Tavoitteena paremmat elintavat meille kaikille

0
Kuva: KKI / Juha Sorri

Miksi terveellisten elintapojen omaksuminen on niin haastavaa? Pysyvän elintapamuutoksen toteutuminen on harvoin tiedosta kiinni. Ihmiskeholla on biologinen alttius suosia kaloripitoisia ruokia ja minimoida energiankulutusta. Lisäksi nykyinen elinympäristömme tukee helppoon ja mukavaan elämään. Paikasta toiseen liikuntaan autolla, istuminen on helppoa ja mitä ihanampia herkkuja on tarjolla mainoksissa ja kaupan hyllyillä.

Saammeko kuitenkaan hyvää ja parempaa oloa epäterveistä elintavoista? Epäilen. Eikö hyvää ja parempaa oloa saada monipuolisella ravitsemuksella, riittävällä liikunnalla ja unella? Muutakin hyvään ja parempaan elämään tarvitaan, mutta nämä ovat hyvä perusta ja lähtökohta.

Elintapaohjauksen ammattilaisilta vaaditaan syvää ymmärrystä asiakkaiden elintapakäyttäytymisestä ja tapojen muutoksesta. Terveiden elintapojen omaksumisessa tarvitaan monen osasen saumatonta yhteen sovittamista. VESOTE – vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti –hanke tuo uutta otetta liikunta-, ravitsemus- ja nukkumistottumusten ohjaukseen. Suomi on sitoutunut YK:n päätöslauselmaan tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Päätöslauselman perusteella syntynyt WHO:n toimintaohjelma ja sen tavoitteet kohdistuvat liikuntaan, ravitsemukseen, lihavuuteen, tupakointiin, alkoholin käyttöön sekä kohonneen verenpaineen ja korkean kolesterolin hoitoon. Lisäksi useat kansalliset ohjelmat kuten Lihavuus laskuun – Kansallinen lihavuusohjelma ovat elintapaohjaustyön toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tukena elintapaohjaustyössä.

Vastaanotolla tuloksellinen elintapaohjaus edellyttää määrätietoista otetta. Ammattilaisen työn kulmakiviä ovat puheeksi ottaminen, asiakaslähtöinen suunnitelma, muutoksen seuranta, järjestelmällinen kirjaaminen asiakastietojärjestelmiin sekä moniammatillinen tiimityö. Lisäksi tarvitaan vaikuttavia ja laadukkaita menetelmiä ja työtapoja – hyviä käytäntöjä. Yksilöneuvonnan rinnalla on hyvä hyödyntää ryhmäneuvonnan mahdollisuuksia. Ryhmässä säästyy ammattilaisten resursseja ja parhaimmillaan ryhmä saa toisistaan vertaistukea oman elintapamuutoskynnyksensä ylittämiseen.

Kaiken lähtökohtana on kuitenkin asiakkaan motivoituminen omaan elintapamuutokseensa. Osallisuuden vahvistaminen lisää asiakkaiden motivoitumista, sitoutumista ja toiminnan vaikuttavuutta. Toimivat palveluketjut ovat myös edellytys onnistuneelle ohjaustyölle. Mallikkaasti toimivassa elintapaohjauksen palveluketjussa tavoitetaan, tunnistetaan ja ohjataan asiakas tarvittavien elintapaohjauspalvelujen piiriin. Palveluketjussa kunnassa toimivat eri toimijataho tekevät rajat ylittävää yhteistyötä kuntalaisten terveiden elintapojen edistämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaalla hyvät elintapaohjauksen käytännöt otetaan hyötykäyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa yhteistyössä. Porukalla paremmin!

Mikä ihmeen VESOTE?

VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017–18). UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laadukkaiden toimintamallien käyttöönoton, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Hanke painottuu liikuntaan, ravitsemukseen ja uneen. 17 toimijan yhteishankkeen vaikutusalueella on yhteensä yli 4 miljoonaa asukasta ja se kattaa 184 kuntaa.

#hyte #vesote #elintapaohjaus #hyvätkäytännöt

Sirpa Hyyrönmäki
Projektityöntekijä, TtM, Amo, terveydenhoitaja (Yamk)
VESOTE-hanke, PPSHP / perusterveydenhuollon yksikkö

JAA