Monikulttuurisuus koulussa – uhka vai mahdollisuus?

3

Monikulttuurisuudesta on ollut paljon keskustelua mediassa ja tulevina opettajina aihe koskettaa meitä kaikkia. Monikulttuurisuus tuo kouluyhteisöön paljon mahdollisuuksia, mutta myös jännitteitä, kun erilaisista kulttuureista tulevat ihmiset kohtaavat. Kaikilla meillä ei ole aiempaa kokemusta monikulttuurisesta kouluyhteisöstä. Miten kääntää monikulttuurisuuteen liittyvät haasteet positiivisiksi? Kuinka ammentaa monikulttuurisuudesta arvokkaita kokemuksia niin opettajina kuin oppilainakin? 

Monikulttuurisuuden kehittäminen kouluyhteisössä 

On erityisen tärkeää, että eri kulttuurista tuleva oppilas löytää oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Perusopetusta pyritään kehittämään siten, että jokainen saa yksilöllistä ja laadukasta opetusta. Yhtenä merkittävänä tavoitteena on suomen kielen oppiminen. Jokaisella lapsella on taustasta riippumatta mahdollisuus saada tehostettua tai erityistä tukea, mikäli hän sitä tarvitsee. 

Nykyaikaisissa kouluissa on käytettävissä monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja. Virikkeet, kuten oppimispelit, tietokoneohjelmat ja mediasoittimet voivat tuoda oppimiseen lisämotivaatiota. Oppilaan identiteetin vahvistamisen kannalta olisi hyvä, että koululla on mahdollisuus järjestää oppilaalle hänen äidinkielensä opetusta. 

Asenteet monikulttuurisuutta kohtaan 

Jos muuttaisit itse vieraaseen maahan, kokisitko luonnolliseksi mukautua uusiin asioihin unohtaen oman taustasi?” 

Kuvitellaan tilanne, että muutat itse maahan, jossa vallitsee sinulle täysin vieras kulttuuri ja kieli. Kokisitko luonnolliseksi mukautua uusiin asioihin unohtaen oman taustasi? Haluaisitko mieluummin säilyttää oman identiteettisi ja muokata sitä uusien kokemusten myötä?  

Jokainen oppilas tuo niin sanotusti oman kulttuurinsa luokkayhteisöön. Vaikka luokassa olisi vain suomalaissyntyisiä oppilaita, on jokaisella silti omat tapansa toimia, kommunikoida ja käsitellä asioita. Ihmiset saattavat vierastaa ja jopa pelätä monikulttuurisuutta, vaikka tosiasiassa se ei ole niin mustavalkoista.  

“Opettajan oma asenne vaikuttaa oppilaisiin. 

Tulevina opettajina meillä on merkittävä rooli oppilaan identiteetin tukemisessa. Opettajan oma asenne vaikuttaa oppilaisiin: meidän tulisi ymmärtää erilaisia käyttäytymismalleja ja pitää erilaisuutta rikkautena. Jo varhaiset myönteiset kokemukset monikulttuurisuudesta kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Kun asioita opitaan tarkkailemaan erilaisista näkökulmista, tulee kulttuurien kohtaamisista luonnollista epätavallisen sijaan. Monikulttuurisuus on siis mielestämme nähtävä mahdollisuutena. 

 

Emilia Vuorjoki, Emilia Itävalo, Mia Karppinen, Mika Spets, Anssi Karjula 

Teksti on syntynyt Kieli- ja viestintäkoulutuksen suomen kielen ja viestinnän kurssilla. 

JAA

3 KOMMENTTIA

 1. Se on vain opetustyötä, jota opettaja tekee. Kun opetussuunnnitelmassa pysyy ei tule liikoja ongelmia ratkaistavaksi.

 2. Itseppähän olette ammattinne hankkineet…otan osaa. Maailmanlaajuisesti ihmettelevät kun Suomen koululaisten PISA-arvot laskevat rajusti. Miksiköhän?
  https://www.youtube.com/watch?v=WrcuWqw2tT8
  Tälläista on meno UK,ssa ja Ruotsissa,kohta varmaan meilläkin.Eiköhän meillekkin saada vielä metallinpaljastimet ja koulupoliisit kouluihin kuten muuallakin.
  https://vimeo.com/292759962

  Örebron Yliopiston tutkijaryhmä on sosiologi Maja Liljan johdolla tehnyt syvälle luotaavan tutkimuksen ruotsalaisten alle esikoulu-ikäisten ja kouluikäisten lapsien äitien mielipiteistä ja heti perään siitä miten he ovat toimineet käytännössä.
  Jokainen äiti oli hyvin suvaitsevainen ja kertoi että he toivoivat saavansa kasvattaa lapsensa monikulttuurisessa ja suvaitsevassa ympäristössä. Tätä samaa mantraa jauhaa jokainen haastateltava niin Suomessa kuin Ruotsissakin, mikään muu mielipide ei läpäise tiedotusvälineiden itsesensuuria kuten olemme saaneet huomata.

  Kun nyt tutkijat olivat luodanneet äitien monikulttuurisuudesta ihannoinnin ja suvaisevaisuuden, tuli toinen kierros jossa ryhdyttiin tutkimaan miten he olivat tätä soveltaneet omien lastensa kasvatuksessa. Tulokset kertoivat että nämä samaiset äidit kuljettivat lapsiaan päivähoitopaikkoihin joissa oli vain vähän tai ei yhtään maahanmuuttaja-taustaisia lapsia, sama toistui myös esikoulua ja ala-asteen koulua valittaessa. Usein nämä äidit kuljettivat lapsiaan pitkiäkin matkoja vaikka lähellä olisi ollut koulu jossa oli maahanmuuttaja-taustaisia lapsia, joskus enemmän ja joskus vähemmän.
  Hiukan hämilliset ja kiusaantuneet äidit kertoivat että he ajattelivat tällaisen käytännön olevan lapsilleen parasta….
  Näin se segrekaatio ja kahtiajakautuminen ilmenee myös suvakki-piireissä. Eivät suvakit ole yhtään sen kummempia kuin mekään joita he rasisteiksi haukkuvat.
  -ja onhan tuo jo nähty mihin monikulttuurisuus on kouluissamme jo johtanut,kun kaikki suomalaiset arvot ym.halutaan hävittää Suvivirttä myöten,ja elää islamin ehdoilla.

 3. Ruotsistahan kyllä löytyy opettajille töitä,jos Suomessa ei onnistu.Naapurin lannistuneet opettajat ja tasomittausten heikkenevät tulokset ovat luoneet 60 000 uuden opettajan työmarkkinat naapuriin,ja varmaan palkkauskin voittaa suomen tason.
  Suomessa opettajista on ylitarjontaa,ja tuhansia on työttömänä.Yhtä paikkaa kohti voi olla satoja hakijoita.
  Suomessa suomalaisten kannattaisi yhä avoimemmin keskustella siitä miten he käytännössä voisivat suojata omia lapsiaan monikulttuuristuvissa kouluissa. Kouluviranomaisilta he eivät tule tässä saamaan apua.
  Koululuokat ovat todellisuudentajuttomien kouluviranomaisten yhä härkäpäisemmäksi käyvä yritys todistaa että monikulttuurisuus voi toimia.
  Ruotsin opettajille on käynyt samoin kuin Ruotsin poliiseille.He eroavat sankoin joukoin,ja vaihtavat ammattia.