Sote- ja maakuntauudistuksen leikkauslistoja viedään jo käytäntöön

2

Vaikka hallituksen ajaman sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen on vielä monien kysymysmerkkien takana, viedään siihen liittyviä leikkauslistoja läpi Pohjois-Pohjanmaalla.

Esimerkiksi tätä nykyä maakuntaamme kuuluvan Vaalan kunnanhallituksen kokousesityslistalla on tänään nimittäin paikallisten vanhusten laitoshoitopaikkojen alasajo, jota perustellaan esityslistatekstin mukaan muun muassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan linjauksilla, jossa suunnataan kodissa asumiseen erilaisten palveluiden turvin.

Taustalla onkin varsin ilmeisesti PoPSTer-hankkeessa esiin viranhaltijavetoisesti nostettu pyrkimys ajaa alas liki kymmenen terveyskeskuksen vuodeosastoa ja juuri Vaala kuului yhtenä tähän leikkauslistaan.  Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että esimerkiksi nykymuotoisella maakunnalla poliittisiin voimasuhteisiin nojaavalla maakuntahallituksella ei ole toimivaltaa päättää kuntien sote-linjauksista.

Vaalan kunnanhallituksen pähkäiltäväksi päätynyt asia on vain esimakua siitä mylläkästä, mikä tullaan myös maakunnassamme näkemään. On syytä mainita, että myös Oulussa Lassintalon hoivan pitkäaikaislaitospaikkojen lakkauttamisen yhteydessä viranhaltijat perustelivat tämän vuoden kesäkuussa huonokuntoisten vanhusten ”muuttoa” pois laitoshoidosta yhtä lailla PoPSTerin linjauksilla.

Erityisen ongelmallista on kuitenkin se, että ennen tietoa koko sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisesta hallituksen sinällään erittäin ongelmaisessa muodossa sen linjauksia pyritään näin ujuttamaan käytäntöön vaivihkaa. Vaikka koti on iäkkäällekin ihmiselle usein paras paikka asua ja kotihoitoa on syytä kehittää jatkossakin väestön ikääntyessä, on usein tilanteita ettei vuodeosastohoidolle ole vaihtoehtoja.

Sote- ja maakuntauudistusta markkinoidaan myös tapana lisätä kansanvaltaa. Kyseessä on erinomainen ja kannatettava tavoite. Jos aidosti halutaan edistää kansalaisten uskoa tähän kaikkeen, ei palvelukenttää tulisi ainakaan missään ajaa alas salaperäisyyden verhon alla ennen maakuntavaltuustojen valintaa.

JAA

2 KOMMENTTIA

 1. Suuntaus on liian yksipuolinen. Kotihoidossa ei pärjää monistakaan syistä. Esim. kun muistisairaus on edennyt keskivaikeaksi, alkaa vaihe, jossa ei tunnista kotiaan omaksi ja pelkää yksin ollessaan koko ajan.

  Kun laitospaikat ajetaan alas ja palveluasuntoihin on loputtoman venyvä jono, lukitaan pelokkaat sairaat kotiensa sisäpuolelle. Siellä saavat laahustaa ympäriinsä päivän kuin vankilassa, kolistellen ikkunoita ja ovia, huutaen apua.
  Suomessa laki säätää lapsen yksinjättämisestä, mutta lapseksi taantuneen ihmisen suojaksi laista ei ole. Vielä. Onko toivoa?

 2. Periaatteessa on olemassa jo mahdollisuus tehdä huoli-ilmoitus vanhuksestakin juuri vaikkapa muistisairauden takia:

  https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/ilmoita-huolesi

  Mutta erittäin totta on, että kotihoidossa on tätäkin nykyä aivan liian huonokuntoisia ihmisiä ja se on aliresursoitu, hoitajia on aivan liian vähän. Tästä aihepiiristä kirjoittaa mielestäni erittäin hyvin kotihoidossa työskentelevä SuPer – aktiivi Hanna Jokinen:

  https://blogit.kansanuutiset.fi/ole-se-muutos-jonka-haluat-maailmassa-nahda/mitapa-jos-jattaisimme-kiireen-pois-kotihoidossa-joo-jatetaan-vaan-palkkaamalla-koulutettua-henkilokuntaa-tarpeeksi