EU:n ulkosuhderahoitus panostaa kehitykseen, ilmastoon ja ihmisoikeuksiin

1
Seuraavan Euroopan unionin monivuotisen rahoituskehyksen aikana 2021-2027 aikana joko varmistetaan onnistuminen Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa, tai epäonnistutaan siinä surkeasti.
*
Euroopan parlamentti haluaa, että EU panostaa tulevina vuosina ulkosuhteissaan kehitykseen, ilmastoon ja ihmisoikeuksien edistämiseen.
*
Parlamentti vahvisti tämän äänestäessään viime viikolla kannastaan EU:n ulkosuhderahoitukseksi vuosille 2021-27. Mepit hyväksyivät reilulla äänienemmistöllä kehitys- ja ulkoasianvaliokuntien ehdottamat muutokset komission esitykseen uudistetusta naapuruus-, kehitys-, ja kansainvälisen yhteistyön välineestä. Jos ja kun myös neuvosto hyväksyy ehdotuksen, se tulee olemaan EU:n keskeisin väline sekä kehittyvien että lähialueen maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.
*
Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline on kunnianhimoinen uudistus EU:n ulkosuhderahoitukseksi. Sen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa ulkosuhteiden hallintoa. Ilmasto- ja kehityskysymyksissä parlamentti otti kannassaan komissiota kunnianhimoisemman otteen, linjaten ulkosuhderahoitusta vahvemmin kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.
*
Parlamentti haluaa suunnata 45 prosenttia ulkosuhderahoituksesta ilmasto- ja ympäristötoimiin. Tämä olisi selkeä nosto komission ehdottamasta 25 prosentista.  Parlamentin mietintö valtavirtaistaa myös sukupuolten tasa-arvon vahvemmin mukaan. Lisäksi parlamentti haluaa rahoittaa demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä maailmassa 2 miljardilla eurolla, sekä tukea viime vuosina yhä ahtaammalle joutuneita kansalaisjärjestöjä 2,2 miljardilla. Nämäkin ovat tärkeitä parannuksia komission ehdotukseen.
*
Ulkosuhderahoituksesta seuraavalle seitsenvuotiselle rahoituskaudelle äänestettiin kriittiseen aikaan: seuraavalla vuosikymmenellä joko varmistetaan onnistuminen Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa, tai epäonnistutaan siinä surkeasti.
*
Virtaviivaistamalla ulkosuhderahoitusta EU vahvistaa rooliaan globaalina toimijana. Tämä vaatii panostuksia kaikilla politiikan aloilla niin kaukana kuin lähialueillammekin, esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden ja arktisen alueen yhteistyön kautta.
*
Kestävä kehitys, ihmisoikeudet, demokratia, inhimillinen kehitys ja tasa-arvo sekä köyhyyden poistaminen toimivat jatkossakin hyvänä ohjenuorana ulkosuhteille.
*
Neuvottelut siirtyvät nyt parlamentista neuvostoon, josta toivottavasti voimme odottaa päätöksiä ulkosuhderahoituksesta Suomen heinäkuussa alkavan puheenjohtajakauden aikana.
JAA

1 KOMMENTTI

  1. höpöhöpö juttuja