Antavatko pelkät verhot opiskelurauhan?

1

Uusi opetussuunnitelma on tuonut kouluihin avoimet oppimisympäristöt. Koulut, joissa on tällaisia uusia avoimia oppimisympäristöjä, nähdään trendikkäinä. Monet koulut ovat liiankin innokkaasti lähteneet muokkaamaan kouluaan uuden opetussuunnitelman mukaisiksi, miettimättä avoimien oppimisympäristöjen haittapuolia. Tilojen suunnitteluvaiheessa ei ole otettu huomioon ​opettajien mielipiteitä​, vaikka he ovat niitä, jotka uusissa tiloissa tulevat työskentelemään. 

Avoimille oppimisympäristöille on tyypillistä suuret ryhmäkoot, jotka aiheuttavat monenlaisia ärsykkeitä oppilaille ja opettajille. Suurimmiksi haitoiksi opettajat ovat kokeneet meluhaitat ja muut aistiärsykkeet. Samassa tilassa saattaa opiskella monta kymmentä oppilasta, jolloin melu on usein aivan järjetön. Avoimessa ympäristössä syntyy myös enemmän taustahälinää, joka häiritsee opetusta. Melusaastetta on pyritty vähentämään jakamalla tiloja verhoilla ja ohuilla lasiseinillä. Oppilaiden on vaikea keskittyä, ja myös opettajien äänenkäyttö on koetuksella meluisassa ympäristössä. Opettajat ovat joutuneet jopa sairaslomalle äänenmenetyksen takia. Suuri ihmismäärä aiheuttaa myös paljon näköärsykkeitä ja oppilaiden on haastavaa keskittyä omiin tehtäviin, jos he tarkkailevat muiden tekemisiä.

Avoimissa oppimisympäristöissä kenelläkään ei ole omaa paikkaa, ei edes opettajalla. Oppilaat tarvitsevat ehdottomasti oman häiriöttömän ja rauhallisen paikan työskentelylle. Varsinkin pienet koululaiset kokevat tärkeäksi ja turvalliseksi oman kotiluokan ja paikan, mutta avoimissa oppimisympäristöissä niille ei ole mahdollisuutta. Oman paikan puuttumisen seurauksena myös oppituntien sekä koko koulupäivän struktuuri jää epäselväksi ja hajanaiseksi.

Mielestämme tulevaisuudessa koulutilojen suunnittelussa opettajien mielipiteen kuuntelu olisi elintärkeää, koska opettajilla on vuosien kokemus opettamisesta sekä koulutiloissa työskentelystä. Lisäksi avointen oppimisympäristöjen hyötyjä ja haittoja tulisi tutkia lisää, parantaaksemme tulevaisuudessa lastemme koulunkäyntiä. Voisiko opettajien jatko- tai lisäkoulutuksesta olla hyötyä avoimiin oppimisympäristöihin siirryttäessä?

 

Kirjoittajat: Veera Karttunen, Sofia Kasari, Anni Kokko, Aleksi Savela

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla viestinnän kurssilla.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Näinhän se asia on,hyvä,että jotkut uskaltaa tunnustaa tosiasiat.Maailman paras koululaitos on kohta muisto,samoin Pisatulokset.