Etäomaishoivaa tunnetuksi

0
Silvo Nybacka kirjoittaa, että etäomaishoivaliike on laajentunut Oulusta koko valtakuntaan.

Etäomaishoitajat ovat niitä arjen puurtajia, jotka eivät ole pitäneet suurta ääntä toiminnastaan. He ovat pitäneet huolta, että heidän omaisensa, yleensä ikääntyneet, voivat asua omassa kodissaan. Näiden läheisten kotona asuminen ei enää muuten onnistuisi, kuin että etäomaishoitaja kulkee lähes joka viikonloppu ja loma-aika auttamassa.

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on tehnyt etäomaishoiva-ilmiötä on viimeisen kolmen vuoden aikana tehty tunnetuksi. Etäomaispuoti-hankkeessa haetaan ratkaisuja, joiden avulla etäomaishoitajien toimintaa voitaisiin tehdä helpommaksi.

Jotta etäomaishoitajien tilanne saataisiin yleiseen tietoisuuteen, on etäomaishoiva ensin tunnistettava ja tunnustettava. Siksi Oulusta on kirjoitettu monta lehtijuttua, annettu haastatteluja, esitelty asiaa monessa tilaisuudessa, käyty eduskunnassa ja tehty monta muuta juttua etäomaishoivan tunnettavuuden puolesta.

Suomessa halutaan nyt, että vanhukset asuisivat entistä pitempään omassa kodissa. Siitä on kirjattu lakiin, tehty esityksiä säästöjä miettineissä työryhmissä ja pidetty asiaa esillä. Kukaan ei kuitenkaan ole kertonut niitä malleja, joilla tuo toive voidaan toteuttaa. Kukaan ei ole maininnut etäomaishoitajia.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun etäomaishoivaa tunnetaan entistä enemmän. Lakien laatijoidenkin on osattava kirjoitta pykäliinsä etäomaishoivasta. Sitä ei enää voi mitenkään väistää, kun etäomaishoitajat ovat heränneet vaatimaan asemansa tunnustamista. Tämä liike on saanut alkunsa Oulusta ja laajennut koko valtakuntaan. Tästä tulette vielä kuulemaan.

Silvo Nybacka

puotitekijä

Etäomaispuoti-hanke

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry


JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.