Tunnetko huolta, kannatko syyllisyyttä?

1

Suomi on laaja maa, ihmisiä asuu lähes jokaisessa maamme kolkassa. Monet kunnat ja kylät ovat olleet jo pitkään muuttotappioalueita. Nuoret ja työikäiset joutuvat lähtemään opiskelun ja työn perässä kauaksi synnyinseudultaan. Kotiin jäävät läheiset ovat yleensä vanhempaa ikäpolvea ja haluavatkin asua tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Mitä sitten, kun kunto ei enää olekaan hyvä? Kun tarvitaan apua kotona selviytymiseen, niin mistä sitä löytyy, Kuntien antama kotipalvelu vaatii jo melkoisen toimintakyvyn heikentymisen. Eikä kunnalta tuleva apu aina riitä, vaikka sitä saisikin. Silloin apuun täytyy rientävät muualla asuvat läheiset, joita tulee etäomaishoitajia. Matka hoidettavan luo saattaa olla pitkä, tai muuten hankala. Matkaan käytetään usein monta tuntia suuntaansa ja se vie myös rahaa ja voimia.

Etäomaishoitajalla saattaa olla omia lapsia, jotka tarvitsevat myös huolenpitoa. Kun hän on kotona tai töissä, hänen mietteensä ovat usein etäällä asuvissa, apua kaipaavissa omaisissa. Kun hän on kaukana asuvien läheisten luona, huoli on omista lapsista ja kodista.  Tällainen tilanne on tuttua etäomaishoitajalle, joka on ottanut vastuuta kaukana asuvasta läheisestään. He kantavat huolen ja syyllisyyden tunnetta matkassaan.

Etäomaishoitajat ovat yleensä naisia. Niitä kilttejä hoivaajia, joille vastuun ottaminen on luontevaa. Mukana voi olla muitakin sisaruksia tai läheisiä. Vastuun jakaminen olisikin hyvä asia, sillä silloin etäomaishoitajana toimiminen ei käy niin raskaaksi. Lisäksi etäällä asuvan omaisen lähipiiristä, vaikka naapureista olisi hyvä saada ”hätävara” äkillisiin tilanteisiin.

Etäomaishoitajan on hyvä tunnistaa oma tilanteensa. Hänen kannattaa puhua siitä avoimesti myös työpaikallaan. Oulussa toimii myös etäomaishoitajien vertaisryhmä, johon voi osallistua. Asioita voi myös suunnitella ennakkoon. Erilaiset valtakirjat, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja muu ennakointi helpottavat, kun tilanne on ”päällä”. Jos tunnet olevasi etäomaishoitaja, niin katso lisää tietoa www.osol.fi/etaomaihoitajille. Et ole yksin, etäomaishoitajia on Suomessa ainakin 65 000.

Silvo Nybacka

puotitekijä

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Etäomaispuoti-hanke

silvo.nybacka@osol.fi , 040 563 3903

JAA

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.