Suomen varmistettava liikennehankkeille EU-rahoitus

3

Hallitusneuvotteluissa on kaavailtu poikkeuksellisen mittavia tie- ja ratainvestointeja. Koko liikenneverkon kunnossapito on Suomen viennin menestymisen edellytys. Tulevan hallituksen pitää nyt laittaa vauhtia infrastruktuurihankkeiden suunnitteluun, jotta kaavailluille väylä- ja ratahankkeille turvataan mahdollisimman vahva EU-rahoitus.

EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan on esitetty vuosille 2021-27 yhteensä 44 miljardia euroa liikenne-, energia-, ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen Euroopassa. Suomen pitää tulevalla rahoituskaudella pystyä maksimoimaan EU-rahoituksen hyöty. Rahaa EU:lta pitää hakea hyvissä ajoin ennen kuin seuraava ohjelmakausi alkaa vuonna 2021.

EU-rahoituksen merkitys isojen pääväylä- ja ratahankkeiden toteuttamisessa on merkittävä. Sen saaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Tiehankkeisiin on lisäksi turvattava rahoitusta myös muilta kuin valtiolta ja EU:lta.

EU muodostaa yhteisen sisämarkkina-alueen, joka on ollut EU:n menestyksen yksi kulmakivistä. Ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen on siivittänyt kasvua ja kauppaa. Vapaa liikkuvuus vaatii, että yhteydet ovat hyvässä kunnossa jäsenmaiden sisällä ja niiden välillä.

Tuleva hallitus myöskään ei saa unohtaa korjausvelan vähentämistä eikä alempiasteisen tieverkon kuntoon laittamista. Nykyiset radat ja tiet ovat monin osin heikossa kunnossa. Harvaan asutussa maassa kaikkiin yhteyksiin on kiinnitettävä huomiota. Yhteydet parantavat suomalaisten liikkuvuutta ja yritysten toimintakykyä.

Koko liikenneverkon kunnossapito on maa-, metsä- ja biotalouden edistämisen sekä suomalaisen viennin edellytys. Hyvä kuljetusverkko muun muassa satamiin kytkee meidät maailman markkinoille ja vahvistaa kilpailukykyämme. Tulevaisuudessa siintää myös mahdollisuus olla entistä kytkeytyneempi maailmalle, mikäli Jäämerenrata ja Tallinnan tunneli rakennetaan. Ne vaativat vielä perusteellista ja huolellista selvitystyötä.

JAA

3 KOMMENTTIA

 1. ei auttanut jorinat ei

 2. Tekstin alku näytti lupaavalta, mutta loppuosa ei.

  Kosketeltava aisa on tärkeä. Suomen liikenneverkostoa on ylläpidettävä ja kehitettävä. Jalat on kuitenkin pidettävä maassa ja sijoitettava rahat kunnollisiiin hankkeisiin.

  Tallinnan tunneli ja jäämeren rata eivät ole hyviä kohteita. Olen niitä vastaan. Olet kuitenkin mielestäni Pohjois-Suomen edustaja!

  Ihannoit rajojen avaamista Euroopassa. Katso, mihin se on johtanut maahanmuutossa. Mielestäni Suomen sisäiset kulkuyhteydet ovat ensisijalla.

 3. Jatkan aiheesta, koska uusia kirjoituksia ei tullut.

  Tallinnan tunnelin toimijoita on useita, joten he kilpailevat keskenään. Hintaa hankkeelle on arvioitu tulevan 14-20 miljardia euroa. Raideväli tunnelissa olisi Keski-Euroopan kapeampi leveys. Hankkeen toimijoista Peter Vesterbacka käyttäisi kiinalaisten rahoitusta ja toimisi yksityisesti! Saako hän Suomen ja Viron viranomaiset taipumaan yksityisen määrättäväksi? Ihmettelen asiaa suuresti. Kiinalaiset ovat muuten muuallakin aktiivisia – ajatelkaa asiaa.

  Jäämeren rata oli liikenneministerin Bernerin tukema hanke. Yksityinen henkilö nousi virallisesti todettua hylkäävää lausuntoa vastaan. Jälleen Suomen valtio sivuutetaan! Lapin paikallisten asukkaiden ja poronhoitajien asemaa hanke koskee mitä suuremmassa määrin. Saamelaisten järjestöt ja poliittiset elimet vastustavat Jäämeren rataa edistäviä hankkeita. Peter Vesterbacka yllätti heidät uudella ehdotuksellaan ikävästi. Iso raha jyrää kansalaisten etuja vastaan. Sallimmeko tällaista toimintaa hiljaa vierestä seuraten?