Mieti hetki omaa medialukutaitoasi. Tämä taito on tärkeää hallita varsinkin nyt, kun vietämme suuren osan  ajastamme monien eri mediamuotojen ääressä. Saamme jatkuvalla syötöllä informaatiota uutissivustoilta,  sosiaalisesta mediasta, televisiosta ja radiosta. Valtavan informaatiomäärän myötä saatamme kokea informaatioähkyä, jolloin on hankala löytää juuri sillä hetkellä tarvittava tieto lukuisten hakutulosten, kirjojen tai nettisivujen seasta. Saatamme jopa jättää tiedonhankinnan kesken ja menetämme tärkeän oppimismahdollisuuden.

Medialukutaitoon kuuluu muun muassa mediassa viestiminen ja vaikuttaminen, medialaitteiden käyttö sekä erilaisten median ilmiöiden tunnistaminen. Juuri nyt erittäin merkittävä medialukutaidon osa-alue on  kyky hakea tietoa sekä olla analyyttinen ja kriittinen löytämäänsä tietoa kohtaan. Elämme totuuden jälkeistä aikaa: ihmisiin pyritään vaikuttamaan faktojen esittämisen sijaan tunteisiin vetoamalla. Internetissä rehottavat valemediat, joiden tuottamaa disinformaatiota voi löytää esimerkiksi sosiaalisesta  mediasta, kun joku jakaa seuraajilleen tai kavereilleen jutun uudesta salaliitosta tai korruptiotapauksesta.  MIT-yliopiston tutkimuksen mukaan valeuutiset leviävät sosiaalisessa mediassa nopeammin ja laajemmalle  kuin todenmukaiset uutiset. Uutisankat saattavat siis levitä pitkällekin ennen kuin ne todetaan valheellisiksi, mutta vahinko on jo ehtinyt tapahtua: joku on ehkä jo saanut valeuutisesta vahvistuksen omille ajatuksilleen.

Ennakkoluulot oppimisen esteenä

Ihmiset eivät tulkitse informaatiota samalla tavalla. Omat kokemuksemme, aikaisemmin todeksi toteamamme tieto ja arvomaailmamme kaikki vaikuttavat siihen, hyväksymmekö jonkin kohtaamamme väitteen oikeaksi. Miten esimerkiksi suhtautuisit ystäväsi jakamaan sensaatiohakuiseen uutisjuttuun: hyväksyisitkö sen esittämän väitteen saman tien faktana vai arvioisitko ensin lähteen luotettavuuden? Jos  jutun väite tukee omaa ajatusmaailmaasi, saatat hyväksyä sen miettimättä asiaa sen enempää. Valeuutisten tunnistaminen vaatii omien ennakkoajatusten kyseenalaistamista, mikä voi olla haastava tehtävä. Kriittisyys ja ennakkoluulojen haastaminen kuitenkin kannattaa: se tarjoaa uusia näkökulmia omaan ajatteluun ja edistää omaa oppimista.

Sinulla on valtaa

Medialukutaitoon liittyy paitsi sisällön tulkinnan, myös sen tuottamisen taito. Sosiaalisen median nousu on  häivyttänyt käyttäjän ja tuottajan roolien rajoja. Voimme sosiaalisen median kanavissa seurata toisten ihmisten ja organisaatioiden luomaa sisältöä, osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä jakaa näkemyksiämme tärkeiksi kokemistamme aiheista. Sinä voit siis omalla panoksellasi vaikuttaa vallitsevaan  mediakulttuuriin: jaatko sen kaverisi välittämän jutun eteenpäin?

Venla Tiainen

Informaatiotutkimuksen opiskelija

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

 

 

JAA