Syö hyvin – ehkäise kaatumisia

0
Säännöllinen ruokailu pitää verensokerin tasaisena ja ehkäisee verensokerin vaihtelusta johtuvaa huimausta, tohtorikoulutettava Milla Immonen Oulun yliopistosta muistuttaa.

Iäkkäiden kaatumiset tuottavat paljon murhetta iäkkäille ja heidän omaisilleen. Pelko kaatumisista aiheuttaa myös aktiivisuuden vähenemistä, mikä puolestaan huonontaa fyysistä kuntoa ja kasvattaa kaatumisriskiä ennestään.

Kaatumiset ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja väestön ikääntyessä kaatumisten ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Kaatumiset johtuvat monista erilaisista tekijöistä. Liikunnan ja erilaisten harjoitusohjelmien on tutkimuksissa havaittu ennaltaehkäisevän kaatumisia ja lonkkamurtumia. Teknologia on tulossa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisävoimaksi; taskussasi oleva matkapuhelin voi havaita päivittäistä liikkumistasi seuraamalla kaatumisriskisi olevan kohonnut ja kehottaa olemaan yhteydessä terveydenhuollon henkilökuntaan. Teknologia voi myös opastaa, muistuttaa ja valmentaa harjoittamaan tasapainoa ja lihaskuntoa.

Myös ravitsemuksen yhteys kaatumisiin on havaittu uusimmissa tutkimuksissa. Ikääntyvillä ruokahalu voi heikentyä monesta syystä. Erilaiset sairaudet, kuten masennus, muistisairaudet ja syöpätaudit sekä murtumien ja leikkausten jälkitilat voivat heikentää ruokahalua. Myös lääkitys voi heikentää ruokahalua. Jos muisti on heikentynyt, syöminen voi välillä unohtua kokonaan. Laihuuden ihannointi saa monen normaalipainoisen ikääntyvän laihduttamaan turhaan, mikä puolestaan voi kasvattaa kaatumisriskiä lihasten ja voimien pienentyessä laihtumisen myötä. Säännöllinen ruokailu pitää verensokerin tasaisena ja ehkäisee verensokerin vaihtelusta johtuvaa huimausta. Ruoan laadullakin on merkitystä: proteiinilla on ruokavaliossa merkittävä rooli lihasvoiman ylläpidossa.

Oululaisessa GASEL -tutkimushankkeessa oululaisille iäkkäille tehtiin laaja kyselytutkimus, jossa havaittiin kaatumisten ja virheravitsemuksen välinen yhteys. Henkilöt, joilla oli ravitsemusongelmia tai virheravitsemusriski, raportoivat 71% suuremmalla todennäköisyydellä kaatuneensa, kuin henkilöt, joilla ei ollut virheravitsemusta. Ravitsemuksen merkitys kaatumisriskiin tulee ottaa huomioon kaatumisten ennaltaehkäisyssä ja kehittää keinoja hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseksi sairauksista ja lääkityksistä huolimatta.

Näkisin, että tulevaisuuden kaatumisten ennaltaehkäisy on yksilöllisesti räätälöityä, henkilökohtaisiin mieltymyksiin pohjautuvaa valmennusta liikkumisesta ja ravinnosta, sekä jatkuvaa liikkumisessa tapahtuvien muutosten tarkkailua ja varhaista puuttumista kohonneeseen kaatumisriskiin. Teknologia voi olla tässä merkittävänä apuna.

Syö hyvin, huolehdi lihaksistasi ja tasapainostasi ja pysy pystyssä!

Milla Immonen

Tohtorikoulutettava, GASEL-projekti, Terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Erikoistutkija, Digital Health, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

GASEL-hankkeen toteuttavat Oulun Diakonissalaitos, Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, BelleGames Oy, BonWell Intelligence Oy, HappyWise Oy, IsComOy, Mawell Oy, ja Caritas säätiö. Lue lisää hankkeesta: http://www.oulu.fi/gasel/gasel

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.