”Valtion omistajaohjauksen on ryhdyttävä tekoihin vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin”

20
Oulujoelle on jo vuonna 2010 tehty hyvät suunnitelmat luonnonmukaista vaelluskalauomista voimalaitospatojen ohi. Suomen Ympäristökeskuksen raportti löytyy netistä. Kannattaa perehtyä hyviin suunnitelmiin, niitä ei tarvi kuin hiukan päivittää ja sitten toteuttaa. Kalastajilla tahto ne toteuttaa, mutta Fortum valtionyhtiönä on vastustanut vuodesta 2010 näiden luonnonmukaisten, toimivien, ohitusuomien toteuttamista Oulujoelle. Sen sijaan Fortum teki pääosin valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista 3 miljoonalla Muhoksen Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen kalakaapparin, kalastajien kutsuman "toimimattoman Montan katiskan".

Karvalakkilähetystö, 3.4.2020

Lähetetty ministereille ja eduskuntaryhmille

”Valtion omistajaohjauksen on ryhdyttävä tekoihin vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin”

”Jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yrityksen tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.”

                Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta sivulta 182

Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuuUusimpien arvioiden mukaan Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia lähes puolet ja lajeista reilu kymmenes. Hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:n mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee globaalisti ennen näkemättömän nopeasti ihmisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisenTämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.”

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 33

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kuulutti (LK/Kaleva 12.03.2020) yhteistyötä Kemi- ja Oulujoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Samaan aikaan valtion omistajaohjauksessa olevat Fortum/Kemijoki Oy pyrkivät estämään Kemijoen kalatalousvelvoitteen muuttamisen vaelluskalojen ja luonnonmukaisten kalateiden eduksi.

Näin vaikka hallitusohjelma edellyttää kalatalousvelvoitteiden muuttamista vaelluskalojen eduksi, joka on parhaiten saavutettavissa ylös- ja alasvaelluksen mahdollistamien luonnonmukaisten ohitusuomien kautta. Suomi on jo saanut EU:lta huomautuksen vesipuitedirektiivin toteuttamisen laiminlyönnistä.

Käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi: • Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta. • Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja. • Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 42

Hallitusohjelman mukaan tätä kalatalousvelvoitteiden muutosprosessia hoidetaan ELY-keskusten kautta. Valtionyhtiöt Fortum / Kemijoki Oy toimivat hallitusohjelmaa vastaan kirjelmöidessään velvoitteiden muuttamista vastaan.

Huolimatta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportin (v. 2010) mukaisesta toimenpidesuunnitelmasta (2011) Oulujoella on luonnonmukaisten ohitusuomien sijaan Muhoksen Monttaan rakennettu ns. kalojen kiinniottolaite. Tähän on uhrattu kolme miljoonaa euroa, ja tulokset puuttuvat – ei toimi. Oulujoella Fortumin rooli vaelluskalojen palauttamisessa on ratkaiseva.

Oulujoella onkin aloitettava ELY:jen toimesta samanlainen velvoitteiden muutosprosessi kuin Kemi- ja Iijoella on jo tapahtunut. Valtion omistajaohjauksessa oleva Fortum ei saa vastustaa tätä prosessia, vaan pyrkiä yhteistyössä muuttamaan velvoitteet nopeasti vaelluskalojen eduksi. Valtakunnallinen kalatiestrategia tulisi tarkistaa VN:n päätöksen mukaisesti ensi tilassa ja samalla arvioida Oulujoen rooli kärkikohteena.

Kemijoella Fortum / Kemijoki yhtiöt ovat kirjelmillä AVI:iin vastustaneet Lapin ELY:n aloittamaa velvoitteiden muutosprosessia ja ilmoittaneet valittavansa uusista velvoitteista. Nämä toimet valtioneuvosto ja omistajaohjausministeri voivat estää omistajaohjauksella ja ohjata yhtiöitä yhteistyöhön kalatalousvelvoitteiden kehittämiseksi hallitusohjelman suuntaan.

Hallitusohjelman lausuma luontaisen kierron palattamisesta ja kalatalousvelvoitteiden päivittämisestä koskee myös Iijoen vesistöä ja siellä yksinoikeudella operoivaa Pohjolan Vesivoima Oy:a. Valtio voi käyttää suoraa ja epäsuoraa poliittista ohjausta PVO:hon, jottei se valita kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta, ja edistää pikaisesti luonnonmukaisia ohitusuomia Iijoen kaikkiin patoihin. Kaikkien Perämereen laskevien jokien suistoalueet tulee ottaa tarkasteluun toimenpiteitä suunniteltaessa.

Sierilä tuhoaa luonnon monimuotoisuutta ja estää vaelluskalojen palauttamista

Ministeri Tytti Tuppuraisen tulee toimia yhdessä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän kanssa ns. Sierilän patohankkeen estämiseksi. Sierilän patoallas tuhoaisi lopullisesti Rovaniemen Vanttauskosken alapuolisella virta- ja koskiosuudella tärkeitä lohen, taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotanto-alueita.

Sierilä tuhoaisi myös käytännössä Itä-Lappilaisten haaveen siitä, että vaelluskalat pääsisivät nousemaan aina Ylä-Kemijoen latvoille ja Luirojokeen. Muistutamme, että Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite 5 osiossa ”hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” on otsikkona:

Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa”

Sierilän rakentaminen valtionyhtiöiden toimesta tuhoaa uhanlaisia lajeja ja merkittävästi heikentää vaelluskalojen palauttamista koko Kemijoen vesistöön. On korkea aika luopua tästä Kemijoen kaunista virtaosuutta tuhoavasta hankkeesta. Alueella on eläviä kyläyhteisöjä, Oulankajoki-tyyppisiä hiekkatörmiä, laajoja hiekkarantoja, jokidyynejä sekä uhanalaisia lajeja. Säilytetään Kemijoen Rovaniemen seudun koskivirrat kyläläisten, rovaniemeläisten ja vaelluskalojen nautinta-alueeksi. On aika luopua Sierilästä ja palauttaa vaelluskalat Kemijoen vesistöön.

Strategian toimenpiteillä vahvistetaan kansalaisten perusoikeuksien turvaamista,”

                Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 183

Vaelluskalojen paluu on merkittävä aluepoliittinen investointi koko vesistöalueen ihmisille ja vesiluonnon monimuotoisuudelle. Se lisää jokivarsien kiinteistöjen ja tonttien arvoa, oikeudenmukaisuuden tunnetta, ja työllisyys paranee mm. matkailun ja virkistyksen toimialoilla.

”Valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta s. 185

Valtion omistajaohjausta toteutettakoon hallitusohjelmaan kirjatun tahdon mukaisesti kunnioittaen edesmenneen ensimmäisen ympäristöministerimme Matti Ahteen perintöä virtavesien suojelussa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on mahdollista.”

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 33

Vesiluonnon ja vaelluskalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen on mahdollista, peruskeinona on vaatia valtion omistajaohjauksessa olevia yhtiöitä toimimaan Suomen hallitusohjelman hengen ja kirjausten mukaan.

3.4.2020

 

Kemi-, Ii- ja Oulujoen kalastajat vaelluskalojen puolesta/ns. Karvalakkilähetystö

 

Kyösti Honkala

Jaakko Räisänen

Mika Flöjt

Kari Kilpimaa

Jouko Sirkkala

Irja Wendish

Ilpo E Heikkilä

Pekka Nyman

Mikko Mitronen

Jouko Häyrynen

Rauno Virta

 

Lähde: Hallitusohjelma ”Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019 OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y

JAA

20 KOMMENTTIA

 1. Ojala-Niemelä on sanonut kannattavansa Sierilää.Johanna on aina ollut Kemijoki OY,n renki.Sierilä on valitettavasti jo menetetty,rakennuslupa on saatu,ja on vain ajan kysymys koska tuo myllääminen alkaa.
  Itse laitoksellahan ei ole juurikaan suurta merkitystä Suomen sähköntuotantoon ,mutta kaikkihan tietävät mitä tuo kahdeksan metrin vedenpinnan nousu tekee Kemijoen upeimmille rantamaisemille.

  • Demarien Ojala-Niemelän ja Tuppuraisen kannattaisi miettiä miten he kunnioittavat edesmenneen ensimmäisen ympäristöministerimme Matti Ahteen perintöä virtavesien suojelussa.

 2. Olen jo pitkään ihmetellyt, miksi Mika Flöjtin ylipitkiä poliittisia kannanottoja vaelluskalapolitiikasta julkaistaan vähän väliä. Tämäkin teksti sisältää viittauksia Marinin hallitusohjelmaan, joka tänä päivänä on jo todettu kuolleeksi ja kuopatuksi. Äärimmäistä paatosta ja omaa pitkää poliittista meriittiluettoa lukuun ottamatta tekstissä ei ole mitään lukijoille annettavaa. Lukijana olen lähinnä vaivaantunut. Itse asia, mistä juttu tehdään, on tärkeä, mutta sen viesti tuhoutuu Flöjtin ilmaisutavalla. Esillä on lähinnä henkilön kampanjointi seuraavia vaaleja ajatellen.

 3. Meillä on tällä hetkellä tärkeämpiäkin rahareikiä kuin jotkut vaelluskalat, ehkä asioilla pitäisi olla joku tärkeysjärjestys. Kyllä nyt korona kaikkine ongelmineen menee lähes kaikista asioista ohi, mutta onneksi meillä on nyt hyvä hallitus ja pääministeri, heihin me voimme luottaa.

  • ”Vaelluskalojen paluu on merkittävä aluepoliittinen investointi koko vesistöalueen ihmisille ja vesiluonnon monimuotoisuudelle. Se lisää jokivarsien kiinteistöjen ja tonttien arvoa, oikeudenmukaisuuden tunnetta, ja työllisyys paranee mm. matkailun ja virkistyksen toimialoilla.

   ”Valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi.”

   Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta s. 185”

 4. Vai ovat persut kuopanneet hallitusohjelman 😀 Sekö se mitänyt-politrukkia vaivaa, että vallankaappaus ei onnistukaan ehkä vielä? On selvää, että vaelluskala-asiaa on pidettävä esillä pontevasti. Siitä kiitos Mika Flöjtille ja kumppaneille. Voimayhtiöiden nuoleskelijat ovat kaikkensa tehneet, että pohjoisen jokien tuhoajat kantavat kaikki hedelmät ruuhka-Suomeen ja miljardöörien taskuun. Eikö teitä hävetä toimia maakunnan etua vastaan?! On ennen kuulumatonta, että oululainen omistajaohjausministeri julistaa piutpaut välittävänsä EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja EU:n huomautuksesta Suomelle – ja seudullisesta edusta.

 5. Hartsa, muita rahanreikiä on täytetty nyt 70 vuotta mm. Oulujoella. Korona hoidetaan totta kai, mutta niin pitää hoitaa monta muutakin asiaa, ja jokien pilaajien on hoidettava jokien kunnostaminen omilla varoillaan, ei verovaroin. Ymmärrän, että suuri osa seudun ja jokivarren asuakkaista ovat eläneet vain valjastetun joen varrella, ja on mukauduttu siihen, että joki ei olekaan elävä enää. Tuosta mutalammikoiden ketjusta, joka kerran oli maailmankuulu matkailukohde ja Suomen ensimmäisen valtakunnallisen matkailureitin huipentuma, ei voine olla ylpeä? Teidänlaistenne tuella vuosittaisen miljardin ylijäämän (pelkästään Fortum) jyvittäminen muutamiin taskuihin luonnon, vaelluskalan ja jokivartisten kustannuksella jatkuu. Ottakaa selvää asioista, EU pakottaa Suomen noudattamaan ympäristö- ja ilmastodirektiivejä, ja oman alueen demari-ministeri kunnostautuu vain sen viivyttäjänä. Se ei ole kunnia.

 6. Mikan kaltaiset ”yhden asian miehet” sulaa niinkuin lumi tulvaveteen. Suomella ja koko ihmiskunnalla on isompi huolia kuin vaelluskalat ja siitä mahdollisesti saatavat matkailurahat.
  Mikana kirjoittaisin ja pistäsin fokusksen kuinka pohjois-suomi selviää tästä kriisistä mikä meillä on nyt käsillä. Jos tulevaan rakennetaan matkailun varaan, nyt voi käydä Rukallta, Levillä tai vaikka Oulangalla katsomassa miten se raha ei virtaa pohjoiselle suomelle..

 7. Voi olla, että tällä hetkellä koko yhteiskunnalla on aivan muuta mietittävää. Vähän niinkuin oltaisiin poikaporukalla ampumassa räksiä kaatopaikalla, tarjoaa huvin mutta aina ne palaavat…

 8. Vaikka media on täyttynyt koronasta niin yhteiskunnan koneisto hoitaa kyllä samalla myös yhä muitakin asoita ja firmat. Ja kuuluu myös omistajaohjausministerin tehtäviin toteuttaa hallitusohjelmaa. Siitä hänelle palkkaa maksetaan ministerinä.

  Nämä asiat olis yhtiöiden pitänyt hoitaa jo alkuperäisten lupaehtojen mukaan aika päivää sitten ja vaelluskalojen paluu palauttaa jokialueiden elinvoimaa ja virkistystä. Mikä on ihan tarpeen oli koronaa tai ei.

  ps, ja räksien ampuminen ei ole kuulunut harrastuksiini. Olen yrittänyt käyttää aikani hyödyllisemmin.

 9. Mika Flöjt, ”Olen yrittänyt käyttää aikani hyödyllisemmin.”

  Koronaviruspandemia uhkaa vakavasti Suomen kansanterveyttä ja elinkeinoelämää. Blogikirjoituksistaan päätellen varakansanedustaja Mika Fjöjtiä ei koronatilanne tunnu huolestuttavan. Niinpä tänä vaikeana aikana Mika Flöjt on keskittynyt kirjoittamaan toistuvasti (12.3., 2.4. ja 5.4.) vaelluskajojen paluun turvaamisesta.
  Olisi luullut jopa Mika Fjöjtin ymmärtävän, että valtion omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä ja kaikilla muillakin suomalaisilla on juuri nyt paljon muuta kiirellisempää ja tärkeämpää ajateltavaa kuin pohtia vaelluskalojen paluun turvaamista Suomen jokiin.

 10. Bellavistalle tiedoksi, että taisin olla niissä ensimäisten ihmisten porukoissa joka vaati matkustusrajoituksia ja rajoituksia pohjoiseen tuleville sen epäonnistuneen A-Studion jälkeen jossa vielä valtiovallan ja Helsingin edustajat vähättelivät ongelmaa. Facebookissa kirjoitin 10.3 näin A-Studion jälkeen: ”Suomen viranomaisten viestin kiteytys koronasta A-Studiossa:

  …Emme voi estää leviämästä, joten emme tee mitään rajoituksia…

  …sairaustapauksien kautta saamme uutta tietoa pohtia rajoituksia…

  ——

  Siis ihan hyvin voi nyt laittaa päälle matkustusrajoitukset virusalueille ja lentoja kiinni niiltä alueilta, mutta ei…

  Suomessa pitää mennä kantapään ja pahimman kautta…

  Pohjoisen hiihtolomaviikot oli vasta… moni matkasi maailmalle.. nyt sitten yhteisönä odotamme tuliaisia..”

  Lisäksi olen vaatinut pitkään kaikkien oirehtivien testaamista. Löytyy postaukset yhä Facebook seiniltäni todisteeksi: https://www.facebook.com/mika.flojt

  Helmikuun alussa Kuusamon kaupunginhallituksen kokouksessa kysyin, että olemme varautuneet koronaan? jne.

  Sittemmin tuona 10.3 viikolla Suomen valtiovalta (hallitus) ryhtyi toimeen. Hyvä niin.

  Valitettavasti tässä vaelluskala-asiassa valtiovalta on ollut toimimaton 40 vuotta, jokivartisten vaateista huolimatta. NYT on korkea aika hoitaa sekin asia kuntoon, eikä keksiä enää tekosyitä toimimattomuudelle.

  Vaelluskalojen paluu, on merkityksellinen kaikkien padottujen jokivartisten virkistykselle ja työllisyydelle. Yksi osa pohjoista aluepolitiikkaa näinä vaikeinta aikoina.

 11. Kommentoin Mika Flöjtiä hänen blogikirjoitustensa perusteella. Niistä saa käsityksen, että koronaviruspandemia ei Fjöjtiä huolestuta eikä sen seuraukset kiinnosta. Jos kuitenkin kiinnostaa, Mika Flöjt voisi kalajuttujensa toistelun sijasta käyttää aikaansa hyödyllisemmin vaikkapa kirjoittamalla Kalevan blogipalstalle, miten tässä tilanteessa valtion tulisi tukea yrityselämää, jotta yritykset pysyisivät pystyssä eikä työpaikkoja menetettäisi.

 12. ”Vaelluskalojen paluu on merkittävä aluepoliittinen investointi koko vesistöalueen ihmisille ja vesiluonnon monimuotoisuudelle. Se lisää jokivarsien kiinteistöjen ja tonttien arvoa, oikeudenmukaisuuden tunnetta, ja työllisyys paranee mm. matkailun ja virkistyksen toimialoilla.

  ”Valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi.”

  Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta s. 185”

 13. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta s.14 :
  ”Hallituskauden keskeiset talouspolitiikan tavoitteet:
  • Työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000
  henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä”

  Suomen Pankki tänään (7.4.2020)
  ”Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan laskevan tänä vuonna 5–13 prosenttia. Työttömyysasteen odotetaan nousevan pahimmillaan 11 prosenttiin…”
  ”Pankin laskelmien mukaan noin 50 prosentilla majoitus-, ravitsemus-, ja kaupan alan yrityksistä on kassa tyhjänä kolmen kuukauden rajoitustoimien jälkeen. Kuljetuksessa, varastoinnissa ja teollisuudessa kassa tyhjenee samassa ajassa 20–50 prosentilla yrityksistä.
  ”Luotonannon ja maksulykkäyksien lisäksi tarvitaan suoraa tukea yrityksille, koska moni yritys ei voi tai ei uskalla velkaantua paljon”, esityksessä arvioidaan.

  Taitaa Sanna Marinin hallituksella ja yrityksillä olla nyt suurempiakin huolia kuin vaelluskalojen paluu, vai mitä Mika Flöjt ?

 14. Vaelluskalojen paluu mahdollistaa omalta osaltaan uusia mahdollisuuksia laajalle alueelle pohjoisissa jokivarsissa. Alue- ja työllisyyspolitiittisia investointeja. Työllistää vaelluskalauomien rakentajia.

  On päätettävissä valtioneuvostossa yhtenä pykälä asiana kuten muutkin – ei sen kummempaa. Poliitikkojen tehtävä on tehdä päätöksiä. Useita päätöksiä per kokous. Ei sen ihmeellisempää.

 15. Ei kannattaiosi Mika Flöjt aliarvioida ja väheksyä kommenttien esittäjien mielipiteitä. Poliitikko joka ei ymmärrä tätä, ei tule valituksi. Senhän sinä olet kokenut, eikö?

 16. Tässä on kyse vaelluskalojen palauttamisista padottuihin vesistöihin hallitusohjelman mukaisesti. Ei vaaleista.