Eriyttäminen matematiikassa

0

Eriyttäminen on oppilaan hyväksi tehtävää toimintaa, jonka tarkoituksena on taata laadukas opetus ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. Matematiikassa eriyttämisen tärkeys korostuu, sillä osaamistason vaihtelu oppilaiden välillä saattaa olla hyvinkin suurta.

Fanni Herrala

luokanopettajaopiskelija

Video on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.