Suomen kaivosasioissa luontoympäristö ihmisineen ei oikeutta saa

Päivän 10.7 Ylen Uutisen mukaan Suomen järjestelmän "oikeuskäsitys" pitää tämmöisiä summia riittävinä kaivoksien jätteiden jälkihoitoon: "Tukes määräsi 50 000 euron vakuuden huhtikuussa 2018. Kaivosyhtiö Dragon...

Fortum/Kemijoki Oy toimii Suomen hallitusohjelmaa vastaan

Suomen hallitusohjelmassa lukee sivulla 40:  "Käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi: Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kala- tiestrategian pohjalta. Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen...

Puoluekokouspuheeni uraanivoiman päästöistä ja ongelmista

Vihreiden puoluekokous su. 16.6.2019 Hyvät eurooppalaisen puolueen Vihreät, Uraanivoima ei ole päästötöntä ja jätteetöntä. Uraanivoima tuottaa radioaktiivisia päästöjä ja jätteitä aina uraanikaivoksista/uraanituotannoista uraanivoimaloiden päästöihin ja ydinjätteisiin. Ydinvoimalat tuottavat,...

Mitä pitempään Terrafame toimii sitä enemmän kaivosalueelle jää radioaktiivisia jätteitä

Mitä pitempään Terrafame toimii sitä enemmän kaivosalueelle jää radioaktiivisia jätteitä Kaleva kirjoittaa pääkirjoituksessaan 14.6.2019 ’Ympäristön kannalta uraanilupa on järkipäätös – Jatkojalostuksesta uusi tukijalka Talvivaaraan’ siinä...

Vanhojen syntien loppusijoitus Talvivaara-Terrafamessa 

Kainuun ELY-keskus harkitsee parhaillaan lausuntoaan Talvivaara-Terrafamen kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Heti alkuun huomautan, etten vastusta noiden vesienkäsittelysakkojen loppusijoitushanketta, vaan asian selvittämisen...

Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa

Tämä on noussut maanlaajuisesti otsikkoihin KHO2019:67 ratkaisun vuoksi, koskien Kuusamon yleiskaavan kaavamääräyksiä, joilla on pyritty ohjaamaan kaivostoimintaa pois keskeiseltä matkailu- ja luontoalueelta. Lyhyesti tulkiten KHO...

Kuusamon Rukan Porontiman erämaaniemi säästettävä Metsähallituksen huvilarakentamiselta

Rukan matkailualueeseen kuuluvan Porontimajärven Pitkäniemi sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä kansallismaisema alueella Konttaisen tunturin kupeessa Kuusamon Rukan pohjoispuolisen Valtavaara-Konttaisen tunturivaarajonon valtakunnallisesti arvokkaaseen kansallismaisemaan kuuluva Porontiman tunturijärven (313...

Ukkola & Flöjt: ”Junalla lähelle, etelään, Ruotsiin ja Eurooppaan”

Yhteiskirjoituksemme Kalevassa & Lapin Kansassa: "Junalla lähelle, etelään, Ruotsiin ja Eurooppaan". Perämerenkaaran ratahankkeen toteuttaminen on koko Suomen etu Missä mennään tärkeässä Pohjoisen ratahankkeessa? Onko Suomessa...

Maailmankauppaan kestävän & reilun kaupan ekologiset ja sosiaaliset velvoitteet

  Maailman tutkijayhteisö varoittaa YK:n virallisessa raportissaan maailmaa ekosystemien romahtamisesta ja lajikadosta, joka luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen lisäksi lopulta uhkaa ihmistä ja ihmiskunnan selviytymisen tulevaisuutta, koska...

Washington Post: Yhdysvallat poistaa Arktisen Neuvoston Rovaniemen ulkoministeri kokouksen loppujulistuksesta viittaukset...

Washington Post tänään (2.5.2019): Yhdysvallat haluaa poistaa Suomen johtaman Arktisen Neuvoston ulkoministeritason Rovaniemen kokouksen loppuasiakirjasta kaikki viittaukset Arktisen alueen ilmastonmuutokseen ja Pariisin ilmastosopimukseen. Trumpin hallinnon...