CLIL – mahdollisuus laajaan kielitaitoon?

0

Tutkimukset osoittavat kaksikielisen opetuksen vahvistavan kielten oppimista. Suomessa toistaiseksi varsin tuntematon CLIL-menetelmä on jo käytössä monissa maissa, ja tutkimustulokset kielivät menetelmän tehokkuudesta.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.