Tekijät Viestit Mika Flöjt

Mika Flöjt

94 VIESTIT 179 KOMMENTTIA
"Suomesta on tehtävä oikeusvaltio myös ihmisille ja luonnolle – ei vain yhtiöille." Olen aktiivisesti toiminut ja perehtynyt eri teemoihin 24 vuotta muun muassa kalastus-, ympäristö-, ilmasto- ja energiafoorumeilla. Koulutuksessa ja tutkimuksissani syventynyt pohjoisten alueiden kestävän kehityksen ja resurssipolitiikan erityiskysymyksiin ja globaalimuutoksiin mm. YK:n ilmastoneuvotteluihin osallistuin vuodet 2000 - 2009 eri rooleissa. Olen osallistunut eri kestävän kehityksen teemojen edistämiseen kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti sekä vaalinut pohjoisten vesiemme ja maisemien kauneutta. Arvostan vielä täältä pohjoisesta löytyviä erämaita ja puhtaita vesiä sekä vaelluskaloja sisältäviä vapaita koskia. Koulutukselta olen yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaineena kansainväliset suhteet ja politiikka, pitkäsivuaine monitieteellinen Arctic Studies Program / ympäristöopintokokonaisuus. Olen jatko-opiskelija, freelancer kirjoittaja ja tutkija mm. pohjoisen ympäristön resurssi- ja energiapolitiikan kysymyksissä. Koillismaan Vihreiden puheenjohtaja, Maaseutu- ja erävihreiden perustajajäsen ja erävihreä termin luoja, Ekovihreiden varapuheenjohtaja. Kuusamon kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja ja Oulun vaalipiirin varakansanedustaja. Globaalimuutokset; ilmastonmuutos, vesien ja maiden saastuminen, kestämätön kehitys ylittävät globaalin ja paikallisen luonnon kantokykyjen rajoja. Meidän tulee edistää kaikkien elämän sektoreiden päästövähennyksiä ja ilmastonmuutoksen sopeutumista. Samalla tehdään uusia innovaatioita ja uutta työtä. Haluan toimia ja vaikuttaa koko Suomen kestävän kehityksen puolesta, puhdasta elinympäristöä ja tulevaisuutta vaalien nykyisille ja tuleville sukupolville.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselta odotetaan vaelluskalatekoja sanojen sijaan

Lapin ELY on hienosti aloittanut Ii- ja Kemijoella kalatalousvelvoitteiden muuttamisen vaelluskalojen eduksi. AVI on juuri parhaillaan kuulluttanut Iijoen velvoitteet kaiken kansan kommentoitavaksi: https://www.avi.fi/web/avi/-/iijoen-voimalaitosten-kalatalousvelvoitteiden-muuttamista-koskevat-hakemusasiakirjat-nahtavilla-kunnissa-pohjois-suomi- Sama kalatalousvelvoitteiden muuttaminen...

Valtioneuvoston hylättävä Terrafamen virheellinen uraanilupa

Päivän Kainuun Sanomat 5.2.2020 uutisoi että Talvivaara-Terrafame-TRAFIGURAN uraanilupa on huomenna Suomen hallituksessa, valtioneuvostossa. KTM rahoitti Talvivaaran uraanihankkeen 1970 -luvulla atomienergian edistämisrahoilla. Uraanitiedot kirjattiin IAEA:n kirjanpitoon....

Ainut mikä on kestävää on uraani/ydinjäte

Suomessa ydinenergiayhtiöiden yhteinen ydinjätteiden huolintayhtiö Posiva on todennut, että ydinjätteitä pitää säilöä 100 000 vuotta. Aikaperspektiiviä saa, kun miettii millainen maailma oli 2000 vuotta,...

Kitkajoen Juomasuon malmion uraanista ja säteilystä

Kuusamon uraanivyöhykkeen karttoja, joihin Kitkajärven Kouervaara ja Kitkajoen Juomasuo on merkitty erillisin uraanimerkein, on esitelty Atomiteknillisen seuran ja IAEA:n seminaareissa. Geologi Heikki Pankan Michiganin...

Kuusamon Kuusinkijoen vesivoimalan purku Suomen valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista

Kuusamon Kuusinkijoen vesivoimalan purku Suomen valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista  Kuusamon valtuuston tilinpäätöksessä 2015 lausutaan näin: Elinvoima ohjelman ja kaupunkistrategian tukeminen kaupungin kehittämisrahalla:   Vesistöjen vaaliminen ja kalastusmatkailun kehittäminen: "Aloitetaan selvitys...

Vaelluskalan voivat pelastaa Oulujoella vain luonnonmukaiset ohitusuomat

Pohjoisten valjastettujen vaelluskalajokien delegaatio tapasi 16.-17.10. Helsingissä kunta- ja omistajaohjausministerin, ympäristö- ja ilmastoministerin, sekä maa- ja metsätalousministeriön virkamiesjohtoa. Delegaatio painotti valtion enemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden kuten Kemijoki...

Miniydinreaktorit eivät pelasta – lisäävät ongelmia ja riskejä

Miniydinreaktorit eivät pelasta – lisäävät ongelmia ja riskejä Maailmansotien jälkeen vallitsi kauhun tasapaino atomiasevaltioiden kilpavarustelun vuoksi. Vaikka muut joukkotuhoaseet kiellettiin YK:n sopimuksilla, niin atomiaseita ei...

Puhtaan Kitkan, Oulangan ja Kuusamon puolesta

GTK on määritellyt ’Kuusamon uraanivyöhykkeen’, jota on esitelty ministeriön toimesta atomiteknillisen seuran seminaarissa, jossa erikseen kartassa mainittuna Kitkajoen Juomasuon uraanimalmio. Kuusamon uraanivyöhyke ja Kuusamon...

Soklin kaivoksen ympäristövaikutukset arvioitu oleellisen puutteellisesti

Yaran Sokli-projektin johtaja Eero Hemming väittää mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa (22.9), että ’Soklin kaivosta suunnitellaan ympäristö ja ihmiset huomioiden’. Hän väittää että louhittaisiin vain lannoitteisiin...

Muhoksen Lohiseminaari: Luonnonmukaiset kalauomat Oulujokeen

Sain kutsuttuna osallistua Oulujokivartisten kala-aktiivien järjestämään vaelluskalaseminaariin, missä käsiteltiin asiantuntemuksella mahdollisuuksia luonnonmukaisten vaelluskalauomien toteuttamiseen Oulujoella. Seminaarissa tuli selkeästi ilmi asiantuntija alustuksessa Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) maisema-arkkitehti...
MAINOS