Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen agendalla myös EU:ssa

0

Meillä Suomessa pitkään vireillä ollut perhevapaauudistus siirtyi alkukeväästä toteutettavaksi seuraavalla vaalikaudella. Perhevapaauudistuksella halutaan tarjota naisille mahdollisuus palata työelämään nykyistä nopeammin pitempien isyysvapaiden ansiosta. Uudistus toisi naisille tasa-arvoisemmat urakehitysnäkymät, ja iseille paremman mahdollisuuden viettää aikaa kotona lapsen kanssa. Vaikka uudistusta ei saatu maaliin tällä vaalikaudella, se on pidettävä asialistalla seuraavalla hallituskaudella. Kyseessä on merkittävä hanke kohti tasa-arvoisempaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

 

Myös EU haluaa perheille joustavammat mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Euroopan parlamentissa oli tällä viikolla työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa käsittelyssä Euroopan komission esitys direktiivistä, joka koskee vanhempien ja omaishoitajien työ- ja yksityiselämän tasapainottamista. Ehdotuksen yhtenä pääasiallisena tavoitteena on sama, kuin Suomen perhevapaauudistuksessa; naisten nopeampi paluu työelämään, ja iseille laajempi mahdollisuus perhevapaiden käyttöön. Myös EU-tasolla kannetaan huolta siitä, että useimmiten pienten lasten kanssa kotiin jää äiti, sekä omaishoitajana on useimmiten nainen.

 

Komissio esittää perhevapaiden joustavamman jakamisen lisäksi joustavia työaikajärjestelyjä vanhemmille, joilla on tietyn ikäisiä lapsia, ainakin 12 ikävuoteen saakka, sekä omaistaan hoitaville henkilöille. Jousto koskisi työaikaa, työn jaksottamista sekä työskentelypaikkaa. Jo nykyisessä vanhempainvapaadirektiivissä vanhempainvapaalta palaavilla on mahdollisuus pyytää työnantajalta joustoa työjärjestelyihin, kuten työaikaan. Esitys laajentaisi tätä oikeutta myös omaishoitajille, alle 12-vuotiaiden vanhemmille sekä etätyöntekoon.

 

Direktiiviehdotuksen mukaan työnantajan tulee aina aidosti käsitellä työntekijän pyyntö joustoihin, ja harkita jouston mahdollisuus sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Pyynnön epäämiseen on aina oltava perustelut. Meillä Suomessa yhä useammalla työpaikalla on käytössä erilaisia joustoja, kuten osittainen perhevapaa, liukuva työaika, osa-aikatyö, osittainen tai koko-aikainen etätyö sekä lyhennetty työaika. Yhä useammin myös isejä kannustetaan käyttämään kaikki lain mahdollistamat isyysvapaat.

 

EU työskentelee näiden teemojen kehittämisen eteen. EU:n alueelle halutaan ilmapiiri, joka kannustaa perheen perustamiseen, tasa-arvoiseen perhe-elämään ja molempien vanhempien mahdollisuuteen viettää aikaa lasten kanssa kotona sekä edetä työurallaan. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietintö tulee parlamentin käsittelyyn alkusyksystä.

Oma kantani on se, että EU voi olla suunnannäyttäjä kohti tasa-arvoisempaa työ- ja perhe-elämää. Komission esityksessä on paljon hyvää, mutta en kannata esityksessä mukana olevia kiintiöehdotuksia perhevapaista molemmille vanhemmille. Jäsenmaissa on eri näkemyksiä kiintiöiden tarpeellisuudesta ja kestosta. Itse olen sitä mieltä, että suomalaisilla perheillä täytyy jatkossakin säilyä oikeus itse päättää, miten perhevapaat jaetaan vanhempien kesken.

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.