Yhteisöjen merkitys hiv-työssä

1

maailman aids päivä pinkillä kondomipiirroshahmolla

UNAIDS on määrittänyt vuoden 2019 maailman aids-päivän teemaksi ”communities make the difference”. Maailman aids-päivää vietetään vuosittain 1.joulukuuta. Teemapäivänä tuodaan esiin uutta tietoa hi-viruksesta, sen tarttumisesta ja torjunnasta. Maailman aids-päivä on yksi maailman tunnetuimmista globaaleista terveyteen liittyvistä teemapäivistä.Samalla se on myös vanhin; sitä on vietetty jo vuodesta 1988 lähtien.

Suomennettuna tämän vuoden teema on yhteisöjen merkitys hiv-työssä. Yhteisön tunnusomaisia piirteitä ovat yhteinen päämäärä ja mielenkiinnon kohde. Hiv-työssä tämä tarkoittaa muun muassa hiv-tartunnan saaneiden oikeuksien puolustamista ja hyvinvoinnin edistämistä, sekä hiv-tartuntojen ennaltaehkäisemistä ja seksuaaliterveyden edistämistä.

Mitä nämä nyt mainitut yhteisöt sitten ovat? Suomessa järjestöillä on merkittävä tehtävä tarjota hivin kannalta keskeisille väestöryhmille kohdennettua ennaltaehkäisevää neuvontaa, testausta ja tukitoimintaa. Hiv-työtä tulee kohdentaa erityisesti ryhmiin, joissa hivin esiintyvyys on suurta tai jotka muuten ovat suuressa hiv-riskissä. Meillä Suomessa hiv-työn keskeiset ryhmät ovat hiv-tartunnan saaneet, homo- ja bi-miehet sekä muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, pistämällä huumeita käyttävät, vangit, seksityötä tekevät, maahanmuuttajat, jotka ovat hivin suhteen haavoittuvassa asemassa sekä matkailijat, joilla on kohonnut hiv-riski. Järjestöillä on pitkäaikaista kokemusta kyseisten väestöryhmien kohtaamisesta ja palvelujen tuottamisesta heille. Järjestöt tekevät myös tärkeää työtä hiv-tietoisuuden lisäämisessä ja erilaisten koulutusten järjestämisessä.

Suomen hiv-strategian 2018-2020 mukaan hivin kannalta keskeisten väestöryhmien edustajat tulee tunnistaa tärkeiksi toimijoiksi, joiden tiedot ja kokemukset pitää huomioida toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Yhteisöjen jäsenten osallistumista ja tietämystä tulee hyödyntää. Heidän kokemustietonsa ja hiv-työn ammattilaisten osaaminen yhdessä muodostavat yhteisasiantuntijuuden, joka on kohdennetun ennaltaehkäisyn, testauksen ja asiakaslähtöisen hoidon perusta.

Maailman aids-päivä tarjoaa tärkeän tilaisuuden korostaa yhteisöjen roolia aikana jona suhtautuminen hiv-työhön ja hivin kannalta keskeisiin ihmisryhmiin on jakautunutta, ja rahoitusta on vähennetty monilta tahoilta. Kansalaisjärjestöjen uupumattomalla työllä varmistetaan, että kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan, yhteisön jäsenten kohtelu on asiaankuuluvaa eikä ketään ei jätetä yksin.

Hyvää ja yhteisöllistä Maailman aids-päivää kaikille!

ps. Jos haluat olla mukana tukemassa tärkeää työtämme, saat lisätietoja aiheesta täältä:

Tee lahjoitus Hivpointin toiminnan tukemiseksi

Suunnittelija, seksuaalineuvoja
Mervi Valjus
Hiv-säätiö/ Hivpoint

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Paras keino suojautua aitsilta on laittaa kaksi kortonkia päällekkäin,ja jättää naimatta.