Läsnäolo – avain lapsen kehitykselle?

1

Päiväkotiryhmä on kokoontunut aamupiiriin. Ryhmän kaikki 24 lasta ovat paikalla. Tarja-täti kyselee lapsilta kuulumisia muiden ryhmän aikuisten järjestellessä pian alkavaa askartelutuokiota. Vertti odottaa innoissaan omaa vuoroaan. Hän on viikonloppuna käynyt serkkunsa synttäreillä, joista riittäisi paljon kerrottavaa. Aamupiiriin syntyy voimakas puheensorina, kun muut lapset eivät malta odottaa kuulumisiensa jakamista. Tarjalla on vaikeuksia jakaa puheenvuoroja. Vertti odottaa yhä vuoroaan, kunnes kutsu jo käy: “Siirrytäänpä askartelemaan!” Kiireisen aikataulun vuoksi Vertin kuulumiset jäivät jälleen huomioimatta.  

Edellä kuvattu tilanne voi olla tuttu osassa päiväkodeista. Syitä tähän ovat muun muassa paljon uutisissakin esillä ollut henkilöstömäärän vaje sekä suuremmat ryhmäkoot. Aikuisilla ei ole riittävästi aikaa huomioida lapsen yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi tiukat päivärytmit ja nopeat siirtymät aiheuttavat kiirettä ja vähentävät aikuisten aitoa läsnäoloa. Lapsi kehittyy huomattavasti ensimmäisten ikävuosien aikana, joten tämän vuoksi juuri varhaiskasvatuksessa läsnäolon puuttumiseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota.

Läsnäolon ja siihen vahvasti kytkeytyvän vuorovaikutuksen merkitys on tärkeää lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Leena Engström mainitsee opinnäytetyössään Lastentarhanopettajien kokemuksia tunteiden siirtymisestä päiväkotityössä (2012, Helsinki) , että vuorovaikutus on erityisen suuri esimerkiksi kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle . Läsnäolo tai sen puuttuminen vaikuttavat aikuisen ja lapsen välisen kiintymyssuhteen muodostumiseen, lapsen minäkuvaan sekä itsetuntoon.

Aito läsnäolo luo turvallisen vuorovaikutussuhteen hoitajan ja lapsen välille. Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa lapsi pystyy käyttämään huomionsa ympäristön havainnointiin sekä uusien asioiden oppimiseen ja harjoitteluun. Kun lapsella on asiaa, kasvattajan tulisi kuunnella ja keskittyä häneen. Kuten esimerkkitapauksessa havaittiin, läsnäolon kokemus syntyy lapselle tavallisissa, arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Nämä hetket ovat kuitenkin merkityksellisiä, sillä ne luovat pohjan lapsen tuleville vuorovaikutussuhteille. Meillä, tulevilla varhaiskasvattajilla on käsissämme avaimet, joilla voimme varmistaa sen, että myös jokainen Vertin kaltainen yksilö tulee nähdyksi ja kuulluksi.

 

Varhaiskasvatuksen opiskelijat Milena Niskanen, Liisa Oikarainen, Saana Ollila ja Salla Penttilä.

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Aikuisen läsnäolo katu havinnoin. On lapsi ja aikuinen äiti tai isä rplää älykännykkäänsä ja lapselle ei mitään huomiota.