Mikä aate- ja oppihistoria?

0

Historia tieteenalana jakaantuu useampaan erilaiseen lajiin. Tässä esittelen yhden niistä: aate- ja oppihistorian, joka ei monelle suoraan sano mitään. Mikä historia? Aate- ja oppihistoria on ajattelun ja tieteen historiaa. Se jakaantuu kahteen osaan: aatehistoriaan, joka on ajattelun historiaa ja oppihistoriaan eli tieteenhistoriaan. Aatehistoriassa tarkastellaan menneisyyden ihmisten ajatuksia elämäänsä kuuluvista asioista ja ilmiöistä. Tieteenhistoria taas tutkii eri tieteiden, tieteellisten käsitysten ja tieteellisten yhteisöjen historiaa.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.