Lentoliikenteen uhat ja mahdollisuudet

0

Nykyään tuntuu, että maailma ympärillämme käy aina vain pienemmäksi, kun liikenneyhteydet paranevat ja matka-ajat lyhenevät. Tällä on paljon positiivisia vaikutuksia yritysten ja yksityisten henkilöiden välisessä toiminnassa. Oletko kuitenkaan koskaan pysähtynyt miettimään, mikä vaikutus tällä on ympäristöön? Globalisaatio on nyt esillä, entä ympäristö? Voisitko itse harkita lomamatkan suuntaamista ankeaan Suomeen pelastaaksesi maapallon yhdellä heittämällä?

Suomen Ympäristökeskuksen mukaan lentomatkustajien määrän arvioidaan kasvavan kaksinkertaiseksi vuoteen 2037 mennessä, joten olisi ensiarvoisen tärkeää tasapainottaa sen hyödyt haittavaikutusten kanssa. Mittavien hiilidioksidipäästöjen lisäksi suihkukoneiden tuottama vesihöyry toimii tehokkaana kasvihuonekaasuna ja joutuu vieläpä yläilmakehään, jossa se pysyy entistä kauemmin.

Toinen merkittävä lentoliikenteen aiheuttama haitta on melu, joka on todellinen ongelma varsinkin isommilla lentokentillä, jotka ovat osa kaupunkirakennetta. Meluhaittoja tulisi vähentää, sillä melu voi aiheuttaa kentän läheisyydessä asuville muun muassa uni-ja mielenterveysongelmia. Meluongelmaa voitaisiin lähteä ratkaisemaan esimerkiksi rakentamalla meluaitoja kenttien ympärille ja vähentämällä lentoliikenteen määrää. Jälkimmäinen on yksilötasolla ratkaistava asia, lentokoneen voi korvata vaikka hiljaisella ja ympäristöystävällisellä junalla.

Vaikka lentoliikenteestä on ympäristölle paljon haittavaikutuksia se on kuitenkin nopeampi matkustusmuoto kuin muut eri vaihtoehdot. Matkustaminen helpottuu huomattavasti pidemmillä etäisyyksillä, kun taas esimerkiksi Suomen sisällä työmatkalentäminen ei ole kannattavaa ympäristön, eikä myöskään henkilökohtaisen talouden kannalta. Lentoliikenne kuitenkin tuottaa valtioille tuloja. Teollisuuden ja kansainvälisen toiminnan näkökulmasta lentämisellä on positiivisia vaikutuksia, joten tärkeintä on, että yksityishenkilöt pohtisivat oman vapaa-ajan lentämisensä vähentämistä tai välttämistä. Kuinka paljon sinä hyödynnät lentoliikennettä?

 

Antti Juvonen, Santeri Miettinen, Joonatan Suokas, Arttu Torkkola

Prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

 

JAA