Holistisen UCD:n perusteet

0

1990-luvulla käytettävyydestä ja käyttöliittymistä haluttiin eksakteja metriikoita, mutta Donald Normanin subjektiivisempi User Experience (UX, käyttökokemus) -ajattelu ajoi sovelluskehitystä kohti ihmisen tunteista kumpuavaa suunnittelua. UX on kokonaisvaltainen tapa käsitellä ihmisen yhteyttä käytettävään järjestelmään. Mutta mikä on suunnittelijan ja kehittäjän yhteys käyttökokemukseen? User-centered design -mallia käyttävä yritys vertautuu helposti UX:ää palvovaan seurakuntaan.

UCD-mallissa UX on siis tavallisen kehittäjän ymmärryksen tuonpuoleisessa asuva abstrakti voima, joka määrittää tuotteen onnistumisen. Ideologian peruskivi on, että jokaisessa tuotteen potentiaalisessa käyttäjässä on pieni pala käyttökokemusta, jonka ohjauksessa seurakunta voi saavuttaa Hyvän Käyttökokemuksen.

Suurin osa järjestelmän kehittäjistä ja suunnittelijoista ovat seurakunnan tavallisia jäseniä. UX-designer on pappi, joka tulkitsee ylemmän voiman antamia merkkejä todellisen maailman ohjeiksi ja kehitysvalinnoiksi. UX-suunnittelijan alaisuudessa toimivat suntion tavoin UX-kehittäjät ja käyttöliittymäpuolen ihmiset, jotka ottavat UX-sunnittelijan kanavoimat käyttötarpeet ja rautalankamallit ja rakentavat niiden pohjalta käyttöliittymän. UCD-prosessissa UX-suunnittelija selvittää tuotteen käyttökontekstin, tekee ensimmäiset vaatimukset omaan uskoonsa tukeutuen ja niiden perusteella kehittäjien kanssa ensimmäisen testattavan tuotteen. Sitten etsitään pyhyyttä käyttötesteillä, joissa UX-suunnittelijat tulkitsevat käyttäjien sormien ja silmän liikkeitä, tutkivat seinälle projisoituja varjokuvia ja kuuntelevat tarinoita oudoista design-elementeistä ja kauan sitten unohdetuista käyttöliittymistä.

UCD:ssä työskentelevien perimmäinen tarkoitus on siis määrällistää käyttökokemusta. Tätä kokemusta kerätään esimerkiksi käyttötesteillä, joissa UX-suunnittelijat havainnoivat järjestelmän käyttöä. Käyttötestejä tulkitsemaan on kehitetty sekä fyysisen maailman havaintoihin perustuvia heuristiikkoja, että syväluotaavampia salatieteellisiä kognitiivisia analyysejä. Nämä havainnot luovat totuudenmukaisemman käyttökontekstin seuraavan kierroksen vaatimuksia, kehitystä ja tuotetta varten. Epäselvät ja vaihtuvat vaatimukset aiheuttavat usein suunnittelijan uskon horjumista. Kun käyttäjäkokemus ei enää ohjaa suunnittelijaa, hän lankeaa kehittämään järjestelmää itseään varten. Tämä on tietenkin heuristiikkojen vastaista. Guru Jakob Nielsen sanoin:”Sinä et ole käyttäjä”.

Käyttökokemuskeskeisen ideologian tärkein oppi on, että joka sulkee korvansa käyttäjältä, sulkee itsensä epäintuitiivisen käyttöliittymän toivottomuuteen. Sen sijaan, Guru Nielsenin mukaan käyttöliittymien täytyisi tukea käyttäjän henkilökohtaista tarinaa ja tavoitetta, sekä olla palvelu käyttäjälle, käyttäjän ehdoin. Toisin sanoin UX-keskeisen ajattelun tärkein viesti on ulkopuolisille suunnittelu; autuaita ovat mainstream-käyttäjät ja myöhäiset ostajat, sillä heitä varten on tuote tehty. Käyttäjäkokemuskeskeinen suunnittelu ei välttämättä sovi jokaiseen projektiin, mutta UX-gurut jokaisesta tunnustuskunnasta ovat yhtä mieltä: ellei käyttöliittymäsuunnittelija koordinoi toimintaansa käyttökokemuksen ohjaamana, on tuote  tuomittu appstoren seitsemännelle sivulle. Sen sijaan jos suunnittelija ottaa inspiraation ylemmästä lähteestä, on polku menestykseen valaistu.

Juho Grubert

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelija

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.