Tehdään näistä vanhushoivavaalit!

0

Tulevista eduskuntavaaleista on väitetty tulevan niin maahanmuutto- kuin ilmastovaalitkin. Molemmista aiheista on tietenkin syytä puhua, ja tehdä tulevaisuuteen katsovia linjauksia niiden suhteen. Samaan aikaan haluan nostaa esiin sen, kuinka meidän olisi syytä käydä myös laaja keskustelu myös vanhustenhoivan tulevaisuudesta. Sen soisi nimittäin nousevan erittäin vahvaksi vaaliteemaksi, koska ikäihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on niin inhimillisten arvojen kuin toisaalta taloudenkin näkökulmasta hyvin iso asia suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. On väliä vaihdetaanko mummojen ja pappojen vaipat vai ei.

Kysymys vanhushoivasta kytkeytyy vahvasti sote-uudistukseen. Mutta kun se on ollut julkisuudessa lähinnä puolueiden keskeistä valtataistelua ja maakuntahäkkyröiden puuhaamista, on vanhushoiva sote-konkreetia parhaimmillaan. Vanhustenhoivaa koskevat ratkaisut kertovat sen, miten huolehdimme vanhemmistamme, jotka kliseistä ilmaisua käyttäen ovat rakentaneet tämän maan ja sen hyvinvoinnin, josta minäkin saan nauttia.
Suomen väestön vanheneminen ei ole kenellekään uutinen. Ikärakenne on muuttunut jo hyvän aikaa. Vuonna 2035 yli 75-vuotiaita on kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Suomalainen on siis jatkossa yhä todennäköisemmin harmaapäinen ihminen. Hän tarvitsee myös elämänsä viimeisinä vuosina varsin todennäköisesti hoivaa, kuten elämänsä alkupäässäkin olevat ihmiset. Me työikäiset pärjäämme keskimäärin kohtuullisesti.

Esimerkiksi säädettyyn vanhuspalvelulakiin on saatava velvoittavat ja riittävän suuret kirjaukset hoitajamitoituksen suhteen. Se takaisi tarpeeksi hoitajia vanhushoivaan. Suositukset ja toivomukset eivät riitä. Hoitoalan ammattilaiset tietävät jo nyt täysin mahdottoman tilanteen monessa paikassa, koska nykymitoitusta kierretään monessa paikassa härskisti laittamalla olemattomia tai jopa kuolleiden hoitajien nimiä tilastoja komistaakseen. Epäilen, että esimerkiksi edesmenneen kollegan kanssa on hoitajan vaikeaa käyttää vanhusta suihkussa. Palveluasumiseen ja kotihoitoon on saatava riittävä määrä työntekijöitä. Muuten kyse on heitteillejätöstä, jota tapahtuu valitettavan paljon jo nyt. Omissa ulosteissa ei ole kovin hauskaa maata.

Eräs keino vanhusten tilanteen kohentamiseksi olisi myös perustaa vanhusasianvaltuutetun tehtävä Suomeen. Hän toimisi julkisena äänitorvena ja vanhusten asianajajana, joka nostaisi entistä enemmän ikäihmisten elämää koskevia kipukohtia julkisuuteen ja edistäisi niiden korjaamista myös järjestelmän sisältä käsin. Vanhusasianvaltuutettua on esittänyt yli kymmenen vuotta sitten geriatrian professori Sirkka-Liisa Kivelä, joka tuntee Suomen vanhusasiain kentän jos joku. Vaikka lapsiasianvaltutettu Tuomas Kurttila on saanut kyseenalaistakin julkisuutta erikoisten taksikyytiensä takia, on hän kiistatta tuonut vaikeita asioita hyvin keskusteluun.

Ennen kaikkea Suomessa olisi lähdettävä kitkemään pois eläkeläisköyhyyttä. Se on syventynyt nykyisen hallituksen aikana tehtyjen leikkausten myötä. Lääkekorvausten supistaminen ja perusturvan näivettymiseen johtanut kansaneläkeindeksin jäädytys ovat esimerkkejä niistä. Tällä hetkellä 1,5 miljoonasta eläkeläisestä kaksi kolmasosaa saa eläkettä alle 1500 euroa kuussa. Ja loppuviimein terveydenhuoltokulujen kasvu vetää THL:n mukaan huomattavan joukon eläkeläisiä köyhyysrajan alle. Uusi asiakasmaksulaki löisi sekin eläkeläisiä erityisen lujaa, kuten professori Lasse Lehtonen asiantuntevasti kirjoittaa. Eläkeläisköyhyyden korjaamiseksi olisi lähdettävä korottamaan pienimpiä takuu- ja kansaneläkkeitä. Kiistatonta on, että työ eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi kestää kauan.

Jo yksin nämä asiat osoittavat sen, että myös ikäihmisten asioista on puhttava vahvasti tulevissa vaaleissa. Vaikka on ehdottoman keskeistä nostaa lasten ja nuorten hyvinvointi päätöksenteon keskipisteeseen, on myös ikähaitarin toisen pään edustajien tilanne huomioitava vaalikentillä ja ennen kaikkea pölyn laskeuduttua niillä eduskuntavaalien käymisen jälkeen. Vastuu tästä on meillä kansanedustajaehdokkailla.

JAA