Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselta odotetaan vaelluskalatekoja sanojen sijaan

0
Kemijoen Vanttauskoski odottaa vaelluskaloja ja luonnonmukaisia kalateitä ilta-auringossa. Vaelluskalojen polskiessa Vanttauskosken alapuolisella jokiosuudella: Tervakarin, Tikkasenkarin ja Körkönkarin koskivirroissa ja Heini- Lapinsuvannon hienojen hiekkarantojen dyynien välissä olisi turha Sierilän vesivoimahanke saanut ansaitun lopettamispäätöksen jo ajat sitten. Kuinka moni tietää, että Vanttauskosken alapuolinen Kemijoen jokisuus on kuin iso Oulankajoki hienoine hiekkatörmineen? Aijotko ensi kesänä tutustua alueeseen?

Lapin ELY on hienosti aloittanut Ii- ja Kemijoella kalatalousvelvoitteiden muuttamisen vaelluskalojen eduksi. AVI on juuri parhaillaan kuulluttanut Iijoen velvoitteet kaiken kansan kommentoitavaksi: https://www.avi.fi/web/avi/-/iijoen-voimalaitosten-kalatalousvelvoitteiden-muuttamista-koskevat-hakemusasiakirjat-nahtavilla-kunnissa-pohjois-suomi-

Sama kalatalousvelvoitteiden muuttaminen tulee aloittaa myös Oulujoella. Valitettavasti valtionyhtiö Fortum haraa vastaan luonnonmukaisten ohitusuomien toteuttamista yhteistyöllä, joten asiaan tulee edistää hallitusohjelman mukaisesti velvoitteiden muuttamisella.

Samaan aikaan nämä valtion omistajaohjauksessa olevat Fortum / Kemijoki Oy uhkaavat valittaa kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta Suomen hallitusohjelman vastaisesti pitkittäen jokivartisten ja vaelluskalojen vuosikymmenten kärsimyksiä. Fortumia ja Kemijoki Oy:tä ohjaavan omistajaohjausministerin Tytti Tuppuraisen (SDP) tulee noudattaa hallitusohjelman kirjauksia vaelluskalojen palauttamisen edistämisestä, hyvästä yhteiskuntavastuusta valtion yhtiöissä ja siten käyttää omistajaohjausta.

Fortumin / Kemijoki Oy:n valitukset kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta tulee ministeri Tytti Tuppuraisen pyrkiä estämään valtion omistajaohjauksella, koska vesivoimayhtiöiden vaelluskalauomia vastustava toiminta ja valitukset kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta ei ole juuri sitä yhteistä tekemistä valtion viranomaisten kanssa, johon Suomen valtion voimassa oleva hallitusohjelma edellyttää.

Lisäksi Ministeri Tuppuraisen tulee yhdessä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän (SDP) kanssa toimia Kemijoen tärkeitä vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoa-alueita tuhoavan ja paikallisia jokivartisia monella tapaa haittaavan Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisen estämiseksi.

Käytännössä Rovaniemen Sierilän rakentamishankkeen edistäminen ja siten vaelluskalojen pääsyn blokkaaminen Itä-Lapin kutualueille oli vesivoimayhtiöiden tukihenkilöiden viime päivien ns. ”lehtiavautumisen” takana.

Kemijoki Oy:n ajama Sierilän vesivoimahanke on jo estänyt yli parikymmentä vuotta vaelluskaloja palaamasta Rovaniemelle, koska niiden paluu alkuperäisten kalaväyläsuunnitelmien mukaan olisi pilannut Kemijoki Oy:n iltaruskouniin kuuluvan Sierilän vesivoimalan ympäristölupahakemuksen.

Toivotaan, että vielä vaelluskalat molskivat Vanttauskosksen alapuolisissa koskivirroissa ja nousevat Ylä-Kemijoelle aina Yläkemijoen latvoja ja Luirojokea myöten.

Vaelluskalojen puolesta

Eräs jokivarsiemme kulkija

JAA