Suuremmat ryhmät – kasvava huoli

Varhaiskasvatuslakia on uudistettu viime aikoina useasti. Lakimuutoksilla pyritään uudistamaan ja kehittämään tasokasta varhaiskasvatusta. Suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämistoimintaan on liittynyt viime vuosina jännitteitä valtion taloudellisen tilanteen...

Musiikin ja oppimisen vuorovaikutus

Kun kuuntelemme musiikkia tai kun hyräilemme omassa mielessämme melodioita, aivoissamme aktivoituvat paitsi kuuloaivokuoren myös motorisen aivokuoren alueet. Musiikki vaikuttaa suoraan aivojen syviin osiin kuten...

Motivaation merkitys musiikin opiskelulle

Motivaatiolla tarkoitetaan halua ja kiinnostusta tehdä tai oppia uusi asia. Musiikissa tämä usein tarkoittaa soittamisen tai laulamisen oppimista. Kuin myös instrumenttien soittamisessa, myös teorian...

Lasten ulkonäköpaineet

Jo päiväkoti-ikäiset lapset kokevat ulkonäköpaineita. Tutkimuksen mukaan jo 8-vuotiaalla lapsella on käsitys siitä, millainen on ihannevartalo. Suomessa suurin osa kuudesluokkalaisista tytöistä ei ole tyytyväinen...

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus

  Sensitiivinen sukupuolikasvatus on kovasti puhuttanut aihe, joka usein on väärinymmärretty ja aiheuttaa tämän takia tunnekuohuja. Herkästi oletetaan sen tarkoittavan sukupuolien olemassaolon kieltämistä. Sensitiivisen sukupuolikasvatuksen...

Kukaan lapsi ei synny kiusaajaksi – suodaan lapsille turvallinen alku elämälle

Kiusaamisen ehkäisy on kirjattu nyt ensimmäistä kertaa syyskuun 2018 alussa voimaan tulleeseen varhaiskasvatuslakiin. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistamalla voidaan ennaltaehkäistä kiusaamista lapsiryhmässä. Tämän tueksi on...

Ei sittenkään lastentarhanopettajaksi: ― Mikä saa luopumaan unelmasta?

Henkilö hakeutuu opiskelemaan varhaiskasvatusta aikeenaan työskennellä lastentarhanopettajana. Kaksivaiheisen, vaativan pääsykokeen läpäistyään, tie unelmaan on auki. Koskaan tästä opiskelijasta, ei kuitenkaan tule lastentarhanopettajaa. Mitä tapahtuu...

Tietosuoja ja sen merkitys sosiaalisessa mediassa

Viime aikoina sosiaalisen median tietosuoja on ollut hyvin vahvasti esillä. Kuka omistaa somessa jakamasi tiedot? Jakaessasi tietoja eri palveluissa kavereillesi teet tietoisen päätöksen luottaa...
video

Pääsykoeuudistus tulee, oletko valmis?

Videomme kertoo pääsykoeuudistuksesta, erityisesti lukiolaisten kannalta oleellisista seikoista. Otamme videolla kantaa pääsykoeuudistuksen mahdollisiin epäkohtiin, sekä sen vaikutuksiin. Asioilla on ollut tapana historian saatossa muuttua...

5G on tulossa, mistä oikein on kyse ja miksi se kestää?

Jokainen meistä on luultavasti kuullut jossakin mainittavan huippunopeasta, tiedonsiirron mullistavasta 5G verkosta. Puheet uudesta viidenennen sukupolven tiedonsiirtoverkosta alkoivat jo muutama vuosi sitten, mutta 5G...