Oikeus ja kohtuus

0

Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt järkyttävät Oulua ja koko Suomea. Ja syystäkin, koska julkisuudessa olevien tietojen mukaan kaupungissamme, ja allekirjoittaneen kodin lähellä on tapahtunut mitä ilmeisimmin todella hirvittäviä ja pahuutta täynnä olevia tekoja. Työrauhan tarvitseva poliisi selvittää tällä hetkellä tilannetta ja oikeuslaitos tulee varmastikin loppuviimein antamaan tuomionsa asiassa.

Oikeusvaltioperiaatteen mukaan epäillyt ovat syyllisiä, jos tuomari langettaa tuomiot. Mutta yleensä ottaen tämän tyylisistä rikoksista olisi annettava hyvin tiukat ja ankarat tuomiot. Lisäksi epäiltyjen ollessa ulkomaan kansalaisia on heidät poistettava maasta tuomion kärsimisen jälkeen, niin kuin lait ja käytännöt sen mahdollistavat.

Edellä oleva on tehtävä kylmän viileästi. Vain se voi olla oikeus ja kohtuus. Niiden toteutumista edistäisi myös se, että seksuaalirikoksista annettavia tuomioita tiukennettaisiin tulevaisuudessa. Ehdottomasti näin. Päänsilittelyjä ei kaivata.

Saman aikaan ei kuitenkaan saa lähteä demonisoimaan erilaisia ihmisryhmiä, ja pelottelemaan jokaisella vastaantulevalla ”uhkaavalla mustalla miehellä”. Se on vastenmielistä toimintaa. Netin henkiset lynkkauspartiot ja pyövelit ovat kyllä valmiita laittamaan vainovalkeat pystyyn, mutta eivät ratkaisemaan itse ongelmia.

Kaikista hirvittävimmilläkin teoilla on syy-seuraussuhteensa. Tulevaisuudessa on toimittava sen puolesta, etteivät nyt tapahtuneet teot toistuisi. Eräänä keinona on taata poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaresurssit, mutta myös puuttua juurisyihin.

Suomeen erityisesti turvapaikanhakijoina tai pakolaisina tulleille ulkomaalaistaustaisille ihmisille on tehtävä vieläkin selvemmäksi se, että seksuaalinen väkivalta on teoista alhaisin ja siitä joutuu varmuudella vastaamaan rikosoikeudellisesti. Ennen kaikkea on kuitenkin huolehdittava siitä, että tänne tulleiden maahanmuuttajien kotouttamisesta huolehditaan pieteetillä. Myös maahanmuuttajien ylisukupolvinen syrjäytyminen on estettävä.

Jos ihminen tippuu yhteiskunnan rattaista, on ulkopuolisuuden tunne ja syrjäytyminen taattu, olivat sukujuuret sitten Mogadishussa tai Muhoksella. Ja jos ihminen on esimerkiksi entuudestaan traumatisoitunut lapsuudessaan vaikkapa sotakokemusten myötä, voi tilanne olla vielä rankempi. Valitettavasti tuolloin on todennäköisempää käyttäytyä epätoivoisellakin tavalla, mikä voi näkyä toiminnassa myös muihin ihmisiin kohdistuvalla ja alhaisen rikollisella tavalla.

JAA