video

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatusiässä

Keskitymme videossamme varhaisiän kiusaamisen ehkäisyyn ja haluamme herätellä teille ajatuksia siitä, miten kiusaamista tapahtuu, miten sitä voidaan ehkäistä ja miten sinä varhaiskasvattajana voit vaikuttaa...

Oman elämänsä bussipysäkillä

Hoivakodin ulko-oven edessä, suurella aidatulla sisäpihalla, seisoo keltamusta bussipysäkin merkki. Olen usein ohiajaessani miettinyt sen tarkoitusta. Arvelen, että sen tehtävä on ohjata ovelle kahdenlaisia...

Huomaatko, kun lapset kiusaavat? -Sinun pitäisi

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi kannustavassa sekä turvallisessa kasvuympäristössä. Me varhaiskasvattajat olemme avainasemassa tukemassa lasten välisiä suhteita...
video

Viihde-elektroniikan vaikutus lapsen kehitykseen

Vanhempi, oletko miettinyt viihde-elektroniikan roolia perheenne arjessa? Digitalisaation myötä viihde-elektroniikka on tullut niin itsestään selväksi osaksi arkea, ettei sen käytön määrää tule aina ajatelleeksi. Nykypäivänä...

Suu auki tieteentekijä – Tiedeyhteisön vaikeneminen johtaa tieteen marginalisoitumiseen

Historiassa monet vääryydet on tehty enemmistön hiljaisella hyväksynnällä. Viestinnän demokratisoitumisen myötä myös tieteentekijöiden on omaksuttava aktiivinen rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. Muutoin voi olla liian myöhäistä! Viestintä...
video

Pieni palkka, suuri vaikutus

Olemme Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Tehtävänämme oli Viesti ja vaikuta -kurssilla tehdä tutkimamme ilmiön pohjalta vaikuttava viesti jollekin tietylle kuulijakunnalle. Meidän viestimme...

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Kummalla tavalla haluaisit lapsellesi puhuttavan päiväkodissa? “Et ole taaskaan osannut tehdä tehtävää oikein, sen siitä saa, kun ei kuuntele opetusta vaan touhuaa omiaan! Aina sama...

Lahjotko lapsesi pilalle?

Muistele lapsuuttasi. Ovatko lapsuutesi mukavimmat muistot yhdessä vietettyjä hetkiä perheen kanssa vai uusien lelujen tuoma hohto? Useimmat eivät muista lapsuudestaan kuin muutaman lempilelun, joilla...
video

Vanhempien vaikutus lapsen materialismiin

Yhteiskunnassamme vallitseva materialistinen ilmapiiri herätti meissä ajatuksia, joiden pohjalta tämä video on syntynyt. Toivomme, että video saa sinut pohtimaan kulutustottumuksiasi uudesta näkökulmasta. Video on syntynyt...
video

Kehumisen taikaa

Tutustuessamme lapsen itsetunnon tukemiseen varhaiskasvatuksessa, kiinnostuimme erityisesti kehumisen keinoista. Kehuminen on helppoa, mutta kun valitsee sanat tarkasti, voi mielihyvän lisäksi saavuttaa jotain suurempaa. Videollamme kuvaamme...