SOPPI-hanke liikutti lapsia ja senioreita Oulussa ja auttoi nuoria työ- ja koulutuspolulle

0

Kolme pohjoista urheiluseuraa yhdisti voimansa ja lähti kehittämään uusia palvelupolkuja nuorille. Kemin Lämäreiden, Oulun Kärppien 46 ry:n ja Rovaniemen Kiekon yhteistyöstä syntyi ESR-rahoitteinen SOPPI-hanke (Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä).  SOPPIn Oulun alueen työntekijä Miia Määttä kertoo, että hankkeen tavoitteena oli ohjata syrjäytymisuhan alla olevia nuoria työ- ja koulutuspoluille ja tukea heidän sosiaalista kuntoutustaan. Oulussa SOPPI tarjosi ”seinätöntä työpajatoimintaa” alueen nuorille yli parin vuoden ajan.

Hanke sai alkunsa, kun koettiin, että urheiluseurojen tulisi kantaa kortensa kekoon nuorten syrjäytymisuhan estämiseksi. Hyvä niin, sillä 75 % Oulun alueen toimintaan osallistuneista 50 nuoresta sai työ- tai koulutuspaikan hankkeeseen osallistumisen päätyttyä (luku ei huomioi armeijassa aloittaneita nuoria). Työ- tai koulutuspaikan löytäneiden osuus oli niin suuri, että se yllätti iloisesti hanketyöntekijänkin! Hanke alkoi kesällä 2015 ja päättyi helmikuussa 2018.

Nuorten ohjaamon kautta SOPPI-toimintaan mukaan tulleet nuoret toimivat avustavina ohjaajina lasten ja senioreiden liikunta- ja virikekerhoissa. Soppilaiset hoitivat myös talonmiehen töitä, asiakaspalvelua ja mediavastaavan tehtäviä. Hankkeen aikana perustettiin mm. Kärppien penkkiurheilukerho. Soppilaiset vetivät Kärppäkerhoa Oulun kaupungin hoivakodeissa. Toimintaan osallistuneiden vanhusten kanssa esimerkiksi jumpattiin, askarreltiin tai näyteltiin tunnin ajan kerran viikossa. Koulujen lomien aikana SOPPI-hankkeen nuoret olivat mukana vetämässä matalan kynnyksen liikuntakerhoa lapsille.

Kykyviisarin avulla nuori tutuksi

Hankkeeseen osallistumisen alkaessa kartoitettiin nuoren omia toiveita. Niiden pohjalta mietittiin, mihin hankkeen toimintaan nuoren kannattaisi osallistua. Osallistumisen alussa nuori täytti työ- ja toimintakyvyn itsearviointikyselyn, Kykyviisarin, yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksella ESR-toimintalinja viiden Solmu-koordinaatiohankkeessa. Miia Määttä kuvaa, että Kykyviisari on tervetullut työkalu, joka tarjoaa hanketyöntekijälle kättä pidempää ja auttaa hahmottamaan osallistujan tilannetta uudella tavalla. Kykyviisarin ensimmäisen mittauksen jälkeen pysähdyttiin esimerkiksi miettimään, mitä hankkeen aikana voitaisiin tehdä, jotta vaikkapa arjen hallinnassa havaitut ongelmat ratkeaisivat.  Kykyviisari tarjosi ikkunan osallistujan elämään ja teki hänen yksilöllisen tilanteensa tutuksi, Miia kertoo.

Luottamusta, ei linnunpönttöjä

SOPPI-toiminnassa osallistujat arvostivat sitä, että he saivat vastuuta ja heihin luotettiin. Vastuullisia tehtäviä oikeiden ihmisten parissa, ei linnunpönttöjen rakentelua työpajoissa, voisi kiteyttää osallistujien palautteen. Miia kuvaakin, että toiminnan suunnittelussa nuorilla oli tärkeä rooli. Tällä oli merkitystä, sillä palautteessa nousi esiin, kuinka tärkeäksi osallistujat kokivat sen, että heidän näkemyksiään kuunneltiin.

Osallistujat täyttivät Kykyviisarin uudestaan hankejakson päättyessä. Verrattuna ensimmäiseen mittaukseen parannusta oli tapahtunut erityisesti arjen hallinnan ja fyysisen aktiivisuuden osalta. Tulos ei ole ehkä yllättävä urheiluseuran hankkeelta.

Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa Kykyviisari osoittautui verrattomaksi työkaluksi. Miten muuten mitata osallisuuden ja voimaantumisen kaltaisia asioita, huomauttaa Miia ja lisää, että Kykyviisari on mukana uudessa, suunnitteilla olevassa hankkeessa.

Kykyviisari on ollut aikaisemmin käytössä lähinnä ESR-toimintalinja viiden hankkeissa. Maaliskuussa 2018 julkaistiin kaikille avoin Kykyviisari. Kykyviisarin voi ottaa oman hankkeen tai organisaation käyttöön tilaamalla sen tunnukset osoitteesta www.kykyviisari.fi. Sivuilla voi myös kokeilla Kykyviisaria. Tiedusteluja Kykyviisarista voi lähettää osoitteeseen kykyviisari@ttl.fi.

Kirsi Yli-Kaitala, Solmu-hanke, Työterveyslaitos

kirsi.yli-kaitala@ttl.fi

www.kykyviisari.fi

Liity Facebook-ryhmäämme: Kykyviisari – keskustelua ja kehittämistä

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.