video

Eriyttäminen matematiikassa

Eriyttäminen on oppilaan hyväksi tehtävää toimintaa, jonka tarkoituksena on taata laadukas opetus ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. Matematiikassa eriyttämisen tärkeys korostuu, sillä osaamistason vaihtelu oppilaiden...
video

Hankittu savant-lahjakkuus

Savant-lahjakkuuden omaavalla henkilöllä ilmenee poikkeuksellista lahjakkuutta jollakin lahjakkuuden osa-alueella, esimerkiksi musiikissa, matematiikassa tai kuvataiteessa. Savant-lahjakkuutta esiintyy keskimääräistä enemmän autismin kirjon henkilöillä. Tässä videossa sen...
video

Erityislahjakkaiden huomioiminen koulussa

Erityislahjakkaat oppilaat jäävät usein vähemmälle huomiolle, kun mietitään, millaiset oppijat tarvitsevat tukea koulussa. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeää, että jokainen oppilas saisivat tasoonsa nähden sellaista...

Uusi vs. vanha Oulussa – vanhat rakennukset kulttuurillinen rikkaus vai menneiden...

Museo-ja tiedekeskus Luupin siirtäminen uusiin tiloihin Oulun keskustaan on kuuma aihe: tulisiko rakentaa uutta vai entisöidä vanhaa? Joidenkin mielestä Oulun kaupungin historiaa tulisi hyödyntää...

Järki päässä (dis)informaatiotulvassa

Mieti hetki omaa medialukutaitoasi. Tämä taito on tärkeää hallita varsinkin nyt, kun vietämme suuren osan  ajastamme monien eri mediamuotojen ääressä. Saamme jatkuvalla syötöllä informaatiota...

Suomessa olen ihan vain Saana, Saksassa kunnioitettu rouva Kivelä

Suomessa sinuttelu on neutraali tapa puhutella. Teititellä tarvitsee oikeastaan vain iäkkäämpiä ihmisiä sekä presidenttiä. Saksaan päin matkatessaan voi suomalaisena kokea hämmennystä, sillä saksalaisessa kulttuurissa...

Mikä “pakkodiversiteetti”?

“Forced diversity” on sanapari mihin törmää turhankin usein seikkaillessaan  internetin kansainvälisellä puolella, kuten somessa ja YouTubessa. Onko  mahdollista, että kasvava määrä eri etnisyyksiä ja...

Kirjallisuudentutkija voi auttaa poliittisen keskustelun analysoimisessa

Mielikuvat tyypillisestä kirjallisuudentutkijasta vaihtelevat kammiossaan pipertelevistä introverteistä  kirja-arvosteluita rustaaviin kielipoliiseihin. Ensimmäisenä ei ehkä tule mieleen, että  kirjallisuudentutkimus ja politiikka mahtuisivat samaan lauseeseen. Mielestäni  kirjallisuudentutkimuksella...

Miltä näyttää kirja?

Ladattavien kirjojen myynti ja lainaaminen Suomessa jatkaa huimaa kasvuaan.  Perinteiset painetut kirjat ovat vielä toistaiseksi onnistuneet  pitämään pintansa niiden rinnalla - mutta ovatko ne...

Mä puhun suomea ja se on siistiä!

Anglismi työntyy suomen kieleen joka suunnasta. Lainasanat juurtuvat pikkuhiljaa vakinaiseksi osaksi sanastoamme ja englantilaiset sanat saavat unohtamaan alkuperäisen suomalaisen. Opiskelijoiden halutaan opiskelevan englanniksi, ravintoloiden...