Geenejä leikaten!

1

Ihmisen geeneissä tapahtuu joka päivä tuhansia mutaatioita. Suurin osa niistä on harmittomia, mutta osa voi aiheuttaa ongelmia varsinkin periytyessään jälkeläisille. Geneettisten sairauksien hoito on haastavaa, mutta geenieditoinnin uskotaan muuttavan asiaa tulevaisuudessa täysin. Yksi mahdollisista editointityökaluista on CRISPR/Cas9- tekniikka, jolla voidaan saksia geeneistä virheet ennennäkemättömän tarkasti. Samalla tekniikalla voidaan myös muokata eliöitä, kuten tehdä kasveista kylmänkestävämpiä tai terveyttä uudella tavalla edistäviä.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. On monia syitä uskoa, että todella neutraaleja nukleotidipaikkoja ei ole olemassa. Jo olemassaolollaan nukleotidi vie tilaa, vaikuttaa muiden paikkojen sijoittamiseen, paikalliseen nukleotidikoostumukseen, DNA:n laskostumiseen ja nukleosomiin sitoutumiseen. Jos nukleotidissa ei olisi lainkaan informaatiota, se olisi lievästi vahingollinen, sillä se hidastaisi solun jakautumista ja tuhlaisi energiaa. Genomin rakenteet ovat olemassa yksittäisten nukleotidien ansiosta. Jokaisella nukleotidilla on siten merkitys ja siten jokainen niistä sisältää informaatiota, oli vaikutus kuinka pieni tahansa. Soluihin joka päivä kertyvät ja kasautuvat mutaatiot ovat esimerkiksi vanhenemisen perussyy ja siten niillä kaikilla on meihin vaikutusta. Hyödyllisten mutaatioiden suhde vahingollisiin on noin yksi miljoona kohti (Gerrish ja Lenski, 1998). Ylivoimaisesti suurin osa mutaatioista ovat lähes neutraaleja. Lähes neutraalit mutaatiot muodostavat kuitenkin lajitasolla suurimman ongelman, koska ne ovat valinnalle näkymättömiä ja eivät ole täten valinnan kohteena vaan pääsevat kertymään ja kasautumaan populaatioon. Ja koska suurin osa näistä lähes neutraaleista mutaatioista on vahingollisia, niin se johtaa väistämättömään informaation (perimän) rapistumiseen. Harmittomia mutaatioita ei siten ole olemassakaan, vaan jokainen niistä osallistuu niin yksilön kuin populaation rappeutumiseen.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.