Tiedottamista jätevesiasetuksen vaatimuksista parannettava

0

Tämän aamun uutisissa päällimmäisenä oli perin tuttu aihe, jätevedet. Haja-asutusalueiden asukkaat ovat lopettaneet jätevesijärjestelmien remontoinnin lähes kokonaan. Tällä hetkellä noin 100 000 haja-asutustaloutta on vailla uuden asetuksen mukaisia jätevesien puhdistusratkaisuja.

Uusi jätevesiasetus selkeytti tilannetta huomattavasti, mutta tiedottaminen asetukseen tehdyistä kevennyksistä ei ole onnistunut, koska epätietoisuus asukkaiden keskuudessa on edelleen suurta. Nyt on erittäin tärkeää, että jätevedet aletaan käsitellä tarpeen vaatimalla tavalla.

Suuria investointeja ei tarvita kuin harvoissa tapauksissa. Valtaosassa kiinteistöjä riittää kolmen saostuskaivon ja riittävän imeytyskentän käyttö. Mökit huusseineen ja kannettavine vesineen voivat jatkaa toimintaansa ilman muutostöitä.

Ennen kuin jätevesiremontti aloitetaan, kannattaa olla yhteydessä kunnan jätevesineuvojiin. Heiltä saa riippumatonta tietoa siitä, millainen puhdistusratkaisu on itse kullekin sopivin. Uudisrakennuksissa on muistettava huomioida asetuksen sisältämät vaatimukset.

JAA