Laatua vuorohoidon varhaiskasvatukseen!

0

Elämme nykyisin yhä enenevässä määrin niin sanotussa 24/7 yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa kasvavaa painetta lisätä vuorohoitoa ja sitä tarjoavia yksikköjä. Samalla on aihetta tarkistaa, miten henkilökunnan työvuoroja suunnitellaan. Tämä siksi, että nykyisin varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole läsnä iltaisin tai viikonloppuisin!

Vanhempien työvuorot tai opiskelu määrittävät sen, miten lapsi saa olla vuorohoidossa läsnä. Tämä tarkoittaa sitä, että vain hoidon tarve on tärkeää, ei se, mitä lapsi tarvitsisi. Suunniteltu ja toteutettu toiminta toteutuu pääsääntöisesti päiväsaikaan, vuoropuolellakin. Toimitaanko iltaisin työvuorossa olevan henkilökunnan kiinnostuksen mukaan? Mennäänkö tekemisessä vähän aikuisten fiiliksen ja jaksun mukaan?

Vuoropuolen toiminnassa pidetään kodinomaisuutta ja mahdollisuutta vapaaseen leikkiin tärkeänä. Tarkoittaako tämä sitä, että toiminta perustuu tunteeseen ja ”hetkeen tarttumiseen”? Yksi iso haaste on esiopetuksen järjestäminen ja järjestyminen, kun perhe tarvitsee paljon varhaiskasvatusta iltaisin ja viikonloppuisin.

Suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin pitää perustua lapsen eheään polkuun ja osallisuuden mahdollisuuteen. Vuoropuolella voi käydä niin, että varhaiskasvatuksen opettaja näkee lasta todella harvoin. Samoin kasvatuskumppanuussuhteen rakentaminen ja yhteistyö huoltajien kanssa saattaa muodostua todella vaikeaksi ja haasteelliseksi.

Lapset vuorohoidossa ovat eriarvoisessa asemassa verrattuna päiväpuolella hoidossa oleviin. Yhdenvertaisuus ei nyt toteudu. Näin juuri siksi, että varhaiskasvatuksen opettajat eivät ole fyysisesti lasten arjessa riittävästi mukana ja tavoitettavissa. Esiopetusta järjestetään usein kiinteään päiväaikaan. Jos illassa hoidossa oleva lapsi tulee esiopetukseen jo kello 9:00, tulee hänen päivästään aivan liian pitkä. Esiopetus on velvoittavaa. Samalla kyseenalaistamme lapsen pitkän hoitopäivän.

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Ja siihen pitää olla mahdollisuus riippumatta huoltajan työvuoroista. Varhaiskasvatuksen opettajia pitää olla enemmän vuoropuolen illoissa ja viikonlopuissa. Tällä toimenpiteellä voidaan turvata laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja esiopetus kaikille lapsille.

(https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/05/24-8-2018-km-anna-siippainen-kasvatustieteiden-ja-psykologian-tiedekunta-kasvatustieteiden-laitos)

Blogiteksti on osa Oulun yliopiston Viesti ja vaikuta-kurssia.

Varhaiskasvatuksen ja kasvatustieteen opiskelijat Anne Kleemola, Minna Lampinen, Anna-Leena Perkiö ja Paula Rautio

JAA