Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksen keskiöön

On helpompi rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia -Frederick Douglass   Opetushallituksen julkaisema Varhaiskasvatusuunnitelman perusteet (2016) korostaa lapsen sensitiivistä kohtaamista ja myönteistä kokemusta kuulluksi ja...

Vapaa kasvatus – pahin riesa luokassa?

Vapaa kasvatus on näkynyt keskusteluissa aina tasaisin väliajoin viime vuosikymmenen aikana. Useimmiten negatiivisessa valossa, mutta siltikin sen aiheuttamat vaikutukset näkyvät jatkuvasti edelleen kouluissa eri...

Suomalainen opettajankoulutus rappeutuu

Opettajankoulutuksessa tehdyt leikkaukset aiheuttavat sen, että tulevien opettajien ammattitaito perustuu yhä enemmän omaan aktiivisuuteen. Tämä voi tulevaisuudessa asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Suomalainen opettajankoulutus on...

Suuret luokkakoot uhkana hyvinvoinnille

Vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana luokkakoon vaikutuksia on alettu tutkia Suomessa. Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, mutta varsinkin luokanopettajat ovat havainneet suurella luokkakoolla olevan negatiivisia vaikutuksia...

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen opettajan työssä

Ilmastonmuutos on vahvasti esillä Opetussuunnitelmassa, mutta tuleeko se esiin käytännössä? Opettaja voi vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan omalla työllään. On aika siirtyä puheista tekoihin. Ilmastonmuutos on...

Ope, ossaakko nää puuttua kiusaamisseen?

Koulukiusaamiseen puuttuminen on tärkeä osa opettajan työtä. Mutta minkälaisia keinoja opettajalla on nykypäivänä käytössään? 1. Ennaltaehkäise Luo luokalle selkeät säännöt, joiden tekemiseen myös oppilaat pääsevät osallistumaan....
video

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ala-koulussa

Hei sinä opettajaopiskelija tai jo työuraa luova kasvatusalan ammattilainen! Kuinka usein pysähdyt pohtimaan sitä, millainen on tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistävä koulu, ja mitä se...

Monikulttuurisuus koulussa – uhka vai mahdollisuus?

Monikulttuurisuudesta on ollut paljon keskustelua mediassa ja tulevina opettajina aihe koskettaa meitä kaikkia. Monikulttuurisuus tuo kouluyhteisöön paljon mahdollisuuksia, mutta myös jännitteitä, kun erilaisista kulttuureista...
video

Eriyttäminen matematiikassa

Eriyttäminen on oppilaan hyväksi tehtävää toimintaa, jonka tarkoituksena on taata laadukas opetus ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. Matematiikassa eriyttämisen tärkeys korostuu, sillä osaamistason vaihtelu oppilaiden...
video

Hankittu savant-lahjakkuus

Savant-lahjakkuuden omaavalla henkilöllä ilmenee poikkeuksellista lahjakkuutta jollakin lahjakkuuden osa-alueella, esimerkiksi musiikissa, matematiikassa tai kuvataiteessa. Savant-lahjakkuutta esiintyy keskimääräistä enemmän autismin kirjon henkilöillä. Tässä videossa sen...