Esitykseni Suomen hallitusohjelmaan ja EU:n puheenjohtajuuskaudelle

Esitykseni Suomen hallitusohjelmaan Koska maailmassa on liikaa ongelmia ja vähän aikaa, meillä ei ole aikaa hukattavaksi millään politiikan tasolla - odottaa sitä että mikä puolue...

Hyvät äänestäjät

Olen ehdokkaana asiamieheksenne eduskuntaan Oulun vaalipiiristä mikä sisältää Koillismaan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eli kokonaisuudessaan entisen Oulun läänin. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena; kansainväliset suhteet...

Meitä on herätelty, olemmeko heränneet?

Vuodesta 2007 on järjestetty vuosittain maaliskuussa yhden tunnin ajan sammutetaan valot ns. Maapallon tuntia, "Earth Hour" -tapahtumaa. Suomessa tapahtumaa on vietetty vuodesta 2009 lähtien,...

Kaksoisraide, rata Eurooppaan ja Jäämerelle (Narvik)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsenä olen kokouksissa pari vuotta yhdessä Vasemmistoliiton Kalervo Ukkolan kanssa duettona puhuneet ja vaatineet Kemi-Tornio/Haaparanta välin sähköistämistä. Siten saisimme sähköistetyn ratayhteyden ja...

Kaivoslain uudistaminen hallitusohjelmaan

Useat kansalaisliikkeet vaativat kaivoslain kokonaisvaltaista uudistamista Kaivoslaki NYT – kansalaisaloitteella, jossa vaaditaan kaivoslakia muutettavan kestävän kehityksen, ekologisen ympäristövastuun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukaiseksi. Se edellyttää kaivoslain sekä...

Vesienhoitolaki ja kalatielaki hallitusohjelmaan

Vesienhoitolaki ja kalatielaki hallitusohjelmaan Vuoden 2000 EU:n vesipuitedirektiivi määrittelee, että vesien tila on oltava vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015. Suomi kirjasi sen tavoitteekseen. Vesistöjen ekologinen tila...
video

Hallitusohjelmassa edistettävä muovin korvaamista biohajoavilla tuotteilla

https://www.facebook.com/ascendpodcast/videos/301264423899414/?t=8 Samaan aikaan maailman merillä. (Kuvattu 18.3.2019 Dominican Republic Coast.) Suomen tulevassa hallitusohjelmassa tulee kirjata siirtyminen muovista ja muista haitallisista pakkausmateriaaleista biohajoaviin mm. puupohjaisiin materiaaleihin. Suomen EU...

Terrafamen tuotantoprosessi – mikä se on, toimiiko se?

Oulujärveä ja Oulujoen sekä Vuoksen vettä rasittavan Terrafamen luvat umpeutuivat vuoden 2018 lopussa. Uusi ympäristölupahakemus edelleen hyvin puutteellinen. Samaan aikaan yhtiö hakee uraanituotantolupaa vaikka...

Kuka petti kansalaiset ja heikensi kaivoslakia yhtiöiden eduksi?

Kuka petti kansalaiset ja heikensi kaivoslakia yhtiöiden eduksi? Viime vuonna eduskunnan suuri valiokunta vaati työ- ja elinkeinoministeriötä tekemään tarvittavat korjaukset kaivoslakiin, jotta vähennenttäisiin EU:n ja...

Aurinkovoimaa kaupunkirakentamisen pintoihin ja katoille? Kyllä kiitos!

Aurinkovoimaa kaupunkirakentamisen pintoihin ja katoille  Meidän tulee edistää kaikkien elämän sektoreiden päästövähennyksiä ja ilmastonmuutoksen sopeutumista. Samalla tehdään uusia innovaatioita ja uutta työtä. Ilmastonmuutoksen sopeutumisessa tulee...