READi for Health- hankkeessa voidaan hyödyntää muiden kokemuksia ja onnistumisia

0
Pohjois-Pohjanmaan liiton tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen.

READi for Health –hankkeessa tehtiin kysely digitaalisten järjestelmien ja palvelujen käyttöönotosta terveydenhuollossa ja hyvinvoinnin edistämisessä 8 eri vastaajaryhmälle. Yhteistä vastauksissa oli asiakkaan ja käyttäjän näkökulman korostuminen.  Erityisesti terveydenhuollon ammattilaiset pitivät asiakkaan saamaa parempaa palvelua digitaalisten palvelujen käyttöönoton tärkeimpänä tekijänä.

Kuntien johtavat työntekijät näkivät järjestelmien ja palvelujen yhteensopivuutta keskeisimpänä tavoitteena, mikä on myös kansallisen Sotetieto hyötykäyttöön -strategian yksi painopiste. Yhteentoimivuuden lisäksi READi for Health- hankkeessa edistetään mm. terveydenhuollon pilvipalvelujen kehittämistä, innovatiivisia hankintoja sekä yritysten kansainvälistymistä.

READi for Health- hanke on rahoitettu EU:n 7. puiteohjelman Regions of Knowledge–ohjelmasta. Hanketta toteuttaa espanjalaisen TICBioMedin lisäksi 7 eri partneria Skånesta Ruotsista, Murciasta Espanjasta ja Pohjois-Pohjanmaalta Suomesta. Pohjois-Pohjanmaalta hankkeessa mukana ovat Oulun yliopiston Centre for Health and Technology (CHT) – innovaatiokeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. European Connected Health Alliance vastaa hankkeen kansainvälistymisen työpaketista. Hanketta toteutetaan vuosina 2013-2016.

Hankkeessa mukana olevat alueet on tunnistettu digitaalisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin edelläkävijöinä, joissa on voimakasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä runsaasti alan yrityksiä. Pohjois-Pohjanmaa on vahva palvelujen ja sovellusten kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Oulu Health Labs- ympäristö, jossa yritykset ja muut organisaatiot voivat kehittää ja testata omia palveluja ja tuotteita. Skånen vahvuutena on potilaiden osallistumista ja voimaantumista edistävät hankkeet. Murcia on panostanut digitaalisten palvelujen käytön ja kehittämisen koulutukseen.

Hanke on loppusuoralla ja saatuja tuloksia verrataan yhteiseen toimintasuunnitelmaan. Tavoitteet ovat toteutuneet ja osittain myös ylittyneet. Hankkeen avulla palvelujen kehittäjät ovat löytäneet toisensa, mikä näkyy yritysten ja julkisten organisaatioiden uusina yhteistyöhankkeina. Palvelujen tuottamiseen ja käyttöön liittyvän osaamisen kehittäminen on noussut suunniteltua voimakkaammin esille. Yritysten kansainvälistymisen edistäminen tulee olemaan hankkeen loppuajan painopiste.

Tekninen kehitys antaisi mahdollisuuden nopeampaankin palvelujen käyttöönottoon, mutta kaikki terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelut eivät voi eivätkä pidä olla digitaalista. Digitaalisuus ja asiakkaan kohtaaminen eivät ole toisiansa poissulkevia asioita, vaan tukevat toisiaan.  Erityisesti toimivuutensa ovat osoittaneet omahoitoalustat, joita kehittämällä lisätään ihmisten omien terveystietojen hallintaa ja parhaimmillaan myös edistävät oman terveyden ylläpitoa. 

Lisätietoa READi for Health- hankkeesta: www.readiforhealth.eu

Mikko Väisänen

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan liitto

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.