Suurpedot ovat kansallista politiikkaa

2

Susi ja muut suurpedot kuuluvat Suomen luontoon. Luonnossa niiden tulisi pysyäkin, ei ihmisten pihoilla ja asuinalueilla. Tähän vaikutetaan petopolitiikalla, jota ohjaavat niin kansalliset kuin Euroopan parlamentin säädökset.

Medialle suurpetokeskustelu on herkullinen aihe. Keskustelulle on ollut tyypillistä susien ja muiden suurpetojen suurempia kaatolupamääriä vaativien ja niiden vahvaa suojelua kannattavien ääripäiden vastakkainasettelu. Jonnekin välimaastoon on jäänyt huomio susialueiden asukkaiden oikeutettu huoli lasten ja kotieläinten turvallisuudesta. Suurpetojen metsästys on keskeinen osa niiden kannanhoitoa sekä petoeläinten ja ihmisten sujuvan yhteiselon varmistamista.

EU:n luontodirektiivi asettaa tiukat raamit suurpetojen metsästykselle. Euroopan komission luontodirektiivin tulkintaohje pyrkii entisestään kaventamaan Suomen viranomaisten mahdollisuuksia löytää maamme olosuhteisiin sopivia ratkaisuja. Erityisesti suden, ilveksen ja karhun siirtäminen EU-tasolla kevyemmän suojelun piiriin lisäisi paikallista harkintaa ongelmatilanteissa. Mielestäni suurpetopolitiikan on oltava ensisijaisesti Suomen oma asia.

Toisaalta myös suurpetojen salametsästys on ollut puheenaiheena. Laittomuuksia ei tule hyväksyä, mutta salakaatojen olemassaolo nostaa esille olennaisen seikan, eli kansalaisten turhautuneisuuden viranomaisten toimiin susikantojen hoidossa. Moni kokee, että susialueiden asukkaiden huolia ei ole kuunneltu tarpeeksi ja että heidän vaikutusmahdollisuutensa susien kannanhoitoon ovat olemattomat.

Haasteena meillä ovat siis suurpetojen aiheuttamat haitat ja pelko sekä viranomaisten toimiin kohdistuva turhautuminen. Ratkaisu olisi petopolitiikka, jossa paikalliset asukkaat tulevat kuulluksi, joka perustuu petoeläinten todelliseen määrään, ja jossa ongelmatilanteissa löydetään sujuvat menettelyt.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Susien salakaatoja toitotetaan jokaisesta mendian tuutista, mutta missä ne kymment susien raadot ovat. Ei niitä ole, salakaatoja on vain yksittäistapauksina ja harvassa. Vain Perhossa äijät suivaantuivat niin paljon, jotta laittoivat pystyyn luvattoman metsästysporukan. Sekin olisi voitu vaälttää hieman joustavammalla viranomaisasenteella.

  2. Mitä turhautuneisuutta se on, kun varmaan suurin kohde laittomille metsästykselle on kanalinnut, varsinkin tieltä ampumiset. Se on tuo susi kepulaiselle semmoinen eläin, jolla vain kalastellaan hukattuja ääniä.