Rengeistä tuli isäntiä

2

Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat tänään julkaisseet puheenvuoronsa valtiontalouden näköaloista. Se käytännössä suosittelee leikkuria julkiselle taloudelle, vaikka veronalennukset on nostettu yhdeksi mahdolliseksi instrumentiksi. Ainakin näennäisesti.

Virkamiehet jakavat teksteissään verot vuohiin ja lampaisiin ohjaten vähemmän vaivihkaa sitä, miten niitä tulisi uudistaa. Sotestakin virkamiehet haluavat tehdä kolmen miljardin euron säästöt, vaikka hallituksen kaavailema versio vain nostattaisi kustannuksia miljardiluokassa yksityisen bisneksen paisuessa. Esperi Carekin tuplaisi aiemman toimitusjohtajansa mukaan markkinansa Sipilän sotessa. Vaikka tämä näköala on inhimillisestä näkövinkkelistä vähemmän toivottava, käytännössä sotessahan voidaan kyllä tehdä kolmen miljardin euron säästöt hallituksen bisnesmallissakin.

Mutta miten? Käytännössä ja rehellisesti kerrottuna se tarkoittaisi leikkauksia palveluverkkoon ja palveluiden tasoon. Vieläkin kauemmaksi karkaisivat synnytyssairaalat ja sote-keskukset. Samaan aikaan mietittäisiin, ketä hoidettaisiin ja miten. Kaikkia julkisesti tarjottuja palveluita ei aivan varmasti saisi toteutettua hallituksen nuoteilla. Itse asiassa koko asia on jo todettu aivan koko sote-uudistuksen alkupuolella tehdyssä muistiossa. Soisi jonkun nykyisen sotemannekiininkin jo kokevan asiassa samanlaisen rehellisyyden puuskan kuin aiempi peruspalveluministeri Juha Rehula, joka kertoi Ylen haastattelussa koko uudistuksen johtajana olleen markkinavoimien.

Keskeisintä mielestäni on kuitenkin se muistaa, että viranhaltijoiden perustehtävänä on ymmärtääkseni valmistella asioita poliitikkojen antaminen linjauksien mukaan. Valitettavan vakiintuneeksi käytännöksi on kuitenkin tullut se, että rengeistä on annettu tulla isäntiä taloon. Heidän on sallittu tehdä näennäisen neutraaliksi väittämiään, aidosti politisoituneita puheenvuorojaan nollan äänen valtuutuksella asettaen keskustelunraamit eduskuntavaaleille.

Kuvaavaa arvojen suhteen on, ettei koko valtionvarainministeriön 200-sivuisessa puheenvuorossa ollut mainittu sanaa ”eriarvoisuus” kertaakaan. Tuloerot sentään mainitaan kerran. Ei sinällään ihme, kun erään hallituspuolueen mielestä eriarvoisuus ei ole koko Suomessa ongelma.  Leipäjonoissa voidaan olla toista mieltä.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Hyvä puheenvuoro. Muutenkin kun Sipilästä puhutaan Suomen pelastajana unohdetaan usein miten hän esimerkillisesti ulkoisti Kiinaan usean sadan hengen työt. Kerrannaisvaikutukset nousevat tuhansiin unohtamatta tietotaidon hukkaamista. Kenen palveluksessa nämä virkamieskorpit ovat?

  2. Kiitokset kommentista. Suomi tarvitsee hyviä ja osaavia viranhaltijoita ja heitä on varmasti paljon myös valtiovarainministeriössä. Heidän tulisi kuitenkin keskittyä toteuttamaan kansanvallan luottamusta nauttivien politiikkojen päätöksiä eikä raamittaa hyvin vahvasti tulevaa päätöksentekoa.