Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa – Uhka vai mahdollisuus?

0

Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa herättää paljon keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Se koetaan monesti uhkana, sillä se on vielä varsin tuntematon osa-alue. Kuitenkin perinteisemmät teknologiset laitteet kuten televisio ja radio ovat kuuluneet päiväkodin arkeen jo pitkään. Miksi sitten uusi teknologia, kuten erilaiset älylaitteet, aiheuttavat pelkoa kasvattajien joukossa?

Vaikka monesti jäämme jumiin vanhoihin rutiineihimme, on kuitenkin aina hyvä kehittää omaa osaamistaan ja hyödyntää myös uusia teknologialaitteita omassa opetuksessa. Nykypäivän digitaalinen maailma avaa paljon uusia mahdollisuuksia, joita voi käyttää lasten kasvatuksessa. Esimerkiksi oppimispelit voivat tutkitusti edistää lasten oppimista. Hyvänä esimerkkinä oppimispeleistä on Ekapeli. Näissä peleissä yhdistyy usein myös monia eri viestinnän keinoja, joita tulkitsemalla lasten monilukutaito pääsee kehittymään.

Ympäröivä maailmamme on täynnä digitaalisia laitteita, joten useat lapset kiinnostuvat niistä luonnollisesti. Lasten tulisi oppia käyttämään digitaalisen maailman välineitä oikein ja turvallisesti. Tässäkin tilanteessa aikuisen esimerkki ja ohjaus ovat tärkeitä. Tämä onkin otettu jo huomioon uusimmassa varhaiskasvatussuunnitelmassa, jonka mukaan lapsen kuuluu saada tutustua viestintäteknologian monipuoliseen käyttöön.

Käytämme älylaitteita usein yksin. Lasten kanssa on kuitenkin hyvä muistaa yhdessä tekemisen tärkeys. Kasvattaja voi suunnitella tekemisen tai aktiviteetit sillä tavalla, että digilaitteita käytetään ryhmissä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Digitaaliset laitteet ja niiden sisältö voivat toimia lasten keskuudessa myös yhdistävänä tekijänä, sillä lapset voivat esimerkiksi työstää niiden avulla yhteistä projektia. Näistä työskentelyryhmistä voi myöhemmin muodostua uudenlaisia ystävyyssuhteita.

Pitää muistaa, että lapset edustavat aina uutta aikaa ja tulevaisuutta, jolloin heidän kasvatuksensakin tulisi peilata tätä. Digitaaliset välineet ovat vakituinen osa elämäämme, eivätkä ne ole katoamassa mihinkään. Päinvastoin, ne kehittyvät hurjaa vauhtia ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Vaikka näillä uusilla laitteilla ja sovelluksilla on oikein käytettynä monia hyötyjä, ne eivät saa korvata perinteistä opetusta kokonaan.  Pelit ja videot metsästä eivät korvaa oikeita metsäretkiä.

 

Teksti on kirjoitettu opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

Heidi Iso-Seppälä, Venla Keckman, Satu Juustila & Nelli Koppström
varhaiskasvatuksen opiskelijat, Oulun yliopisto

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.