava kuntoon!

Nykypäivän varhaiskasvattaja on monenlaisten haasteiden edessä: pitäisi tuntea lapset yksilöllisesti, toimia yhteistyössä vanhempien kanssa, kasvattaa lasten laaja-alaista osaamista ja käyttää uusia välineitä kasvatuksessa. Odotukset...

Opettaja, ohjaatko ADHD-lasta voimavaralähtöisesti?

Lasten ja nuorten ADHD:n Käypä hoito -suosituksen (2012) mukaisesti on erittäin tärkeää, että tukitoimet aloitetaan heti, jos lapsella havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Tukitoimien aloittaminen ei...

Lisää liikuntaa lapsille

Esikoulussa pitäisi lisätä liikuntakasvatusta, jotta lapsi saisi jo varhaisessa vaiheessa kuvan liikunnan mielekkyydestä ja tärkeydestä. Liikunnan voisi sulauttaa mukaan leikkiin sekä muihin arkiaskareisiin ja...

Luontokasvatusta lapsille 

  Tuntuuko sinusta, että lapset viettävät liian paljon aikaa paikoillaan, erilaisten teknologisten välineiden ja pelien ympäröimänä? Eivätkö he enää leiki leikkejä, joita esimerkiksi sinä leikit lapsena? Tästä mekin olemme huolissamme....

Miksi sinunkin pitäisi opiskella ympäristötekniikkaa Oulussa?

Ilmasto muuttuu ihmisen toiminnan vaikutuksesta muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön takia, ja yhteiskunnan energiantarve jatkaa kasvuaan. Tarvitaan siis nopeasti uusia innovaatioita ja teknillisiä ratkaisuja...

Lentoliikenteen uhat ja mahdollisuudet

Nykyään tuntuu, että maailma ympärillämme käy aina vain pienemmäksi, kun liikenneyhteydet paranevat ja matka-ajat lyhenevät. Tällä on paljon positiivisia vaikutuksia yritysten ja yksityisten henkilöiden...

Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa

Lapsena kiusatuksi tulleella on todettu olevan suurempi riski sairastua psyykkisesti myöhemmässä elämässä. Kiusaamisella on pitkäkestoiset ja vakavat seuraukset.  Varhaiskasvatuksessa tapahtuvalla kiusaamisella on todettu olevan...