Kasvatetaanko päiväkotiryhmien kokoa lasten ja lastentarhanopettajien hyvinvoinnin kustannuksella?

0

Päiväkodit ovat pullollaan lapsia ja meteli on korvia huumaavaa. Yksi lapsista humpsahtaa kumoon ja parahtaa itkuun, mutta hoitaja on kauempana ratkaisemassa isompien lasten riitatilannetta, eikä heti huomaa tapahtunutta. Menee hetki, että hoitaja pääsee irrottautumaan toisesta tilanteesta ja voi lohduttaa kaatunutta lasta. Onko tämä skenaario, joka tulee olemaan todellisuutta yhä useammassa päiväkodissa, kun ryhmäkoot kasvavat?

Varhaiskasvatuslain uudistamisen myötä 3 – 5-vuotiaiden lasten päiväkotien ryhmäkokoja on kasvatettu. Päiväkodissa yhtä hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää kohden voi 1.8.2016 alkaen olla seitsemän sijaan kahdeksan kolme vuotta täyttänyttä lasta. Kunnat saavat kuitenkin itse päättää, missä määrin toteuttavat päiväkotiryhmien kasvattamista (OAJ, 2017). Tutkimme päiväkotien ryhmäkokojen kasvun vaikutuksia henkilökuntaan ja lapsiin. Haastattelimme kahta päiväkodissa työskentelevää lastentarhanopettajaa.

Toisen haastateltavan lastentarhanopettajan lapsiryhmässä oli tänä vuonna 24 lasta ja toisen 21 lasta viime vuoden 24:n sijaan. Lastentarhanopettaja, jonka ryhmä oli pienentynyt viime vuodesta, kertoi huomanneensa selvän eron. Aikuisen antama aika jokaiselle lapselle on huomattavasti pienempi suuremmissa ryhmissä ja haastateltavan mielestä moni lapsi tarvitsisi yksilöllistä kasvatusta. Lisäksi suuressa ryhmässä haasteita tuottaa suuri ikäjakauma. Esimerkiksi 3-vuotiaat ovat enemmän riippuvaisia aikuisista, kun taas 5-vuotiaat, jotka ovat jo enemmän itsenäisempiä (Haastateltavat 1&2). Tällöin kasvatus on epätasa-arvoista.

Suuri lapsimäärä vaikuttaa myös henkilökunnan hyvinvointiin. Työuupumus on lisääntynyt, mikä aiheuttaa lisää sairauslomia. Suurissa ryhmissä lastentarhanopettajalta katoaa hallinnan tunne, mikä aiheuttaa levottomuutta lapsissa ja melutaso kasvaa. Lastentarhanopettajien työmäärä ja vastuu lisääntyvät huomattavasti, mutta palkka pysyy samana (Haastateltavat 1&2). Kun lastentarhanopettajat eivät saa kiitosta työstään, motivaatio voi mahdollisesti laskea.

Vaikka valtion täytyy tehdä säästöjä, onko varhaiskasvatus siihen oikea alue? Varhaiskasvatus luo pohjan ihmisen kasvulle, kehitykselle ja identiteetille. Jos sen laadusta karsitaan, kärsii myöhemmin myös monet muut osa-alueet. Etenkin tunne-elämän ongelmat voivat mahdollisesti lisääntyä. Yksi varhaiskasvatukseen käytetty dollari tuottaa myöhemmin seitsemän dollaria (Estola, 2017).

 

Janika Kähkönen, Emmiina Laamanen, Henni Lehto, Sini Lämsä

Kirjoittajat ovat varhaiskasvatuksen opiskelijoita ja teksti on syntynyt suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

 

Lähteet:

Estola E., Luennolta Eight is too late – varhaiskasvatus tutkimusalueena 27.9.2017

Lastentarhanopettajan haastattelu 1, 17.9.2017

Lastentarhanopettajan haastattelu 2, 14.9.2017

OAJ, Päiväkotien lapsiryhmät, 2.10.2017 saatavilla https://www.oaj.fi/cs/oaj/paivakotien%20lapsiryhmat

 

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.