Muhoksen Lohiseminaari: Luonnonmukaiset kalauomat Oulujokeen

0
Oulujoelle on jo vuonna 2010 tehty hyvät suunnitelmat luonnonmukaista vaelluskalauomista voimalaitospatojen ohi. Suomen Ympäristökeskuksen raportti löytyy netistä. Kannattaa perehtyä hyviin suunnitelmiin, niitä ei tarvi kuin hiukan päivittää ja sitten toteuttaa. Kalastajilla tahto ne toteuttaa, mutta Fortum valtionyhtiönä on vastustanut vuodesta 2010 näiden luonnonmukaisten, toimivien, ohitusuomien toteuttamista Oulujoelle. Sen sijaan Fortum teki pääosin valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista 3 miljoonalla Muhoksen Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen kalakaapparin, kalastajien kutsuman "toimimattoman Montan katiskan".

Sain kutsuttuna osallistua Oulujokivartisten kala-aktiivien järjestämään vaelluskalaseminaariin, missä käsiteltiin asiantuntemuksella mahdollisuuksia luonnonmukaisten vaelluskalauomien toteuttamiseen Oulujoella.

Seminaarissa tuli selkeästi ilmi asiantuntija alustuksessa Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) maisema-arkkitehti Jukka Jormolan esityksen kautta kuinka Oulujoen voimalaitosten ohittamiseksi suunniteltiin jo v. 2010 luonnonmukaiset vaelluskalauomat, mutta niitä ei ole toteutettu. Suunnitelmat löytyvät julkaisusta Luonnonmukaisten ohitusuomien suunnittelu rakennetussa vesistössä – Lohen palauttaminen Oulujokeen, ja julkaisu on ilmestynyt v. 2010 sarjassa SUOMEN YMPÄRISTÖ 5/2010. Raportti löytyy linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987

Jormola esitteli Muhoksella näitä suunnitelmia ja luento on nähtävissä Internet-osoitteessa

Luonnonmukaiset vaelluskalauomat ovat halvempia kuin ns. tekniset kalatiet ja ne on osoitettu toimiviksi maailmalla ja Suomessa muun muassa Imatran kaupunkipurossa  ja Taivalkosken Kostojärven luonnonmukaisessa ohitusuomassa. Hyvää luonnonmukaisissa vaelluskalauomissa on myös se, että niitä voivat käyttää myös muut kalalajit ylös- ja alasvaellukseen ja ne voivat toimia myös kutu- ja poikastuotantoalueena.

Imatran toimivat luonnonuomat tehtiin hyväksi käyttäen Oulujoen suunnitelmia

Luonnonmukaisten uomien mukaisilla ratkaisuilla vaelluskalojen lisääntyminen Oulujoella on mahdollista toisin kuin yleensä väitetään. Lisäksi Oulujoella on runsaasti kuivillaan tai allastettuina useita luonnonuomia, joita voidaan hyödyntää ympäristövirtaamien avulla. Vesipuitedirektiivin tavoitteet ekologisesta jatkumosta ja ekologisesta kompensaatiosta voidaan toteuttaa myös voimakkaasti muutetuissa vesistöissä kuten Oulujoki.

Muhoksen vaelluskalaseminaari väki esittää, että;

– Oulujoki palautetaan vaelluskalajoeksi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Merikosken kalatie, Hupisaarten purojen kunnostus ja Montan kiinniottolaite ovat alkua, mutta vaelluskalojen kulku ja lisääntyminen tulee mahdollistaa koko jokialueella.

– Oulujoen vastuulliset toimijat päättävät pikaisesti yhteisesti noudatettavasta uudesta strategiasta, joka turvaa luonnonmukaiset vaelluskalaväylät, lisääntymisalueet ja ympäristövirtaamat jokaisen voimalaitoksen yhteyteen

– vuodelle 2020 osoitetaan OUMO-rahoitus hankkeeseen, jossa päivitetään uusimpia tutkimus- ja hintatietoja hyödyntäen Oulujoen vesistön luonnonmukaisten ohitusuomien ja lisääntymisalueiden rakentamisen ja vesittämisen vaihtoehdot ja kustannukset.

Lähteitä:

Raportti löytyy linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987 

Suomen Ympäristökeskuksen arkkitehti Jukka Jormola esitteli Muhoksella näitä suunnitelmia ja luento on nähtävissä Internet-osoitteessa

Alla Muhoksen Montan kuvaa yleisöluennosta koskien Oulujoen luonnonmukaisia uomia. Loput kuvat löytyy videotallenteesta jossa käsitellään lopussa myös Iijoen ja Kemijoen luonnonmukaisia ohitusuomia.

Montalle

Oulujoen Montan kiertävä luonnonmukainen vaelluskalauoma. Toimiva ja kustannustehokas verrattuna kalliisiin ns. teknisiin kalateihin.
JAA