Opettaja – ole valppaana kiusaamisen suhteen

0

Koulukiusaaminen on aina ajankohtainen, kaikille tuttu ilmiö. Lähes jokainen koulua käynyt henkilö on osallistunut koulukiusaamiseen, tiedostaen tai tiedostamatta – kiusatun, kiusaajan, apulaisen tai passiivisen seuraajan roolissa. Päivi Hamarus määrittelee kirjassaan ‘’Koulukiusaaminen – huomaa, puutu, ehkäise’’ (2008) koulukiusaamisen olevan kiusaajan aseman vahvistamisen väline, jolla kiusaaja hakee tämän kautta suosiota, asemaa ja valtaa. Yksinkertaistettuna kiusattu on se, joka poikkeaa yhteisön kulttuurisista arvostuksista.

Niin kauan kuin koulumaailmassa on esiintynyt koulukiusaamista, ollaan sitä myös yritetty lukuisin eri keinoin saada loppumaan. Vuonna 2019 on todettava, ettei nollatoleranssi kiusaamiselle perusteellisesta kiusaamisen vastaisesta toiminnasta huolimatta ole todennäköinen ennuste. Sen sijaan tulee ottaa tavoitteeksi nolla selvittämätöntä konfliktia. Kiusaamiseen ja kiusaajan toimintaan puuttuminen ei ole yksin opettajan vastuulla, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä koulun, kouluterveydenhuollon sekä kodin välillä. Opettaja on kuitenkin ensisijaisen suurissa saappaissa – saappaissa, joita monet eivät kykene osaltaan täyttämään. Siitä huolimatta, että kiusaaminen on liiankin tuttu käsite koulumaailmassa, eivät opettajat aina kykene puuttumaan kiusaamiseen tilanteen vaatimalla tavalla. 

Hamarus toteaa tutkimuksessaan ‘’Koulukiusaaminen ilmiönä’’ (2006), että osa opettajista on haluttomia puuttumaan ongelmaan riittävällä vakavuudella, sillä he kokevat valvomisen ja tarkkailun epämiellyttävänä tehtävänä, eivätkä halua poliisinomaista roolia. Kiusaamisen lopettaminen vaatii opettajalta ja koko kouluyhteisöltä selkeää käsitystä oikeasta ja väärästä käyttäytymisestä, tavoite-orientoitunutta toimintaa, ryhmädynaamisen taitojen soveltamista opetuksessa, ymmärrystä oppilaskulttuurista ja epävirallisista normeista sekä vuorovaikutustaitojen hallintaa ja niiden ohjaamista. 

Kiusaamiseen on sitä helpompi puuttua, mitä aikaisemmassa vaiheessa se huomataan. Kouluyhteisön tulee täten ennen kaikkea pyrkiä edistämään ja vaalimaan hyvää yhteishenkeä ja ehkäistä näin epäsuorasti ja tehokkaasti kiusaamissuhteiden syntyä. Mikäli kiusaamistilanne ennaltaehkäisevästä toiminnasta huolimatta syntyy, on opettajalla syytä luoda tilanteita, joissa kiusatulle tarjotaan mahdollisuus luoda turvallisesti suhde toiseen kiusattua tukevaan oppilaaseen. Solmittuaan yhdenkin ystävyyssuhteen saa kiusaamisen uhri hyväksytyksi tulemisen kokemuksen, joka on edellytys terveen itsetunnon rakentumiselle. Opettaja voi vaikuttaa vallitsevaan ryhmädynamiikkaan myös siten, että hän sijoittaa kiusaajan sellaiseen ryhmään, jossa tämä ei saa muilta ryhmän jäseniltä sosiaalista tukea kiusaamiselle. 

Myös oppilaiden joukossa olevat nimetyt niin kutsutut vartijat on todettu yllättävän tehokkaaksi keinoksi kiusaamiseen puuttumiseen (Hamarus, 2006). Kiusaamisen “vartija” voi olla esimerkiksi tukioppilaaksi nimetty oppilas, joka asemansa vuoksi nauttii koko luokan luottamusta. Jo se, että kiusaaminen otetaan usein puheeksi yhteisössä, on hyväksi. Puuttumisen kynnys on myös madaltunut, kun siihen on todella selkeä toimintamalli ja oppilailla on jopa velvollisuus tarttua tilanteisiin.

Haluamme tällä tekstillä herättää jokaisen opettajan ja opettajaksi opiskelevan mielenkiinnon ja haastaa pohtimaan, millä tavoin reagoit osaltasi kiusaamistilanteisiin koulumaailmassa. Vallitseva tila ei ole vielä läheskään ideaali ja kiusaamisen saralla riittää runsaasti tutkittavaa ja tekemistä – ihan jokaisella meistä. Opettaja, älä siis epäröi puuttua kiusaamistilanteeseen heti sellaisen havaittuasi, sillä näin vastaavat ongelmatilanteet ovat jatkossa paremmin ehkäistävissä. Rakennetaan yhdessä parempi, tasa-arvoinen, luotettava koulukulttuuri, jossa oppilaat voivat luottaa opettajan puuttuvan kiusaamistilanteisiin. 

 Eeli Antikainen, Samppa Maunumaa, Lilja Tzoulas ja Tiina Kumpumäki

Verkkoteksti on kirjoitettu suomen kielen ja viestinnän kurssilla Oulun yliopistossa.

JAA