Erilaisuus – rikkaus vai uhka varhaiskasvatuksessa

0

Inkluusio käsitteenä nousee  esiin monissa yhteyksissä kasvatuksen kentällä, mutta toteutuuko se käytännössä ja näkyykö sen mukaiset arvot käytännön kasvatustyössä. Mitä inkluusio käsitteenä tarkoittaa ja mihin sen mukaisella kasvatuksella pyritään? 

Tutkimusten mukaan inkluusion toteutuminen ja siten myös varhaiskasvatuksen laatu on epätasaista suomalaisen varhaiskasvatuksen kentällä. Mitä me kasvattajina voimme tehdä, ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota, jotta voimme pyrkiä inkluusiota kohti?

Marianne Juola

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA