Meemit selviytymiskeinona

Koronavirus on ollut viime viikkoina sosiaalisen median ykkösaihe. Yksi suuri osa sosiaalista mediaa on meemit ja korona aiheiset meemit ovatkin olleet suosittuja sekä suomenkielisessä...

Onko opella snäppi hallussa?

Sosiaalinen media on pullollaan erilaisia lasten ja nuorten suosiossa olevia sovelluksia. Sovelluksia tulee tasaiseen tahtiin lisää ja esimerkiksi opettajana tai vanhempana voi olla hankalaa...

Liikunta osaksi koulupäivää

Kouluviihtyvyyden on todettu olevan suuri oppimisen edistäjä. Liikunta näyttelee suurta roolia kouluviihtyvyyden luojana. Liikunnan avulla oppilaat voivat hetkeksi irtautua koulutyöstä ja saavat kuluttaa tuntien...

Koulukiusaaminen yksilön elämässä

Koulukiusaamisen määritelmiä Miten sinä määrittelet kiusaamisen? Kiusaaminen on laaja käsite, ja sitä on hankala määritellä vain yhdellä tavalla. Erilaisia määritelmiä sille kuitenkin on. Yksi määritelmä...

Hei ope! Tässä ikkuna lapsen maailmaan

Jäävätkö vanhempainvartit vain aikuisten välisiksi? Turhauttaako oppilaasi osallistumattomuus keskusteluissa? Pitääkö oppilaasi näitä tapaamisia tylsinä? Tuntuuko sinusta, että vanhemmatkaan eivät aina tiedä, mistä puhutaan ja...

Avaimet integraation onnistumiseen

Erityisopetuksesta integraatioon Suomessa ensimmäiset tarkkailuluokka-nimiset oppimisvaikeuksisille oppilaille tarkoitetut ryhmät ja luokat aloittivat toimintansa 1939. 1950-luvulla lukuneuvola-palvelut alkoivat ohjaamaan erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöisiä opiskelijoita. Erityisluokkatoiminta alkoi...

Opettaja, tiedostatko toimintasi vaikutukset?

Koulussa opetetaan paljon muutakin kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa edellytettäviä asioita. Tällainen niin sanottuun piilo-opetussuunnitelmaan perustuva opettaminen ja toiminta on joko tiedostettua tai tiedostamatonta ja...

Voisiko päättää olevansa onnellinen koko ajan?

Onnellisuus voi olla erilaista kaikille ihmisille. Miten sinä kuvailet onnellisuutta? Voitko löytää onnellisuutta pienistä asioista? Tarvitsetko ison tapahtuman ollaksesi onnellinen? Onko onnellisuus sinusta hetkellistä...

Onko suomalaisen koulujärjestelmän menestyksen takana huipputason opettajankoulutus?

Suomessa luokanopettajaksi voi opiskella jopa seitsemässä yliopistossa ja kahdeksassa eri kaupungissa. Opettajankoulutus on yksi suosituimmista hakukohteista, mikä voidaan linkittää yhteiskunnalliseen arvostukseen opettajien työtä kohtaan. Lisätietoa luokanopettajakoulutuksesta löydät täältä. Mutta voisiko juuri opettajankoulutus olla syy Suomen koulutusjärjestelmän menestykselle ja arvostukselle?  Suomi...

Ujot ja introvertit ekstroverttejä suosivassa yhteiskunnassa

Miksi toiset meistä näyttävät janoavan uusia tilanteita ja ihmissuhteita ja saavan niistä energiaa, kun taas samassa tilanteessa toiset näyttävät ahdistuvan ja ikään kuin vetäytyvän...