Erityislahjakkaiden huomioiminen koulussa

0

Erityislahjakkaat oppilaat jäävät usein vähemmälle huomiolle, kun mietitään, millaiset oppijat tarvitsevat tukea koulussa. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeää, että jokainen oppilas saisivat tasoonsa nähden sellaista opetusta, että motivaatio opiskeluun säilyisi. Lahjakkaille oppilaille ei riitä pelkkien lisätehtävien anto, sillä ne voivat jopa heikentää oppilaan motivaatiota opiskella, mikä taas voi aiheuttaa useita erilaisia ongelmia, kuten käytöshäiriöitä.

Sofia Kortesoja

luokanopettajaopiskelija

Video on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA