Ainut mikä on kestävää on uraani/ydinjäte

25

Suomessa ydinenergiayhtiöiden yhteinen ydinjätteiden huolintayhtiö Posiva on todennut, että ydinjätteitä pitää säilöä 100 000 vuotta. Aikaperspektiiviä saa, kun miettii millainen maailma oli 2000 vuotta, saati 10 000 vuotta sitten.

Tämäkään ei oikeastaan ole turvallinen aikamäärä vakavasti radioaktiivisille ydinjätteille, vaan Amerikan tiedeakatemia lausui Amerikan ympäristöviranomaiselle (EPA:lle) Yucca vuoren ydinjätteen loppusijoitussuunnitelmien osalta, että ydinjätteitä tulisi turvallisesti valvoa ja säilyttää vähintään 300 000 vuotta, mieluummin miljoona vuotta.

Eikä uraania sisältävien kaivostenkaan kaivosjätteet ole ongelmattomia. Geologian tutkimuslaitoksen (GTL:n) tiedonanto 35 kuvaa uraania sisältävien kaivosten jätteistä aiheutuvia haittoja mm. seuraavasti:[iii]

”Tulokset osoittavat, että ensimmäisen 100 vuoden aikana haittojen perimmäinen aiheuttaja on alkuperäinen jätteeseen jäänyt radium. 100 000 vuoteen saakka Th-230 on pääasiallisin riskitekijä ja kun aikaa on kulunut n. 1 miljoonaa vuotta, haittavaikutusten pääasiallisin aiheuttaja on alkuperäisen malmin sisältämä uraani-238”.

Tässä kaaviossa hieman uraanin hajoamistuotteiden puoliintumisajoista:

 

Näin pitkiä aikoja siis pitäisi yhteiskuntien pystyä turvallisesti säilömään uraanikaivostoiminnan ja maailman n. 440 ydinvoimalan tuottamia uraani- ja ydinjätteitä turvallisesti. Maailmassa ei ole ratkaistu ydinjätteiden loppusijoitusongelmaa, vaikka joka päivä nuo 440 ydinvoimalaa tuottavat tätä vaarallista pitkäaikaista jätettä. Tähän uraaninlobbarit toteavat, että Suomessa ja Ruotsissa on ydinjätteiden loppusijoitus ratkaistu kuparikapseleilla ja Onkalolla.

Valitettavasti epämiellyttävä fakta on, että kuparikin korroosioituu, syöpyy. Ruotsin maa- ja ympäristöoikeus lausui vuoden 2018 alkupuolella ettei esitetty kupariratkaisu täytä korroosiolta suojautumisvaatimuksia.[v] Huhtikuussa 2018 VTT julkisti tutkimuksia kuparikapselien korroosiosta esittäen asiasta tarvittavan lisätutkimuksia.[vi] Nyt 17.10.2019 uutisoitiin ettei Ruotsin ydinjäteneuvosto hyväksynyt Ruotsin SKB:n tekemiä jatkoselvityksiä kuparin korroosiosta, Ruotsin säteilyturvakeskukselle SKB:n selvitykset olisivat riittäneet.[vii] 

Länsimainen ydinvoimalobby on siis keksinyt ikuisesti pysyvän materian; ydinjätteen, joka pysyy säteilevänä, vaikka materia sen ympäriltä heikkenee. Tulevat sukupolvet tulevat ”kiittelemään” tätä nykyihmisten ahneutta ja lyhytnäköisyyttä.

Ydinjätteen radioaktiiviset komponentit eivät saa kulkeutua elonkiertoon 100 000 – 1 miljoonan vuoden kuluessakaan. Sen todentaminen on vaikeaa ja todistaminen etukäteen lienee mahdotonta. Nyt siis ilmastonmuutoksen myrskyjen vuoksi jo yli laidan lentäneelle ihmiskunnalle ydinvoimalobbarit tarjoilevat säteilevää pelastusrengasta.

Säteileviä riskilaitoksia vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden keskelle ja merenpintojen nousun aikakaudelle. Tässä tilanteessa tulee ydinreaktoreita maailmanlaajuisesti varautua purkamaan merten rannoilta.

Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää energiansäästöllä, tehokkuudella ja tässä jo nyt olevalla hajautetulla uusiutuvan energianhybriditeknologialla. Ei hirttäytyä riskialttiiseen ja radioaktiivisesti saastuttavaan uraanivoimaan.

Lapsuudessa luulin, että Suomen hölmöläistarinat olisivat fiktioita, mutta Suomen kaivos- ja energiapoliittisten mantrojen ”maailman parhaasta ympäristövalvonnasta ja ydinvoiman päästöttömyydestä” -hokijoita kuunnellessa täytyy todeta, että hölmöläistarinat vaikuttavat todelliselta suomalaisessa yhteiskunnassa, missä suuret uraanienergiayhtiöt pokkana vedättävät mediaa, päättäjiä ja kansaa.

Ja stukki seisoo uraanimaan vartijana – portin sisäpuolella.

 

 

[iii] [Lehtiö, Marianna: ’Uraanikaivostoimintaan sekä uraanimalmijätteeseen ja sen sijoittamiseen liittyvien haittojen vähentäminen’. Ydinjätteiden sijoitustutkimusten projektiryhmä. GTL Tiedonanto 35. Moniste. 1983.]

[v]: ’Kuulumisia maailmalta: Ruotsin loppusijoitushankkeen käsittely etenee’. 24.1.2018.]

[vi] [Rajala, Pauliina: ’Kuparikapselin korroosio’Ydinjätteen loppusijoituksen mikrobiologia
KYT2018-seminaari. VTT 24.4.2018.]

[vii] [Lukkari, Jukka: ’Ruotsin ydinjätteen loppusijoitus mutkistuu yhä’. Artikkeli Tekniikka&Talous 17.10.2019.}

JAA

25 KOMMENTTIA

 1. Mika Flöjt kuuluu vähenevään ydinvoiman vastustajien joukkoon.

  Kansainvälisen Ilmastopaneelin IPCC mielestä ydinvoiman käyttö on välttämätöntä, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 1,5 asteeseen.

  Ilmastonmuutoksen uhatessa ydinvoiman kannatus hiilivapaana energialähteenä on noussut myös Suomessa. Suomessa kaikkien puolueiden – myös Vihreiden – kannattajissa on nykyisin enemmän ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvia kuin kielteisesti suhtautuvia.
  Ydinvoimaan myönteisesti suhtautuviin kuuluu myös Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo: ”Jos Säteilyturvakeskus puoltaa Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakennuslupaa, sen mukaan mennään.”

  https://www.verkkouutiset.fi/maria-ohisalo-ydinvoimaloiden-jatkoluvista-sovittu/

  https://yle.fi/uutiset/3-11091940
  ”Suomalaiset kannattavat ydinvoimaa ilmastotaistelun työkaluna – erityisesti nuoret pitävät ydinvoimaa kestävänä energiamuotona.”

  Mika Flöjtin kannattaa miettiä uudelleen suhtautumistaan ydinvoimaan ?

 2. ”Säteileviä riskilaitoksia vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden keskelle ja merenpintojen nousun aikakaudelle. Tässä tilanteessa tulee ydinreaktoreita maailmanlaajuisesti varautua purkamaan merten rannoilta.”

 3. Mika Flöjtin blogikirjoituksia ja kommenttiviestejä lukiessa mieleen tulee maailmankuulu veijariromaani Don Quijote.
  ”Surkean hahmon ritari” Veikko Ervasti on näköjään jättänyt Kalevan blogipalstan, mutta ”aseenkantaja” Mika Flöjt jatkaa urhoollista taistelua ydinvoimaloita vastaan toistelemalla samoja kirjoituksiaan.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote

 4. Pääministeri Sanna Marin tänään:
  ”Kyllähän me kaikki tiedämme sen, että ydinvoima on tällä hetkelläkin Euroopassa yksi keskeinen energian tuotantomuoto ja ilmastopäästöjen näkökulmasta kestävä sellainen. Myös Suomessa ydinvoima on osa meidän energiapalettiamme.”

 5. Ei millään pahalla Bellavista, mutta kuka järkevä vielä OL3 ja Fennovoima sekoilujen jälkeen kannattaa uraanivoimaa nopeana ratkaisuna ilmastonmuutoksen torjuntaan?

 6. Yksittäistä nopeaa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjuntaan ei ole. Kaikkia hiilivapaita energialähteitä tarvitaan, jotta fossiilista polttoaineista voidaan luopua ja ilmastonmuutos pysäyttää. Kansainvälinen Ilmastopaneeli IPCC: ”ydinvoiman käyttö on välttämätöntä, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 1,5 asteeseen.”

  Suomen energian kokonaiskäytöstä vuonna 2018 fossiilisten polttoaineiden (ml. turve) osuus oli 40%, ydinvoiman 17% sekä aurinko- ja tuulivoiman yhteensä vain 1,5%.
  Odotan mielenkiinnolla, millä energialähteillä ja niiden osuuksilla Mika Flöjt ajattelisi kattaa Suomen energiatarpeen, mikäli fossiilisten polttoaineiden lisäksi myös ydinvoiman käytöstä Suomessa luovutaan.

 7. ”Säteileviä riskilaitoksia vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden keskelle ja merenpintojen nousun aikakaudelle. Tässä tilanteessa tulee ydinreaktoreita maailmanlaajuisesti varautua purkamaan merten rannoilta.”

 8. Pessimismin sijaan on toimittava positiivisesti. Pysäytetään ilmastonmuutos korvaamalla fossiiliset polttoaineet ydinvoimalla ja muilla hiilivapailla energialähteillä. Kun ilmastonmuutos torjutaan, samalla voidaan torjua merenpinnan nousu.
  Kaikella ystävyydellä, pyydän Mika Flöjtiltä suoraa vastausta kysymykseen: Millä energialähteillä ja niiden osuuksilla ajattelisit voitavan kattaa Suomen energiatarve, mikäli fossiilisten polttoaineiden lisäksi myös ydinvoiman käytöstä Suomessa luovutaan?

 9. Ei enää voida pysäyttää ilmastonmuutosta, siksi pitää poistaa vaaralliset riskitekijät merten rannoilta.

 10. ”Ei enää voida pysäyttää ilmastonmuutosta”

  Olen eri mieltä. Ilmastonmuutos kannattaa yrittää pysäyttää ja rajoittaa ilmakehän lämpötilan nousu mahdollisimman pieneksi.
  Mika Flöjt, koska vastustat ydinvoimaa ja erityisesti suomalaisia ydinvoimalahankkeita, sinulla täytyy olla mielessä jokin vaihtoehto, siis vastaus kysymykseen:Millä energialähteillä ja niiden osuuksilla ajattelet voitavan kattaa Suomen energiatarve, mikäli fossiilisten polttoaineiden lisäksi myös ydinvoiman käytöstä Suomessa luovutaan?
  Pyydän vastausta tuohon olennaiseen kysymykseen, muutenhan tämä keskustelu ei etene mihinkään.

 11. En ymmärrä tätä ydinvoiman hehkutusta. Yksi viimeisimmistä esimerkeistä sen älyttömyydestä on Hinkley C UKssa. Laitokselle maksetaan tukiaisina tuplaten sähköstä (verratuna markkinahintoihin).
  Siinä vanhentuneet tuulivoimatukiaiset kalpenee – ja uudethan eivät saa eikä tarvitse.
  Kuinka suuria tukiasia siis pitäisi eri sähköntuotantomenetelmille maksaa, ja miksi?

 12. ”Laitokselle maksetaan tukiaisina tuplaten sähköstä (verratuna markkinahintoihin).”
  Suomessa on sama tilanne, tuulisähkön osalta. Tuetulle tuulisähkölle maksetaan tukiaisina tuplaten verrattuna markkinahintoihin. Suomessa ydinsähkö ei saa tuotantotukea.

  Yhteiskunnan ei pitäisi maksaa tukea millekään energiantuotantotavalle. Ilmastonmuutosta lisäävälle energiantuotannolle on asetettava riittävän suuri CO2-vero, mikä heikentäisi fossiilisten polttoaineiden, mutta parantaisi CO2-vapaan energiantuotannon suhteellista kilpailukykyä.

 13. Ei bellavista oo pannu merkille että sunkin fanittamat uraanimyönteiset tahot jo tunnustavat ettei ilmastonmuutosta voi pysäyttää – siis purkakaamme ydinvoimaloilta maailmasta merten rannoilta. Oletko messissä?

 14. Vihreitä uutisia Pohjanlahden rannikolta;

  VARMAA VOIMAA VIHREÄSTI
  Tarvitsemme enemmän sähköä ja vähemmän päästöjä. Ydinvoima tuottaa vakaasti sähköä pilvisenä ja tuulettomanakin päivänä. Yhdessä uusiutuvien energianlähteiden kanssa ydinvoimalla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
  Pian Olkiluodossa otetaan käyttöön Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko. Maailman tehokkaimman ydinvoimayksikön myötä noin 30 % Suomen sähköstä tulee yhdeltä saarelta, jossa hallitaan ydinvoiman koko elinkaari.
  https://www.tvo.fi/

 15. Olipas Bellavistalla väritetty vastaus. Suomessa ei ole sama tilanne tuulivoimalla koska uusi tuulivoima ei saa tukia. Tuulivoimalat ei myöskään saa tukia koko elinaikaansa. On myös outoa sanoa, ettei ydinvoima saa tuotantotukia Suomessa, minä pidän ydinvoiman ilmaisia vakuutuksia ihan puhtaana tukena.
  Mutta hyvä jos tuokin tuki poistetaan, se tarkoittaa ettei uusia ydinvoimaloita rakenneta.

 16. Bellavista:”Tuetulle tuulisähkölle maksetaan tukiaisina tuplaten verrattuna markkinahintoihin. Suomessa ydinsähkö ei saa tuotantotukea.”

  Väsynyt: Olipas Bellavistalla väritetty vastaus.”

  Vastauksessani ei ole mitään väritystä.
  Vuoden 2018 aikana tuotetusta tuulisähköstä on maksettu syöttötariffitukea kaikkiaan 228,7 miljoonaa euroa. Tuulisähkön tuotantotukea tullaan Suomessa maksamaan 12 vuoden ajan, yhteensä 2-3 miljardia euroa.

  Ydinvoima ei saa Suomessa tuotantotukea. Ydinvoimalaitoksille on Suomessa asetettu velvoite ottaa 700 miljoonan euron suuruinen vastuuvakuutus. Muille energian tuotantolaitoksille Suomessa ei vaadita lakisääteistä vastuuvakuutusta.

 17. ”Ydinvoima ei saa Suomessa tuotantotukea. Ydinvoimalaitoksille on Suomessa asetettu velvoite ottaa 700 miljoonan euron suuruinen vastuuvakuutus. Muille energian tuotantolaitoksille Suomessa ei vaadita lakisääteistä vastuuvakuutusta.”

  Ydinenergian porsaanreijät ovat ne tuotantotuki uraanivoimalle mm. ydinjätteiden valvonta ja huolintavastuu yli 100 000 vuoden ajalta on siirretty on valtiolle kunhan yhtiöt ovat osoittaneet ydinjätteiden loppusijoituksen tapahtuneen ”turvallisesti” ja Onkalon ovet on laitettu kiinni. Eli yhtiöt eivät joudu maksamaan itse koko 100 000 vuoden ajan jäteongelmansa valvontaa ja turvallista säilytystä.

  Lisäksi tuo 700 miljoonan vastuuvakuusrahaston rahat on lainattu ulos samoille yhtiöille. Kysymys kuuluu että onko siellä oikeasti enää rahaa onnettomuustilanteessa? Ja eihän ydinvoima onnettomuudessa 700 miljoonaa riitä mihinkään. Miksi ydinvoimayhtiöt eivät hanki täysvaravakuutusta yksityiseltä sektorilta? Siksi että kukaan yksityinen vakuutusfirma ei suostu antamaan heille vakuutusta.

 18. Mika Flöjt jaksaa toistella virheellisiä väittämiään. Toistan muutaman korjauksen ja tarkennuksen niihin.

  Tuotantotuki on tuotannolle maksettava, tuotannon määrästä riippuva rahallinen tuki. Suomessa tuotantotuen piirissä olevat tuulivoimalat saavat valtiolta 12 vuoden ajan tuotantotukea rahamäärän, joka on tuulisähkön takuutariffin 83,5 euroa/MWh ja sähkön markkinahinnan välinen erotus. Suomessa ydinvoimalat eivät saa tuotantotukea eli niiden tuotantotuki on 0 euroa/MWh.

  Loppusijoitetusta ydinjätteestä ei aiheudu kustannuksia. Ydinvoimaloiden on talletettava ydinvoimaloiden purkuun ja ydinjätteen loppusijoitukseen tarvittavat varat etukäteen valtion Ydinhuoltorahastoon. Rahaston varoista ydinvoimalat voivat lainata osan turvaavaa vakuutta vastaan.

  Ydinvoima on ainoa energiantuotantomenetelmä, jolle vaaditaan pakollinen vastuuvakuutus. Suomessa ydinvoimaloita on ollut tuotannossa jo yli 40 vuoden ajan. Tänä aikana niissä ei ole sattunut onnettomuutta, jossa korvaus ulkopuolisille olisi edes vähäinen murto-osa pakollisesta 700 miljoonan euron vastuusummasta.

 19. Bellavista, Suomen ydinvastuulaki velvoittaa ydinlaitoksen haltijalle täyden vastuun ydinlaitoksen aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Tätä vastuutaan varten haltijan tulisi ottaa vastuuvakuutus.

  OL3 periaatepäätöksen aikaan sillä laitoksenhaltijan täydellä vastuulla perusteltiin myönnettävää periaatelupaa; vahingonkärsijät saisivat korvauksen eikä valtiolle aiheutuisi lisäkustannuksia ja vastuita.

  No, mikään vakuutuslaitos ei suostunut tuollaisiin täyden vastuun vakuutuksiin, ainakaan kohtuullisin vakuutusmaksuin. Jälkikäteen ydinvastuulakia muutettiin että laitoksen haltijan vastuu onkin maksimissaan vain tuo 700 miljoonaa euroa.

  Sitten vielä muutettiin ydinvastuulakia siten, että yhteensä haltijan ja valtion yhdessä korvattaman summan maksimiarvo on tuo 700 miljoonaa euroa.

  Siten OL3 periaatepäätöksen aikaan luvattu haltijan täysi korvausvelvollisuus on rajattu 700 miljoonaan, korvausvelvollisuus ei koske laitoksen omistajia, vahinkoja jotka ylittävät 700 miljoonaa ei korvaa kukaan, ei valtiokaan. Kärsikööt kansalaiset vahinkonsa siltä osin itse.

  Mutta rajauttu korvausvastuu pitää laitoksen vakuutuskulut kohtuullisena ja siten sähkön omakustanushinnankin sellaisena, että omistajayhtiöiden mankala -periaatteella saama omakustannushintaisen sähkön myyntivoitto-automaatio liikaa kärsi.

 20. Suomessa noudatetaan voimassa olevia lakeja.
  Ydinvoimalan haltijalla on täysi vastuu aiheuttamastaan vahingosta. Vahinkojen varalta haltijalla on oltava 700 miljoonan euron vastuuvakuutus. Kuten Mika Fjöjt totesi Valtio ei joudu korvausvastuuseen ydinvahingosta yli 700 miljoonaa euron osalta. Ja vastuuvakuutushan korvaa vahingot tuohon 700 miljoonaan euroon asti. Siis, olipa ydinvahinko kuinka suuri tahansa, valtio ei joudu niitä korvaamaan. Valtio ei siten anna edes epäsuoraa tukea ydinvoimaloille ydinvahinkojen korvaamisen kautta.

  Suomen ydinvoimaloissa on paineenkestävät suojarakennukset ja moninkertaiset turvajärjestelmät, jotka estävät ja rajoittavat ydinvahinkoa, jos sellainen sattuisi. Suomalaisissa ydinvoimaloissa tuskin voi sattua onnettomuutta, joka aiheuttaisi yli 700 miljoonan euron korvausvastuun.

  Myös muut energian tuottajat vastaavat koko omaisuudellaan aiheuttamistaan vahingoista. Niillä vaan ei ole velvollisuutta ottaa vastuuvakuutusta.

 21. Ydinvoimalobbaroiden sorvaamia puutteellisia ydinenergialakeja, jotka temmin ydinvoimaan kalleellaan oleva virkamies sorvaa yhdessä kamujensa kanssa Atomiteknillisen seuran seminaareissa. Ydinenergialakiin on sorvattu yhtiöille edullisia porsaanreikiä.

 22. On outoa väittää tuulivoiman saamia lyhytaikaisia miljoonatukia Hinkley C saamiin elinikäisiin miljarditukiin.
  Myös tuo 700 miljoonan vakuus on naurettava. Käytännössä ydinvoimala pistetään konkkaan ja valtio maksaa kymmenien miljardien siivouskulut. Eli me kansalaiset. Paljonkohan Fukushima tulee maksamaan, ei taida 100 miljardia riittää. Jos tämä ei ole tuki vaan ”laki”, niin onko tuulivoiman saama lainmukainen avustus ”tuki” vai ”laki”? Ei jonkun oleminen laki muuta onko se tuki vai ei.