Tekijät Viestit Mika Flöjt

Mika Flöjt

64 VIESTIT 104 KOMMENTTIA
"Suomesta on tehtävä oikeusvaltio myös ihmisille ja luonnolle – ei vain yhtiöille." Olen aktiivisesti toiminut ja perehtynyt eri teemoihin 24 vuotta muun muassa kalastus-, ympäristö-, ilmasto- ja energiafoorumeilla. Koulutuksessa ja tutkimuksissani syventynyt pohjoisten alueiden kestävän kehityksen ja resurssipolitiikan erityiskysymyksiin ja globaalimuutoksiin mm. YK:n ilmastoneuvotteluihin osallistuin vuodet 2000 - 2009 eri rooleissa. Olen osallistunut eri kestävän kehityksen teemojen edistämiseen kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti sekä vaalinut pohjoisten vesiemme ja maisemien kauneutta. Arvostan vielä täältä pohjoisesta löytyviä erämaita ja puhtaita vesiä sekä vaelluskaloja sisältäviä vapaita koskia. Koulutukselta olen yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaineena kansainväliset suhteet ja politiikka, pitkäsivuaine monitieteellinen Arctic Studies Program / ympäristöopintokokonaisuus. Olen jatko-opiskelija, freelancer kirjoittaja ja tutkija mm. pohjoisen ympäristön resurssi- ja energiapolitiikan kysymyksissä. Koillismaan Vihreiden puheenjohtaja, Maaseutu- ja erävihreiden perustajajäsen ja erävihreä termin luoja, Ekovihreiden varapuheenjohtaja. Kuusamon kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja ja Oulun vaalipiirin varakansanedustaja. Globaalimuutokset; ilmastonmuutos, vesien ja maiden saastuminen, kestämätön kehitys ylittävät globaalin ja paikallisen luonnon kantokykyjen rajoja. Meidän tulee edistää kaikkien elämän sektoreiden päästövähennyksiä ja ilmastonmuutoksen sopeutumista. Samalla tehdään uusia innovaatioita ja uutta työtä. Haluan toimia ja vaikuttaa koko Suomen kestävän kehityksen puolesta, puhdasta elinympäristöä ja tulevaisuutta vaalien nykyisille ja tuleville sukupolville.

Vesienhoitolaki ja kalatielaki hallitusohjelmaan

Vesienhoitolaki ja kalatielaki hallitusohjelmaan Vuoden 2000 EU:n vesipuitedirektiivi määrittelee, että vesien tila on oltava vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015. Suomi kirjasi sen tavoitteekseen. Vesistöjen ekologinen tila...
video

Hallitusohjelmassa edistettävä muovin korvaamista biohajoavilla tuotteilla

https://www.facebook.com/ascendpodcast/videos/301264423899414/?t=8 Samaan aikaan maailman merillä. (Kuvattu 18.3.2019 Dominican Republic Coast.) Suomen tulevassa hallitusohjelmassa tulee kirjata siirtyminen muovista ja muista haitallisista pakkausmateriaaleista biohajoaviin mm. puupohjaisiin materiaaleihin. Suomen EU...

Terrafamen tuotantoprosessi – mikä se on, toimiiko se?

Oulujärveä ja Oulujoen sekä Vuoksen vettä rasittavan Terrafamen luvat umpeutuivat vuoden 2018 lopussa. Uusi ympäristölupahakemus edelleen hyvin puutteellinen. Samaan aikaan yhtiö hakee uraanituotantolupaa vaikka...

Kuka petti kansalaiset ja heikensi kaivoslakia yhtiöiden eduksi?

Kuka petti kansalaiset ja heikensi kaivoslakia yhtiöiden eduksi? Viime vuonna eduskunnan suuri valiokunta vaati työ- ja elinkeinoministeriötä tekemään tarvittavat korjaukset kaivoslakiin, jotta vähennenttäisiin EU:n ja...

Aurinkovoimaa kaupunkirakentamisen pintoihin ja katoille? Kyllä kiitos!

Aurinkovoimaa kaupunkirakentamisen pintoihin ja katoille  Meidän tulee edistää kaikkien elämän sektoreiden päästövähennyksiä ja ilmastonmuutoksen sopeutumista. Samalla tehdään uusia innovaatioita ja uutta työtä. Ilmastonmuutoksen sopeutumisessa tulee...

Guardian: ”Sementti – maailman tuhoisin materiaali” ilmastolle ja ympäristölle

Guardian: Sementti - maailman tuhoisin materiaali ilmastolle ja ympäristölle Arvostettu kansainvälinen media Guardian uutisoi (25.2.2019) Jonathan Wattsin artikkelilla "Goncrete: the most destructive material on Earth"...

Talvivaara-Terrafame-Trafiguran lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia

Talvivaara-Terrafame-Trafiguran lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia Terrafamen lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia Lausuntojen ja muistutusten jättöaika Talvivaara-Terrafame-Trafiguran ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen päättyi 1.3.2019. Terrafamen lupahakemus on täydennystenkin jälkeen...

Kaivoslain uudistamisella on kiire – CETA painaa päälle

Suomessa on todellinen tarve uudistaa kaivosalan lainsäädäntöä, kirjoittaa Kalevassa 2.3.2019 keskustan europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä (kesk). Hän viittaa vilkkaaseen kansalaiskeskusteluun, joka kuvastaa valistunutta huolta kaivosalasta. Esimerkkinä Talvivaara, jossa...

Biokaasutuotannon, jakeluverkoston ja biokaasuautoilun puolesta

Autokannan muutos, autoverotus, sähköautot ja muut autoilun ratkaisut puhuttavat. Ilmastonmuutosta emme enää voi pysäyttää, mutta sen hillitsemisellä on kiire. Mahdollisuuksien aikaikkunamme on jo lähes sulkeutunut....

Miksi en innostu Oulujoen patojen maailmanperintöhankkeesta?

Miksi en innostu Oulujoen patojen maailmanperintöhankkeesta? Oulun seudun mediassa on uutisoitu Oulujoen vesistön patojen maailmanperintöhankkeesta, missä käytännössä halutaan saada yhden Suomen valtavirran vesivoimalaitokset YK:n UNESCO:n...
MAINOS