Vapaaehtoinen – aivoterveydeksi!

0
bty

Mukava ja iloinen puheensorina täyttää koulutustilan. Eletään elokuun kolmatta viikkoa, ja yhdistyksessämme käynnistyvät pikkuhiljaa erilaiset toiminnot. Perinteiseen syksyn aloitukseen, vapaaehtoisten syysstarttiin on saapunut paikalle parikymmentä muistivapaaehtoista eri puolelta Pohjois-Pohjanmaata. Muistivapaaehtoisten joukko koostuu niin ryhmänohjaajista, muistikahviloiden emännistä ja isännistä, aivoterveyslähettiläistä, muistikavereista ja tapahtumissa sekä tilaisuuksissa avustavista henkilöistä.

Seuraavana ohjelmassa on tutustuminen toisiin vapaaehtoisiin, koska paikalle on tullut myös uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita, ja on tärkeää tutustua toisiin yhteenkuuluvaisuuden tunteen luomiseksi. Mainitsemme myös, että syysstartissa läsnäolo ja yleensäkin vapaaehtoistoiminnassa mukana olo edistää omaa aivoterveyttä. Ja koska muisti paranee käytössä, teemme yhdessä tarpeeksi haastavan aivovireharjoitteen.

Aivoterveyslähettiläs on yksi vapaaehtoistoiminnan muoto muistiyhdistyksessä. Oulun Seudun Muistiyhdistyksenkin yhtenä tehtävänä on aivoterveyden edistäminen, joka on myös yksi kivijalka Kansallista muistiohjelmaa. Aivoterveyslähettiläitä on koulutettu Oulun alueella pari kertaa. Koulutetut lähettiläät voivat käydä luennoimassa eri ryhmille aivoterveyden tärkeydestä ja muistin huollosta sekä ohjata aivoterveysryhmää erilaisine aivovireharjoitteineen. Luentojen ja ryhmätoimintojen tavoitteena on saada ihmiset hoksaamaan omasta aivoterveydestä huolehtimisen ja näin ennaltaehkäistä muistisairauksia. Yhdessä kohti aivoterveyttä -ryhmien aiheet sisältävät muun muassa asiaa ravitsemuksesta, liikunnasta, levosta ja unesta, mielialasta, sosiaalisista suhteista sekä harrastuksista. Ryhmissä tehdään myös aivovireharjoitteita yksin sekä yhdessä, joita voi harjoitella ryhmän jälkeen myös kotona.

Aivoterveellisesti kannattavaa on olla mukana vapaaehtoistoiminnassa ja lähteä mukaan esimerkiksi kaveri- ja ystävätoimintaan. Ihmissuhteet ovat terveydelle hyväksi, koska ne merkitsevät yleensä virikkeitä: tehdään yhdessä asioita, keskustellaan ajankohtaisista asioista, puretaan stressiä, liikutaan ja harrastetaan. Ystävillä on vaikutusta myös mielialaan ja aivot joutuvat töihin, kun muistellaan vanhoja asioita.

Ilman vapaaehtoisia toimintamme ei olisi niin monipuolista. Jokaisen muistivapaaehtoisen tekemä työ on arvokasta. He ovat toiminnan rikkaus ja olemme hyvin onnekkaita saadessamme mukaan aktiivisia ja motivoituneita vapaaehtoisia, joita kutsumme muistivapaaehtoisiksi.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Minna Kaltio
Oulun Seudun Muistiyhdistys ry,
Asiantuntija- ja tukikeskus Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.