Arjen turvaa maakunnan asukkaille

44

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Lapin liitto toteuttavat yhteistyössä Maaseudun arjen palveluverkosto -hanketta. Hankkeen avulla levitettävän Arjen turvaa -toimintamallin lähtökohta on yksinkertainen: kuntalaisten arjen turva muodostuu toimeentulosta, palveluista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten sekä monien muiden paikallisyhteisön toimijoiden yhteinen asia. Paikalliset ja maakunnalliset toimijat rakentavat yhteistyössä palveluverkoston olemassa olevista resursseista. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa ihmisistä pidetään huolta yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Toimintamalli tuottaa sisältöä maakunnalle, jotta se voi toimia yhteistyössä alueen kuntien kanssa sekä tukea niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Arjen turvaa -toimintamallin avulla korostuu järjestöjen tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uudessa maakunnassa ja kunnissa. Tässä työssä on mukana Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke.

Pohjois-Pohjanmaalla sopimuksen on tällä hetkellä tehnyt 12 kuntaa. Koko kunnan elinvoimaisuus asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta on valittu kehittämiskohteeksi Iissä, Siikajoella, Utajärvellä ja Vaalassa. Raahen ja Taivalkosken kehittämiskohde on nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Kuusamossa kehitetään Käylän kylän elinvoimaisuutta asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja Sievissä lapsiperhetyötä Sievin perhepalvelukeskuksen kautta. Pudasjärven kehittämiskohteena on asukkaiden hyvinvointisetelin kehittäminen. Nivala, Merijärvi ja Pyhäjoki ovat parhaillaan valitsemassa kehittämiskohdetta.

Arjen turvaa -toimintamalli edellyttää pysyvien rakenteiden sekä rahoitus- ja yhteistyömallien käyttöönottamista. Toimintamallissa kunnille on kehitetty työvälineitä tähän työhön. Merkittävin näistä on hyvinvointiohjelman seuraavassa vaiheessa kehitettävä kuntakohtainen elinvoimasopimus, jota pilotoidaan Arjen turvaa -sopimuskunnissa. Elinvoimasopimuksen tavoitteena on koota paikallisyhteisön voimavarat. Merkittävimpänä kunnan elinvoiman lähtökohtana ovat kunnan asukkaat. Elinvoimasopimuksen avulla Pohjois-Pohjanmaan liitto vahvistaa järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden tasavertaista kumppanuutta ja yhteistyötä sekä mahdollistaa toimijoiden osallistumisen strategiaprosessiin ja toteuttamissuunnitelmien laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisussaan korostanut elinvoimasopimusta yhtenä hyvänä esimerkkinä järjestöavustuksien suuntaamisesta hyvinvointikertomuksen tai asukkaiden kokeman hyvinvoinnin mukaan. Elinvoimasopimus toimii myös kunnan sisäisen ohjauksen välineenä, hyvinvointityön systemaattisen koordinaation ja yhteistyön edistämisen työvälineenä.

Elinvoimasopimus lanseerattiin Hyvinvointifoorumissa huhtikuussa Pudasjärvellä. Ii, Siikajoki ja Vaala ovat liittämässä elinvoimasopimukseen myös ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman. Elinvoimasopimuksessa toimijat sitoutuvat allekirjoituksin osallistumaan elämänkaaren mukaisesti tuottamaan ja toteuttamaan yhdessä laadittavaa hyvinvointisuunnitelmaa sekä tarvittaessa sitoutuvat myös ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman toteuttamiseen.

JAA

44 KOMMENTTIA

 1. … [Trackback]

  […] Read More here: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 3. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 4. … [Trackback]

  […] There you can find 88326 more Information on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 5. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 6. … [Trackback]

  […] There you will find 96875 more Information on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 7. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 8. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 9. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 10. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 11. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 12. … [Trackback]

  […] There you will find 10734 additional Information on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 13. … [Trackback]

  […] Here you can find 70205 additional Information on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 14. … [Trackback]

  […] Here you can find 33985 more Information on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 15. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 16. … [Trackback]

  […] There you will find 24840 more Information to that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 17. … [Trackback]

  […] There you will find 69924 additional Info on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 18. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 19. … [Trackback]

  […] There you can find 40433 additional Info on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]

 20. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: blogit.kaleva.fi/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/arjen-turvaa-maakunnan-asukkaille […]