Työpahoinvoinnista kohti työhyvinvointia

Kiirettä töissä, alitajunnasta pulpahtelee tekemättömien töiden lista aamuyöstä. Siviilielämä kuormittaa tai askarruttaa ajatuksissa. Ehkä pelko työn loppumisesta kummittelee mielessä. Koko ajan vaaditaan (kuka vaatii...

Vapaa-aika ja vapaaehtoisuus

Ihmisen arki on monen tekijän summa. Ihminen pyrkii usein kohti tilaa, jossa työn, arjen rutiinien, levon ja vapaa-ajan kesken vallitsee harmoninen tasapaino. Antiikin filosofi...

Muista mummoa välitä vaarista

Suomalaisten ja ikäihmisten yksinäisyydestä puhutaan, ja se on ollut paljolti myös tutkimuksen mielenkiintona. Tutkimukset kertovat, että joka kolmas, neljäs tai joka kymmenes ikääntyneistä kokee...

Millaista on elää hiv-tartunnan saaneena Oulussa?

Hiviä ja tartunnan saaneita kohtaan esiintyy nykyäänkin vielä ennakkoluuloja ja jopa pelkoja. Usein nämä ennakkoluulot kumpuavat päivittämättömistä tai virheellisistä tiedoista hivin suhteen. Millaista sitten...

Kokemusliikunnan avulla kiinni elämänsyrjästä

”Vaikka olisikin jossakin lajissa ihan paska, olen huomannut, ettei se vaikuta millään tavalla ihmisarvooni.” Kokemusliikunnan avulla syrjäytymisriskissä oleva nuori saa onnistumisen kokemuksia ja ryhmässä toimiminen...

Ehkäise lasten tapaturmia!

Lasten tapaturmaiset kuolemat ovat vähentyneet, mutta lasten tapaturmat eivät. Liikenneonnettomuudet, jossa lapsia loukkaantuu, ovat vähentyneet, mutta ne ovat edelleen tärkein syy pysyvään haittaan johtaviin...

Nuoret aikuiset odottavat sote-palveluja yhdeltä luukulta

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muutoksessa ja palvelut ovat siirtymässä pois kunnilta 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Tarvitaan siis selkeät rakenteet, jotta sote-palvelut ovat mahdollisimman tehokkaita ja...

Soten lähipalvelut vuonna 2030

Suomen sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän haasteena on ikärakenteen muuttuminen. Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös muistisairaiden ja muiden pitkäaikaissairaiden määrä lisääntyy. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset, palveluiden...

Postikin voi aktivoida liikkumaan

Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän ja istuvat liian paljon. Ihmiset syrjäytyvät, ovat yksinäisiä ja pahimmillaan heidät unohdetaan koteihinsa ilman, että kukaan osaa kaivata...

Popcornin paistaja vaiko rikos- ja riita-asiainsovittelija?

Lipaskerääjä, varamummo, tukihenkilö… valitse sinua kiinnostava tehtävä. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa vahvuuksia tai kokeilla omia siipiä. Kaikessa on kysymys oman ajan antamisesta toisten hyväksi. ...